Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Tasavvuf ilmi ve anlamı...


Tasavvuf ilmi ve anlamı...
Tasavvuf, Canab-ı Hakk’a, kalben ulaşmak; Kendi benliğinden siyrilip, O’nun benliğinde erime sanatı ve ilmidir.  

Allah’ın benliğinde erimenin şartı; Dünyevi hırslardan, nefsani beklentilerden, tüm kötü davranış ve alışkanlıklardan uzaklaşmaktır yani bir nevi nefsi arındırma mücadelesidir. Dolayısıyla kalbi saf yapmak; Kötü huylardan temizlemek ve iyi huylarla doldurmak demektir. 

Tasavvuf ilmi, Allah’a dost olmaktır. Dost olabilmenin şartı; Allah’ın kelamına, sırlarına erişmekle mümkündür. O’nun sırlarına erişebilmek için de; Hayali ve geçici meşkuliyet halleri olan şeriatı, kemale erdirmektir. 

Zahiri batına erdirmedeki amaç, marifet sahibi olmak demektir. Bunun için de; Edep erkanımızla yani hal ve davranışımızla, ilim irfanımızla, fikir ve düşüncelerimizle ruhumuzu kemale erdirerek, manevi huzur içinde yaşamaktır.  

Yedi derya sohbetini, bahri umman anlamaz,
Ilmi ledun manasıdır, ahmak olanlar anlamaz,     
Küntü kenzden ders okursun, cahil olan ne anlar,
Gözü kör kulağı sağır, bibas erler anlamaz.         

Men aref ilmine eren, aşık-ı suzan olur,
Heft nefsini katleyliyen, meydanda merdan olur,
Hırs ile şehvete uyan, nefsine kurban olur,
Yedi tamu şiddetidir, kemrah olanlar anlamaz.

Iki cihan röhnüması, Haydar-ı kerrar olan,
Çıkıp miraç kapısında, haykırıp aslan olan,          
Sitretül müntehada, Mustafa’ya yar olan,
Naciyani naz makamı, binde bir can anlamaz.

Ilmü ledun okuyanlar, aynen yoldaş olur,
Ahedi Ahmedir hey dost, fatihada mı baş olur,
Pa ile çarşa ile kah, anlıyanlar sırdaş olur,
Ilmi ledün manasıdır, ehli inkarlar anlamaz.        

Men aref ilmine ermiyem şu ağmaki fıkıhı,
Pir dergahına niyaz et, yakın bulaısın Hakkı,       
Ey virani, dört kitaptan Ali’nin methini oku,
Ehli Beyt’i hanadanı, Şimir Mervanlar anlamaz.

Virani 

Marifet ilmine erişmiş bir derviş, marifet kapısından geçip Sırr-ı Hakikat kapısına ulaşmayı hedefler. Ve bu kapıda Kamil-i Insan ilmini elde ettikten sonra Allah’ın benliğinde eriyip O’na, dost olur. Dolayısıyla her halükarda rıza göstererek Allah ile daima, dost kalabilme marifetidir... 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı= 

Alevi inanç yolunda, hizmet sayfalarımız...
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
Facebook, Alevi Hizmet Dergah
ı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Alevi Ilim Dergahı sayfamız;
https://www.facebook.com/Seyyid-Seyfeddin-Oca%C4%9F%C4%B1-sayfas%C4%B1-194839911064876/ 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/seyyidhakkiii

 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...