Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Pir Imam Hüseyin’i sevmek, gönül işidir…


Pir Imam Hüseyin’i sevmek, gönül işidir…
Bugün ki Irak‘ın Kufe kenti yakınlarındaki Kerbela çölünde, 10 Ekim 680 tarihinde Emevi Devleti‘nin ikinci halifesi Yezid bin Muaviye tarafından Pir Imam Hüseyin ve Ehli Beyt’inin şehit edilmesi, islam tarihinde asırlardır dinmeyen bir acı olarak yerini almıştır.
 

* Hz. Muhammed Mustafa, ‘‘Hüseyin bendendir, ben Hüseyin’denim; Hüseyin’i seveni Allah sever‘‘ buyurduğu torunu Pir Imam Hüseyin, tek kelimeyle Muaviye ve Yezid’in haksızlıklarına, yolsuzluklarına, baskı ve zulümlerine karşı baş eğmeyen ulu Erendir.
* Ezilen ve horlanan yoksul insanların dostu olmuş ve sofrasındaki nimetleri insanlarla paylaşan Ulu Erendir.
* Örnek duruşu ve kişiliğiyle Pir Imam Hüseyin, gönüllere taht kurmuş ulu Erendir.
* Pir Imam Hüseyin, haksızlığa karşı direnmenin ve baş kaldırmanın bir simgesi olmuş ulu Erendir.
* Pir Imam Hüseyin’nin Kerbela Meydanı’nda Yezid Ordusuna hitabesi:

„..Eğer sizin amacınız haksız yere benim kanımı dökmekse Ali oğullarına mazlumen  ölmek zaten miras düşmüştür. Fikriniz eğer Peygambere eziyet etmekse, işte ben o ulu resulün torunuyum, hemen beni öldürün“ buyurmuştur. 
* Bazı kendini bilmez akıl fukaraları, Kerbela savaşını bir iktidar kavgası olarak görmekteler.

Eğer iktidar kavgası olmuş olsaydı, ölüm yerine yaşamayı seçer ve iktidarı ele geçirmek için fırsat kollardı. Oysa Pir Imam Hüseyin, iktidar peşinde olmadığı, onu ikna etmek için gelen Yezid’in komutanı Ömer’e verdiği cevapta saklıdır:

„..Nedir ki biat etmek? Eğilirsin olur biter. Her isteyen istediğine boyun eğdirirse, boyun eğmeyenlerin hali nice olur? Sanılmasın ki, boyun eğmemek bir kibir işidir. Ben de boyun eğerim. Fakat bilirim ki Yezid bin Muaviye’in önünde eğilirsem eğer, zalimlik azalmaz çoğalır.

Bana ‚inat etme dersiniz. Peki, Yezid bin Muaviye biat etmem için neden bu kadar inat etmektedir? Çünkü o güçlüdür. Gücünü de senin gibi kumandanların ordularından almaktadır.

Sanılmasın ki, kibrimden dolayı boyun eğmiyorum Yezid bin Muaviye’ye. Ben benden sonra gelecekleri düşünerek, bir insanın ne kadar güçlü olursa olsun, yine de gücünü kıracak birilerinin şu Dünyada var olabileceğini göstermek istiyorum“ buyurmuştur.

Kerbela savaşında zalime boyun eğip refah içinde bir yaşam yerine ölümü seçen Pir Imam Hüseyin mazlumluğun, inanmışlığın sembolü olurken, Yezid bin Muaviye ise, isim olmaktan çıkıp her devirde zalimlere verilen bir sıfatın sembolü olmuştur. 

Bundan ötürüdür ki, Yezide lanet olsun denildiğine, kötülükten yana tüm zalimlere lanet olsun anlamını taşımaktadır. Diğer bir deyimle Yezid bin Muaviye zalimin, kötülüğün ve haksızlığın sembolü olmuştur.
Aşk ile, Pir Imam Hüseyine rahmet, Yezid zihniyetine lanet…

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=

Seyyid Hakkı, Sosyal Medya Takip Hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL


Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...