Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Islam Dini’ni başkalaştırmak, ilim cahilliğidir...


Islam Dini’ni başkalaştırmak, ilim cahilliğidir...
Islam dini; Allah’ın sonsuz merhamet ve şefkatini yeryüzünde tecelli ettiği huzur ile barış dolu bir hayatı insanlara sunmak için indirilmiş bir dindir.
 

Bu ilahi mesajı gözardı edip veya anlamsızlaştırma çabaları sonucu islamı; Bir ırkın, bir zümrenin, bir kitlenin himayesine sokmak veya öyle görmek veya öyle algılamak, islam dinine yapılabilecek en büyük zulümdür, riyakarlıktır, yoz ve yobazlıktır.

Lakin neyazık ki, bu riyakarlığın cabası; Menfaat ve çıkar uğruna gerçekleri inkar etmek, doğruları yanlışa boğdurtmaktan öteye değildir. Canab-ı Hakk bu gibi çıkarcı, menfaatçı, iki yüzlü ve riyakar zihniyetli mahlukatları islah etsin.

Din, ırklara değil insan alemine bağışlanmıştır. 
Çünkü din, insanların manevi ahlak anayasasıdır. Dolayısıyla insanlık aleminin tümünü ilgilendiren ahlaki bir durumdur.
 

Günümüzde, bilerek veya bilmeyerek yapılan yanlışlık; Emevi gelenek görenekleri, dinin usülleriymiş gibi insanlara dayatılmaktadır ve pratikte uygulanan islam dininin ilkeleri değil, Emevi gelenek görenekleridir. Emevi gelenek görenekleri uğruna islamı başkalaştırmaya kalkmak veya dara çekip katletmeye kalkmak ilim cahilliğinden öteye değildir.  

Doğruyu bulmak için, hakikat yolunda olmak gerekir. Doğru yolda olmak için de, okumak ve bilmek vesilesiyle aklını olgunlaştırmak gerektir. Dolayısıyla insan değerlerine, duruşuna sahip olmak için Dört Kapı Kırk Makamdan geçmek gerek, sevgiyle, ilimle, irfanla donanmak gerek ve 72 milleti bir nazarda görmekle mümkündür. Işte insanlığın yolu, aklını ilimle, hal ve davranışlarını irfanla olgunlaştırmaktan geçer.  

Insanları suçlamak, aşağılamak, incitmek, iftira atmak, hor görmek gibi davranışlarda bulunmak ve sonrasında “yaratılanı severim yaratandan ötürü” veya “Elhamdülillah ben müslüman” demek riyakarlıktır, bir insalık suçudur. 
Haddini, yerini bilene aşk olsun. Aşk ile Huu…
 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından, 
=Seyyid Hakkı=
 

Seyyid Hakkı, Sosyal Medya Takip Hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:

https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız; 
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL

 

 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...