Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

On iki Imam, isimleri ve mezarlarının yerleri.On Iki Imam, isim ve mezarlarının yerleri...
On Iki Imam, ezilmiş, horlanmış, mazlumların dostu, sofrasını paylaşan, yardım elini uzatan,  dertlerine derman, sorularına cevap, taleplerine tercüman, hallerine haldaş olmuş, haksızlığa, zalimlerin zümüne karşı direnmenin, dik duruşun simgesi olmuş ve  inanç yol önderleridirler. 

Hz.Muhammed’in Ehli Beyt’i ve On Iki Imam; Kızı Fatma ile Şahı Merdan Ali’nin evlat ve torunlarıdır. Yani Şahı Merdan Ali başta olmak üzere, evlatları ve torunlarından üstün fazileter ile donatılmış on iki ulu kişiye verilen isimdir. 

On Iki Imam, doğuştan beri arındırılmış ve pak kılınmıştır. Çünkü Cenab-ı Hakk, Onlardan; Her türlü pisliği, suçu gidermiş ve tertemiz hale getirmiştir. 

Aleviler için On Iki Imam, bir bütün olarak Alevi inancının;  Manevi inanç önderleri ve inancın mıhenk taşlarıdırlar. Günümüzde ise, On İki Imam soyundan gelen evlatları bu manevi hizmeti yerine getirmektedirler. 

On Iki Imam isimleri, sırasiyle şöyledir;
1. Şahı Merdan Ali,
2. Imam Hasan,
3. Imam Hüseyin,
4.Imam Zeynel Abbidin,
5. Imam Muhammed Bakır,
6. Imam Cafer-i Sadık,
7. Imam Musa-i Kazım,
8. Imam Ali-ül Rıza,
9. Imam Muhammed Taki,
10. Imam Ali-ül naki,
11. Imam Hasan-ül Askeri ve
12. Imam Muhqammed Mehti’dir. 

On Iki Imam’ların hiç biri vadesiyle, Hakk’a yürümemişlerdir. Imam Mehdi hariç, On Bir Imam; Emevi ve Abbasi saltanat halifelerince zehirlenerek katledilmişlerdir. Imam Mehdi ise, Samarra(Irak) mağarasında sır olmuştur. 

On Iki Imam, mezarlarının yerleri;
1. Şahı Merdan Ali: Necef – Irak’ta.
2. Imam Hasan: Medine - Suudi Arabistan’da
3. Imam Hüseyin: Kerbela – Irak’ta.
4. Imam Zeynel Abbidin: Medine - Suudi Arabistan’da.
5. Imam Muhammed Bakır: Medine - Suudi Arabistan’da.
6. Imam Cafer-i Sadık: Medine - Suudi Arabistan’da.
7. Imam Musa-i Kazım: Bağdat – Irak’ta.
8. Imam Ali-ül Rıza: Horasan –Iran’da.
9. Imam Muhammed Taki: Bağdat – Irak’ta.
10. Imam Ali-ül Naki: Samara – Irak’ta.
11. Imam Hasan-ül Askeri: Samara- Irak’ta ve
12. Imam Mehdi: Samarra(Irak) mağarasında sır olmuştur. 

Bismişah, Allah Allah!
Selam olsun sana, ya Imam Hüseyin!
Lütfuna muhtacız ihsan eyle, ya Imam Hüseyin!
Dert bizde, derman senden ya Imam Hüseyin! 

Gayri’ye muhtaç eyleme sevenleri, el-aman,
Sen Medet kıl bizlere her vakit, ya Imam Hüseyin! 

Sed hezaren lanet olsun ol güruhu dalale,
Ahd-i bozup şehit kıldılar onlar seni, ya Imam Hüseyin!

Ismi pakın aşkı için, zikredeni koyma zulmette hergiz,
Bermurad et dide-i giryan ile ağlayanı, ya Imam Hüseyin!  

Iznin ile su taşırdım aşkına vermek için,
Aşkınla içenlere kıl Ab-ı hayat, ya Imam Hüseyin! 

Ber Cemal-i Muhammed, Ber Kemal-i Imam Hasan, Imam Hüseyin,
Imam Ali’yi pir bilip verelim Muhammed Mustafa’ya ve Ehli Beyt’ine salavat.
Allahümme salli ala Seyyidina Muhammed’in ve ala Ali Muhammed ve Ehli Bbeyt. 

Imam Hüseyin’e, O’nun soyuna ve dostlarına selam olsun! Mervandan yezide, Yezidden günümüz yezidlerine yüz bin kere lanet olsun. 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=


Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...