Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Hakk ile hakikate varmak için, akıl ve iman gerek...


Hakk ile hakikate varmak için, akıl ve iman gerek...
Şahı Merdan Ali; “Dinle bağdaşmayan bir akıl akıl değildir, akıl ile başdaşmayan bir din din değildir“ buyurmuştur.
 

Bundan dolayıdır ki eğrilip doğrulmakla iman sahibi olunmadığı gibi, saç sakal ağartmakla Kamil-i Insan olunmazmış. 

Manevi mutluluğa giden yolda, insanoğlunun her türlü makam ve rütbeye sahip olması kolaydır. Fakat erdemli, onurlu, haddini bilen, örnek bir insan olması kolay değildir. Çünkü erdemli, onurlu bir insan olmanın yolu Dört Kapı Kırk Makam aşamalarından geçerek, Eline Diline Beline sahip olmakla mümkündür. Diğer bir deyimle Pir Imam Hüseyin’in, duruşuna sahip olmaktır.  

Ey insanoğlu!
Mümin ol.
Halim selim ol.
Ahde vefa et.
Musibete sabret.
Sözü düşün, sonra söyle.
Ibadete, malına güvenme.
Yalan söyleme.
Hakk divanından ayrılma.
Bilmediğin kişiye yar olma.
Vaktini zayi etme.
Kimsenin uğradığı kötü duruma gülme.

Kendinden ulu kimse ile mücadele etme.
Dünya için gönlünü mahzun etme.
Mevki sahibi kimseye yüz suyu dökme...

Abdal Musa Sultan
 

Demek ki eğrilip doğrulmakla iman sahibi olunmadığı gibi, saç sakal ağırtmakla Pir veya Kamil-i Insan olmak mümkün olmadığına göre o zaman ruhen arınıp kalben itaat, ruhen tasdik ederek iman sahibi ve ilim irfanla da Kamil-i Insan olunurmuş.  

Sonuç itibariyle insanoğlu saç sakalı ağartmakla değil, ilimle olgunlaştırdığı aklının sayesinde Pir olur. Yani tasavvuf deyimiyle gerçek pir, kemalete ermiş olan akıldır. 

Insan olmak için, insan sıfatında olmak yetmez. Insan vasıflarına, manevi değerlerine, duruşuna sahip olmakla mümkündür. Dört Kapı Kırk Makamdan geçmek gerekir. Sevgiyle, ilimle, irfanla donanmak ve 72 milleti bir nazarda görmekle mümkündür. Işte insanlığın yolu, buradan geçer.  

Diğer bir deyimle Pir olmak için, kişinin akıl boyutunda kendi kendini aşması gerekiyor.
Aksi takdirde bilircilik yapmak, ahkam kesmek, insanları hor görmek, aşağlamak, incitmek, hakir görmek gibi insanlık suçu işlemek ve sonrasında elhamdülüllah ben müslüman demek akıl, mantık, erdemlik, olgunlukla hiç bir alakası olmadığı gibi düşkünlüktür ve bir insanlık suçudur.
 

Olgun, pişmiş, kemalete ermiş, haddini bilen veya bu mertebeye gelmek için gyret gösteren bir Pir veya bir insan başka toplumların, miletlerin, halkların güzel değerlerini değerlerine katan ve sahiplenen kişi makbul bir Pir veya insandır.
Aşk ile, ilim ve ilim muhabbetinin demine Huu…
 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=

Seyyid Hakkı, Sosyal medya takip hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL

 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...