Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Hu, Huda, Hakk ve Hayy kavramlarının manası...


Hu, Huda, Hakk ve Hayy kavramlarının manası...
Allah’ın, binbir sıfatı vardır ve bu sıfatlarının, her birinin belli bir manası vardır.
Bu sıfatlar, niyet ve dileğe göre çağrılmaktadır. Dolayısıyla Hu veya Huda veya Hakk sıfatları, Allah’ı zikretmek içindir. Aleviler kendi ibadetlerinde çoğunlukla Hu, Huda, Hakk gibi sıfatları ağırlıklı olarak zikrederler. 

Hu manası…
Arapça kökenli olup, “O” anlamına gelir. Eskilerde Suffi, derviş ve günümüzde ise, Aleviler arasında kullanılan bir selamlama sözüdür. Diğer bir deyimle seni, sizi, sizleri; Allah’ın selamı ile veya O’nun adına veya O’nun adı ile selamlıyorum anlamında söylenen bir sözdür. Aynı zamanda duaların arkasında sıkca kullanılmaktadır.
 

Huda manası…
Allah’ın bin bir isminden biri de, Huda’dır. Manası ise doğru yolu gösteren, hidayete erdiren, götüren anlamlarına gelmektedir.
 

Hakk manası…
Cümle içerisinde Cenab-ı Hakk olarak ifade edilir. Örneğin ya Cenab-ı Hakk! Sen kabul buyur.

Doğru, gerçek, sabit, Adalet, gibi anlamlara gelmektedir.
 

Bazı örnekler...
Hu Erenler, Hu canlar, Erenlerin demine Hu, Hakk ve hakikatin demine Hu, vs.

Diğer bir mana ise Duaya eşlik edenler, dua tamamlandığı zaman Duanın; “Allah’ın veya O’nun hürmetine kabul ve makbul olsun” anlamında söylenen ifadelerdir. 

“O” ifadesi, Kur’an-ın Ihlas Suresi’nde geçmektedir…
1- De ki; O Allah bir tektir.

2- Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir).

3- Doğurmadı ve doğurulmadı

4- O ‘na bir denk de olmadı.
 

Halk arasında, “Hayy’dan gelen Hu’ya gider” diye bir deyim vardır. Bu deyim, kimseye hayrı veya faydası olmayan bir kazancın bereketinin olmadığını anlatmak için kullanılır. Oysa ki bu cümlenin, gizemci bir manası vardır. 

Hayy manası…
Hu, Huda gibi Hayy’da Allah’ın anlam ve mana yüklü güzel isimlerinden biridir.

Hayy, manası; Diri, canlı olan yani dirilten, canlandıran anlamındadır veya “Allah’tan gelen yine Allah’a döner” anlamına gelmektedir. 

Gerçek odur ki, Allah’ın bütün sıfatları, Kainattaki veya Evrendeki mevcudatın varoluş hikmetini içerir ve yansıtır. Bu yansıtma, evel ve ahir sorumluluğudur. Yani sahiplenmesidir.
Aşk ile, Hakki le hakikatin demine Huu…
  

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=

Seyyid Hakkı, Sosyal Medya Takip Hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHa

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...