Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Kadın mı?


Kadın mı?
Seyyid Hakkı der ki, bizim nazarımızda;
Peygamber ve alimleri doğurandır kadın,
Cana can katan ve cana yar olandır kadın,
Dünyamızı elinin üstünde tutandır kadın,
Muhabbette, mücadelede, üretimde kadın,
Anamdır, yarimdir hem de bacımdır kadın,
Tek kelimeyle kadın, insanoğlunun anasıdır. 

Öncelikle şunu belirtelim ki, ne yazık ki her tolumda kadının öyle veya böyle ezildiğine, sömürüldüğüne, çile çektiğine, vs. hatta sıradan Dünya malıymış gibi gören taoplumlara dahi rastlamak mümkündür. Bu durum, insanlık açısında, üzücü ve utanç vericidir.  

Alevi inancıda, kadın erkek eşitliğine büyük önem arz etmektedir. Dolayısıyla ibadetlerinde haremlik selamlık diğer bir deyimle cinsiyet ayrımı yoktur. Kırklar Cemi’nde 17’sinin kadın olması, cinsiyet ayrımının Hakk katında yeri olmadığının en makbul örneğidir.  

Haremlik ve selamlık konusunda, bakalım Pir Hünkar ne demektedir;
Erkek dişi sorulmaz muhabbetin dilinde,
Hakk’ın yarattığı her şey yerli yerinde,
Bizim nazarımızda kadın erkek farkı yok,
Noksanlık, eksiklik senin görüşlerinde.

Pir Hünkar’ın deyimiyle, neyi nasıl algılıyoruz veya nasıl algılamak istiyoruz anlayışıdır. 

Oysa ki, Hakk kapısında; Kadın, erkek cinsiyet ayrımı yerine “can” diğer bir anlamıyla “insan” vardır. Insan ifadesinde ise, cinsiyet yoktur. Başka bir örnek ise Aleviler, din önderi olan Pir ve eşitini bir tutarlar. Pirin olmadığı zamanlarda, Pirin eşiti gelen lokmaya dua verebiliyor. Tüm bunlara rağmen Alevi toplumu içinde de, kadını ikinci sınıf insanı görenler vardır. 

Dünya kadınlarının, bir bütün olarak özgürleşmesi oluşmadıkça; Gün geçtikçe dağ gibi gelişen gericiliğin egemenliği karşısında, akıl ve mantığın kabul edemiyeceği haksızlıklara, zulme, ezikliğe maruz kalacaklardır. 

Insanlıktan nasibini almamış bu gerici egemenliğin karşısında analarımız,  kadınlarımız ve bacılarımız hak ettikleri yaşam biçimine öncelikle kendi mücadele ve çabalariyle sahip olmak zorundalar. Insanlıktan nasibini almış, kendisine insanım diyen her kes dayanışma içinde olmak zorundadır.
Aşk ile, gerçeğin demine Huu… 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=

Seyyid Hakkı, Sosyal Medya Takip Hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL


Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...