Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı—Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Seyyid Seyfettin Ocağı evladı.—Allah Muhammed ya Ali.
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Neden müslüman toplumlar perişan, horlanıyor, şiddet ve terör unsuru görülüyor?


Neden müslüman toplumlar perişan, horlanıyor, şiddet ve terör unsuru görülüyor?
Sözde müslüman geçinen toplumlara baktığımızda; Adalette, Ahlakta, doğrulukta, ekonomide, bilimde, teknolojide, yaşam düzeyinde, okumakta, okutmakta, araştırmada, medeniyette, vs. diğer Dünya inanç topluluklarının gerisindedir. 

Neden, sözde müslüman toplumlarında çetecilik, aşiretcilik, kabilecilik, senlik benlik, kıskançlık, çekememezlik, sürekli çatışmalar, ölümler vs. hat safadadır? 

Neden gavur, kafir, dinsiz imasız dedikleri insanların adaletine sığınıyorlar oralarda yaşamayı tercih ediyorlar ve onların ürettikleri teknik malzemeleri kullanıyorlar? 

Neden, sözde müslüma toplumlar Dünyanın her yerinde horlanıyor, perişandır, şiddet ve terör unsuru görülüyor? 

Bunu gibi daha çok sorular sormak mümkündür ancak ister istemez insanın aklına sözde müslüman toplumlar, neden bu haldedirler veya bu hale nasıl getirildiler? sorusu geliyor. 

Derine indiğinizde bu toplumlardaki sıradan insanlardan tutalım yönetici düzeyindeki insanlara varıncaya kadar tabii ki iyi, dürüst insanları tenzih ediyoruz yani çoğunluğun;
* Işinde doğruluk yoktur,
* Ticaretinde ahlak anlayışı yoktur,
* Yönetiminde adalet yoktur,
* Çıkarcı, menfaatcı, bencillik düşüncesi hakimdir,
* Ruhunu güzel işlere, fikirlere yormak yerine; Hırsızlığa, dolandırıcılığa, kısa ve ucuz yolda köşeyi dönme hesabı vardır,
* Okumaktan, araştırmaktan yoksun fakat bilircilik taslayan, kulak dolması duyumlarla kendini alim sanma düşüncesi yatmaktadır,
* Yaşamak, anlamak, beyin yormak yerine Iyisini Hoca bilir, Şıyh bilir, ağa bilir, muhtar bilir, millet vekilim bilir, vs anlayışı sözkonusudur,
* Medeni insan gibi uyum içinde, örnek teşkil edecek kişilik yerine argo, kabadayıcılık gibi sıfatları büyük bir marifet imiş gibi algılayıp kendini dev aynasında görme kültürü vardır,
* Aklını kiraya verip başkalarından medet umma vardır, vs. dahası da eklenebilinir. 

Dolayısıyla Islam tasavvuf ahlakından, ilim ile bilimden, okumak ile okutmaktan, paylaşım ile yardımlaşmadan, doğru ve dürüslükten, vs. bir türlü nasibini alamamış toplumlar, her türlü gerici davranış ve ahlak bataklığına saplanmaktan başka çaresi yoktur. 

Dileğimiz, insanların;
* Kafasını kumdan çıkarıp kendi akıl ve düşünceleri doğrultusundan hareket etmesidir,
* Kula kulluk ve bağımlılık yerine özgür olmayı, özgürce düşünmeyi tercih etmesidir,
* Okuyan, okutan, soran, soruşturan yeri geldiğinde boyun eğmeden, hatıra boğulmadan doğruya evet ve yanlışa yok diyebilmesidir.

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. => Facebook Sayfamız: Seyyid Hakkı SH => YouTube Kanalımız: Ehlibeyt Yolu-Seyyid Hakkı => Facebook grubumuz: Seyyid Seyfeddin Ocağı - Dergah Aşk ile Canlar...