Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Neden müslüman toplumlar perişan, horlanıyor, şiddet ve terör unsuru görülüyor?


Neden müslüman toplumlar perişan, horlanıyor, şiddet ve terör unsuru görülüyor?
Müslüman geçinen toplumlara baktığımızda adalette, ahlakta, doğrulukta, ekonomide, bilimde, teknolojide, yaşam düzeyinde, okumakta, okutmakta, araştırmada, medeniyette, vs. diğer Dünya inanç topluluklarının gerisindedirler.
 

Neden sözde müslüman toplumlarında çetecilik, aşiretcilik, kabilecilik, senlik benlik, kıskançlık, çekememezlik, sürekli çatışmalar, ölümler vs. hat safadadır?  

Neden gavur, kafir, dinsiz imasız dedikleri insanların adaletine sığınıyorlar oralarda yaşamayı tercih ediyorlar ve onların ürettikleri teknik malzemeleri kullanıyorlar? 

Neden, sözde müslüman toplumlar Dünyanın her yerinde horlanıyor, perişandır, şiddet ve terör unsuru görülüyorlar? 

Bunu gibi daha çok sorular sormak mümkündür ancak ister istemez insanın aklına sözde müslüman toplumlar, neden bu haldedirler veya bu hale nasıl getirildiler? sorusu geliyor. 

Derine indiğinizde bu toplumlardaki sıradan insanlardan tutalım yönetici düzeyindeki insanlara varıncaya kadar tabii ki iyi, dürüst insanları tenzih ediyoruz yani çoğunluğun;
* Işinde doğruluk yoktur,
* Ticaretinde ahlak anlayışı yoktur,
* Yönetiminde adalet yoktur,
* Çıkarcı, menfaatcı, bencillik düşüncesi hakimdir,
* Ruhunu güzel işlere, fikirlere yormak yerine; Hırsızlığa, dolandırıcılığa, kısa ve ucuz yolda köşeyi dönme hesabı vardır,
* Okumaktan, araştırmaktan yoksun fakat bilircilik taslayan, kulak dolması duyumlarla kendini alim sanma düşüncesi yatmaktadır,
* Yaşamak, anlamak, beyin yormak yerine Iyisini Hoca bilir, Şıyh bilir, ağa bilir, muhtar bilir, millet vekilim bilir, vs anlayışı sözkonusudur,
* Medeni insan gibi uyum içinde, örnek teşkil edecek kişilik yerine argo, kabadayıcılık gibi sıfatları büyük bir marifet imiş gibi algılayıp kendini dev aynasında görme kültürü vardır,
* Aklını kiraya verip başkalarından medet umma vardır, vs. dahası da eklenebilinir.
 

Dolayısıyla Islam tasavvuf ahlakından, ilim ile bilimden, okumak ile okutmaktan, paylaşım ile yardımlaşmadan, doğru ve dürüslükten, vs. bir türlü nasibini alamamış toplumlar, her türlü gerici davranış ve ahlak bataklığına saplanmaktan başka çaresi yoktur. 

Dileğimiz, insanların;
* Kafasını kumdan çıkarıp kendi akıl ve düşünceleri doğrultusundan hareket etmesidir,
* Kula kulluk ve bağımlılık yerine özgür olmayı, özgürce düşünmeyi tercih etmesidir,
* Okuyan, okutan, soran, soruşturan yeri geldiğinde boyun eğmeden, hatıra boğulmadan doğruya evet ve yanlışa yok diyebilmesidir.

Aşk ile, gerçeğin demine Huu…

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=

Seyyid Hakkı, Sosyal Medya Takip Hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiALAlevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...