Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı—Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Seyyid Seyfettin Ocağı evladı.—Allah Muhammed ya Ali.
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Kadın mı?

Kadın mı?
Seyyid Hakkı der ki, bizim nazarımızda;
Peygamber ve alimleri doğurandır kadın,
Cana can katan ve cana yar olandır kadın,
Dünyamızı elinin üstünde tutandır kadın,
Muhabbette, mücadelede, üretimde kadın,
Anamdır, yarimdir hem de bacımdır kadın,
Tek kelimeyle, Evrenin anasıdır kadın. 

Öncelikle şunu belirtelim ki, ne yazık ki her tolumda kadının öyle veya böyle ezildiğine, sömürüldüğüne, çile çektiğine, vs. ve hatta sıradan dünya malıymış gibi gören taoplumlara dahi rastlamak mümkündür. Bu durum insanlık açısında, üzücü ve utanç vericidir.  

Alevi inancıda; Kadın erkek eşitliğine büyük önem arz etmektedir. Dolayısiyle de ibadetlerinde haremlik selamlık diğer bir deyimle cinsiyet ayrımı yoktur. Kırklar Cemi’nde 17’sinin kadın olması, cinsiyet ayrımının Hakk katında yeri olmadığının da en makbul örneğidir.  

Haremlik ve selamlık konusunda, bakalım Pir Hünkar ne demektedir;
Erkek dişi sorulmaz muhabbetin dilinde,
Hakk’ın yarattığı her şey yerli yerinde,
Bizim nazarımızda kadın erkek farkı yok,
Noksanlık, eksiklik senin görüşlerinde.

Pir Hünkar’ın deyimiyle neyi nasıl algılıyoruz veya nasıl algılamak istiyoruz anlayışıdır. 

Oysa ki, Hakk kapısında; Kadın erkek cinsiyet ayrımı yerine “can” diğer bir anlamıyla “insan” vardır. Insan ifadesinde ise, cinsiyet yoktur. Başka bir örnek ise; Aleviler, din önderi olan dede ve eşini bir tutarlar. Dedenin olmadığı zamanlarda dedenin eşi de gelen lokmaya dua verebiliyor. Tüm bunlara rağmen Alevi toplumu içinde de, kadını ikinci sınıf insanı görenler vardır. 

Dünya kadınlarının bir bütün olarak özgürleşmesi oluşmadıkça; Gün geçtikçe dağ gibi gelişen gericiliğin egemenliği karşısında; Akıl ve mantığın kabul edemiyeceği haksızlıklara, zulme, ezikliğe maruz kalacaklardır. Insanlıktan nasibini almamış bu gerici egemenliğin karşısında analarımız,  kadınlarımız ve bacılarımız hak ettikleri yaşam biçimine öncelikle kendi mücadele ve çabalariyle sahip olmak zorundalar. Ve insanlıktan nasibini almış, kendisine insanım diyen her kes dayanışma içinde olmak zorundadır.
=Seyyid Hakkı=

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. => Facebook Sayfamız: Seyyid Hakkı SH => YouTube Kanalımız: Ehlibeyt Yolu-Seyyid Hakkı => Facebook grubumuz: Seyyid Seyfeddin Ocağı - Dergah Aşk ile Canlar...