Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Muhammed Ali yolunda, verilen ikrar ve ikrarın amacı...


Muhammed Ali yolunda, verilen ikrar ve ikrarın amacı...
Alevi inancında yola ikrar vermeyen bir kişi, Alevi değildir. Ikrar, sözlük anlamı; Söz vermek, yemin etmek, biat etmektir, akt dır.  

Alevilikte, verilen ikrar; Allah’ın birliğine, Hz.Muhammed Mustafa’nın peygamberliğine, Şahı Merdan Ali’nin Veliahtlığına itaat etmek, Ehli Beyt’e muhabbet ve Mürşid ile Pirin buyruğuna riayet etme sözüdür. Verilen ikrar, bilerek ve gönülden verilmelidir. 

Ikrar sözü, insanın yaratılışının öncesine dayanır...
Allah ruhları yaratırken Ruhlar, Allah’ın varlığını ve birliğini tasdik ederek ikrar vermişlerdir. O’nun illahi kuvvetine inanıp bağlılıklarını dile getirmişlerdir. 

Dolayısıyla ilk ikrar, Allah ile Cebrail arasında gerçekleşmiştir. Allah, Cebraili yaratırken kendisine sorar “sen kimsin ben kimim?” ve Cebrail, “sen yaradansın ben ise yaradılan” buyurmuştur. Işte ikrar vermenin temeli, burada atılmıştır.  

Ikrar yola girmek için Hakk meydanında, pir huzurnda verilen sözdür. Verilen ikrar, kişi için manevi olarak yeniden doğmak demektir. Ikrar erkanı Hakk meydanında, Pir huzurunda ve canların şahitliğinde yerine getirilir.  

Ikrar, gösteriş için değildir. Ikrar, özünü dara çekerek gönülden verilmelidir. Çünkü ikrar riyakarlığı, ikiliği, yalan ile dolanı, kin ile nefreti, dedikoduyu, vs. kabul etmez.  

Ikrar gülbengi...
Bismişah, Allah Allah!
Allah bir, ya Muhammed Ali, ya On Iki Imam,
Insan-i Kamil yoluna talibim,
Elime Dilime Belime sahibim.
Rıza şehrine girmektir dileğim.
Hakk meydanında, canlar şahidim olsun.
Allah eyvallah, nefes pirdedir.

Diyerek ikrar sözünü, beyan etmiş olur. Ikrar sözünü beyan eden bir kişi, artık yol evladıdır. Hakk’a ulaşmayı talep eden kişiye, talip yani yol evladı denir. 

Eline Diline Beline sahip olma ilkesi; Alevi inancının temelini, ikrarın özünü yansıtır ve aynı zamanda Alevilerin uyması gereken en temel etik-ahlaksal kuraldır.  

Verilen ikrarın amacı…
* Insanlık yolunda doğru duruşlu olmaktır,
* Evrendeki mevcudata saygılı olmaktır,
* Hatayı azaltma ve bireye öz güven kazandırmaktır,
* Insanı vasıflı kılmak, eğitimle geliştirmektir,
* Bireyin özgür gelişimi ve toplumsal dayanışmasını savunmaktır,
* Insanların dayanışmasını, gelişmesini, duruşlu olmasını sağlamak ve bireyselliği aşmanın aynı zamanda inancının gereği olduğunu bilinmesidir,
* Alemdeki mevcudata gereken hizmeti çıkarsız, riyasız, ödünsüz, hiç bir fark gözetilmeden yerine getirilmesi, anlayış ve inancında odaklaşır,
* Yaşamı doğru kılmak, sevgi ve dostluk zenginliğini geliştirmektir. Bir bütün olarak insanı, insanlığı ve alemdeki mevcudatı kucaklamaktır.
 

Ikrar vermede, kaç nesne bağlar ve kaç nesne açar?
Imam Cafer-i Sadık Buyruğu; Muhammed Ali Yolu’na talip olmak isteyen bir kimseye lazım, mühim ve gereklidir. Ikrarın verilmesi, on iki nesne ile bağlanır ve on dört nesne ile açılır.  

Ikrar vemeyi bağlayan, on iki nesne…
1-Gözü bağlamak gerek: Kendi ayıbından gayrı kimsenin ayıbını görmeye, örtücü ola, gözü ile gördüğünü, eteği ile örte.
2-Kulağı bağlı gerek: yaramaz haberlerden, gıybet sözünü işitip dinlemeye.
3-Dili bağlı gerek: Üstadı yanında, dil olmaya.
4-Eli bağlı gerek: Kimseye el olmaya ve bir nesneyi koymadığı yerden eli-uzunluk edip almaya.
5-Gönül bağlı gerek: Hakk’tan başkasına meyl-u muhabbet etmeye.
6-Hırsı bağlı gerek: Tamahı galip olmaya.
7-Nefsi bağlı gerek: Nefsine yenilmeye, şehvet elinden biçare, aşağılık olmaya.
8-Boynu bağlı gerek: Davet olunan yere muhalefet etmeye.
9-Gazabı bağlı gerek: Kimseye dava ve kavga etmeye.
10-Beli bağlı gerek, (gayret kuşağı ile): Ki Hakk´tan gayri kimseye ihtiyaç yüzünü göstermeye.
11-Ayağı bağlı gerek: Yaramaz yerlere varmaya.
12-Sıdkı bağlı gerek: Yapıştığı yerden sıkı(muhkem) dura, itikadı sıkı ola.
 

Cenab-ı Hakk’a malum ola ki, dahi bundan sonra belinin (miyane beste´nin) bendini yani kemerbest ikrarını açan o ondört nesneyi de açıkla.  

Ben öğreneyim ki talibi Hakk, O’ndan bir feyiz alalar, Yol içinde kamil olalar, evliya izini inleyip ve gittiği yolu gözleyip o yol ile serçeşme yani pınarın kaynağını bulalar. 

Ikrar vermeyi açan, on dört nesne…
Allah’a ve Allah’ın kullarına malum oluna ki, şimdide ikrarı açan on dört nesneyi açıkla. 

1-Sofrası açık gerek: Şahı Merdan Ali’nin keremetidir ki bir gün, bir çok kimseler Şahı Merdan Ali huzuruna geldiler, “Ya Ali, bize keramet göster, görelim” buyururlar. 

Şahı Merdan Ali, Kanber’e buyurur ki: “Ya Kanber, sofra getir!”
Onlar, „Bizim karnımız toktur, senden bir keramet isteriz ya Ali!“ buyururlar. 

Şahı Merdan Ali, bu kez buyurur ki: „Ya Kanber, Zülfikar’ı getir, bunlara bir keramet göstereyim.“ Onlar, Şahı Merdan Ali’nin heybetini görüp anladılar ki keramet, „sofra salmak“ tır. Dahi ses çıkarmadılar, her biri dağılıp gittiler. Böylece bilindi ki sofra salmak, Şahı Merdan Ali’nin kerametidir.
2-Kapısı açık gerek: Evine gelen konuğa izzet, hürmet ve hizmet eyleye. Şahı Merdan Ali’ye vasiyet etmiştir ki: Ya Ali, konuğunu hoş tut. Bir kişinin evine konuk gelse, kendi rızkını beraberinde getirir. Gittiği zaman da o ev sahibinin günahlarını, beraberinde götürür.
3-Gönlü açık gerek: Daima güler yüzlü ola, kimseye ekşi yüz göstermiye.
4-Dili açık gerek: Daima zikr ede ve Allah‘ı ana ve hem tatlı kelam söyleye, tatlı sözlü ola, kimsenin gönlünü incitmiye.
5- Ufku açık gerek: Azıcık bir şey için öfkelenip, darılmaya, yumuşaklık suyunu kızgınlık ateşinin üzerine döke, sabırlı ola.
6-Lutfu açık gerek: Katına gelen insanın ihtiyacı neyse, gücü yettiği kadar yardımcı ola.
7-Kerem’ açık gerek: Cömmert, mürüvet sahibi ola, kimsenin sözünü red etmeye.
8-Seha-i açık ogerek: Alevilik içinde olan kimseye gerektir ki, cömert ola, elinden geldiğince cimrilikten uzak dura.
9-Eli açık gerek: On bir Imamların atası, Şahı Merdan Ali ibadet halinde iken yüzüğünü parmağından çıkarıp yoksula verir ve Hakk yoluna öz canımı kurban ederim der. O halde, yol erkan içinde olan kişinin, Hakk yolunda başından ve canından geçmesi gerek.
10-Gözü açık gerek: Her baktığı nesneye hizmet nazariyle baka, Hakk’ın hikmetini ve kudretini gözetleye.
11-Kulağı açık gerek: Her işittiği sözü Hakk tarafından gelen nida(ses) bile ve her sözden bir hisse ala.
12-Anlı açık gerek: Yani doğru ola, yol içinde dürüst ola, Dört Kapı Kırk Makam‘a aykırı bir iş işlemeye ki, halk içinde bu yüzden utanmaya.
13-Ayağı açık gerek: Davet olunan yerden muhalefet etmeyip gide ve o daveti red etmeye.
14-Yakıyn’ı açık gerek: Erenler yoluna talip kişi, itikatı sıkı olması gerek. Bu da, gerçek erenlerin eteğine yapışmaktır. Öyleyse, şimdi yolunu seven talipler ve Pirler bu erkanı yani ilkeleri yerli yerince uygulayalar ve de Mürşidin meşrebi ve silsilelerini (soy kütüğünü) Şahı Merdan Ali’ye ulaştıralar. 

Talip eğiten kişiye gerektir ki, bu sorularda kamil yani olgun Mürşid veya Pir olalar. Yeri gelince cevap vereler. 

Ey talip!
Yol ehlinin hali budur ki, bildin ve işittin. Bir kişi bu yol içinde olmazsa, yol ehli demek olmaz.
Aşk ile, verilen ikrarın demine Huu. 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı= 

Seyyid Hakkı, Sosyal medya takip hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL

 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...