Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Hakk Meydanı, anlam ve amacı.Hakk Meydanı, anlam ve amacı.
Cem ibadetinin yapıldığı meydan, aynı zamanda da Hakk meydanıdır. Diğer bir deyimle Alevilerin, eğitim aldığı ve irşad edildikleri meydandır.  

Hakk meydanında; Ikrar verilir, dua-gülbang okunur, ibadet yapılır, dara durulur, toplumsal yargılama yapılır, rızalık alınıp verilir, lokma paylaşımı yapılır, semah dönülür, deyişler-Duaz-ı Imamokunur, Mirac yapılır ve Alevi inancının ilke ve esasları öğretilir.  

Cem ibadetinin yapıldığı meydana, Hakk meydanı denir. Hakk meydanında; Hakk kelamı zikredilir, sorgu sual yapılır, Hakk ilmi verilir. Pir Huzurunda, cemaatın şahitliğinde Muhammed Ali yoluna ikrar verilip, Mürşid-Pirden nasip alınır. Nasip, yolun ilim irfanıdır.  

Cemevinden içeriye girildiği andan itibaren batın aleme girmiş ve Hakk’ın huzurunda saf tutmuş oluyoruz. Hakk meydanında; Cinsiyet farkı, senlik benlik, rütbe, makam, kul hakkı, mal mülk, vs. dünyevi nefisten uzak tamamen ruhani bir atmosfer içinde; Kötülüklerden ve kötü alışkanlıklardan arınıp, temizlenip ruhani huzura, gönül hoşnutluğuna erişmektir. Bu arınma, dar meydanında gerçekleşir. 

Dara durulan nokta, ıbadet meydanının merkezi yani orta noktasıdır. Bunun manası Alevi inancı, insan merkezli olduğu için; Cem ibadet erkanında halka oluşturularak saf tutulur, cemal cemale bakma esası vardır çünkü Hakk’ın cemalinden zuhur etmiş olan insanın gönlü Hakk’ın evidir. Bundan ötürüdür ki Hakk’a sırtımızı değil, cemalimizi döneriz. Çünkü Gönül, gönülün aynasıdır.  

Hakk meydanı; Teslimiyettir, Ölmeden evvel ölmketir. Teslimiyetin önündeki en büyük engel nefistir. Ölmeden evvel ölmedeki mana, bireyin fiziki anlamda ölmesi değildir, ölmesi gereken nefistir. Nefsi bilmek, hakim olmak demek; Kötü huylardan, alışkanlıklardan ve insani zaaflardan arınması, nefis terbiyesi ile üzerinde kul hakkı kalmadan gerçekleştirilen manevi ölümdür. 

Alevilerde bu durum; Hakk meydanında pir huzurunda özünü dara çekmektir. Dara çekilen kötü ahlaktır, alışkanlıklardır diğer bir manada ise ruhun bu kötülüklerden arınmasıdır. Ve bir daha kötülüklüğe meyil etmiyeceğine; Eline diline beline sahip olacağına dair verilen sözdür.  

Dolayısiyle Hakk Meydanında, birbütün olarak; Insanın ham ervahlıktan erdemli, olgun insan olma meydanıdır. Genel anlamıyla Ikrar meydanıdır; Eline, diline ve beline sahip olma meydanıdır, erkanname meydanıdır.
=Seyyid Hakkı=Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...