Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Rıza Şehri, islamın tasavvuf aynasıdır...


Rıza Şehri, islamın tasavvuf aynasıdır...
Rıza şehri; Sömürü yerine dayanışma, senlik benlik yerine ortaklaşa yani canı cana malı mala katarak, razılık ile rızalık ilkesi doğrultusunda barış, huzur ve hoşgörü içinde yaşam-hayat felsefesidir.
 

Onurlu yaşamak için bir tek yol vardır o da, insanlık yoludur. Çünkü Muhammed Ali yolu, insanlık yoludur. Insanlık yolunda mezhepçilik, tarikatçılık gibi unsurların yeri yoktur. Insanlık yolu, ayrışmayı değil birliğin yoludur. 

Aleviliğin yani Kal-u Bela’da verilen ikrarın mezhebi, tarikati, Dünyevi şeriatla hiç bir alakası yoktur. Dolayısıyla ikrarımız, manaya varma ikrarıdır. Budan dolayıdır ki yolun ikrarı, zahiriyi yaşamakla birlikte batıni düşünmeyi esas kılmıştır. 

Manaya varmaktaki amaç, Muhammed Mustafa’nın iyi ahlağına bürünmek ve Şahı Merdan Ali’nin ilmiyle olgunlaşmak, erdemleşmek, Kamil-i Insan olmaktır. Insanlar, bu erdemliğe vardıklarında Rıza şehri oluşur. Rıza Şehri, islamın tasavvuf aynasıdır. 

Ancak günümüzde Emevi islam zahiri algısı, Muhammed Ali islamını bağlamaz ve hiç bir alakası yoktur. Çünkü Emevilerin islam algısı zahiridir; Şekilciliğe ve görünüşe yani dışa, şekle, biçime önem verir. Muhammed Ali islamı ise, yaşamdır. Yaşıyarak anlamak, öze ve manaya varmaktır. 

Bugün dünya haritasına baktığımızda göze ilk çarpan sözde islam ülkelerinde ki görüntü, insanı ürkütmektedir. Bazen oturup düşünüyorsunuz.  

Acaba Hz.Muhammed ve Şahı Merdan Ali bu islam için mi çabaladılar? Bu islam için mi bedel ödediler? Bu islamı mı yer yüzünde egemen kılmak istediler? Kesinlikle Hayır. 

Bu islam, onların islamı değil. Bu uygulama ve görüntü onların istediği islam değildir. Onların islamı, Buyruk'taki yazılmış olan Rıza şehri islamıdır. Onların islamı, Tasavvuf islamıdır. Onların islamı, Insan Hakları Evrensel Beyannamesini 1400 sene önce kaleme alan ve uygulayan islamdır.  

Sevgi ve Barış islamıdır. Bir arada ve kardeşçe, dostça yaşama islamıdır. Eşit haklara ve Hukukun üstünlüğünü esas alan islamdır. 

Göze ilk çarpan ve şimdi genellikle uygulamada olan bu islam ise, Emevi islamıdır. Bu dini, Kılıç zoru ile benimseyenlerin islamıdır. Islam dinini, intikam ve kin üzerine oturtan, talan ve soygunlara alet eden, bağnaz ve yobazlık üzerine kurulu olan ve akıttığı kana bir türlü doymayan islam, Şahı Merdan Ali’nin islamı değildir ve olamaz. Diri diri insan yakan, Din adına fetva verip iftiralar atan ve katliamlara davetiye çıkaran, mazluma ah çektiren, kendi dışındaki tüm değerleri red eden anlayış islam değildir ve olamaz. 

Muhammed Ali yoluna ikrar verene, ikrarını bilene, sahiplenme anlayışıyla yolunu sürene aşk olsun. Hidayete ermenin yolu sevgidir, hoşgörüdür, muhabbettir, dostluktur, kardeşliktir, birlik ve dirliktir.
Aşk ile, hidayet yolunda yürüyenlere aşk olsun. Demine Huu… 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=
 

Seyyid Hakkı, Sosyal Medya Takip Hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız; 
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL

 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...