Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Insanlara, Allah’ın değil kulun kula soracağı sorular sorulur...Insanlara, Allah’ın değil kulun kula soracağı sorular sorulur...
Ben ne oyum, ne de buyum,
Tatsız, tuzsuz bir tas suyum,
Hangi tasa kondum ise,
Ona benzer huyum, suyum…

Rengim çoktur, farkım yoktur,
Dilim çoktur, ırkım yoktur,
Cümle canı Hakk bilmişiz,
Candan özge kürküm yoktur…
Kaynak? 

Bazı ahmaksızlar haddini aşıp insanlara, Allah’ın sorması gereken soruları soruyorlar.
Bazı örnekler;
* Namaz, kılıyor musun?
* Oruç, tutuyor musun?
* Camiye, gidiyor musun?
* Haca, gidiyor musun?
* Zekat veriyor musun? vs. vs. 

Eğer beş vakit namaz kılmıyorsan, haca gitmiyorsan, oruç tutmuyorsan, zekat vermiyorsan o zaman sen müslüman değilsin hatta daha ileri giderek kafirsin diyebiliyorlar. 

Bizde, bu haddini aşanlara soruyoruz…
* Okuyor musunuz?
Çünkü Kur'an diyor ki, „Benim temel ibadetim okumaktır.“ 

* Hoşgörüye, sahip misiniz?
Çünkü huzur içinde kardeşce yaşamanın ilkesi, hoşgörüdür. 

* Insanları, seviyor musunuz?
Çünkü Dünya, sevgi temeli üzerine kurulmuştur. Dolayısıyla sevgisiz bir yaşam, mümkün değildir. 

* Eline Beline Diline sahip misiniz?
Çünkü Kul hakkına, emeğe saygılı olmak. Nefsine sahip olmak ve Dil ile insanlara, zarar vermemektir.  

* Kula kulluğu, red ediyor musunuz?
Çünkü Allah, insanı iki özellik üzeri yaratmıştır. Birinci özellik „ruh“ ve ikinci özellik ise, „beden“ dir. Insanı yaratan Allah, onu kendisinden sonra en değerli varlık olarak yaratmıştır. En değerli varlık olmasının nedeni ise düşünüp yaratıcı olması, akıl ve mantıkla donatılmış halidir. Dolayısıyla Allah, insanı özgür yaratmıştır. Menfaat ve çıkar için birilerine boyun eğmek, insanlık onurunu peşkeş çekmek değildir ve insanlık açısından suçtur. 

* Kul hakkına, riayet ediyor musunuz?
Çünkü Rızalığı alınmadan, çeşitli nedenlerden dolayı bilerek veya bilmiyerek karşılıklı ilişkilerden insanların birbirine geçen emekleri, alınteri, maddi ve manevi değerlerdir.   

Allah, Kul Hakkı konusunda; „Ey Kulum! Bana iki hakla gelmeyin ve bağışlamam. Birincisi, bana „şirk“ yani ortak koşanı ve ikincisi ise, „Kul hakkıyla geleni af etmem“ buyurmuştur.   

* Insan haklarına, saygılı mısınız?
Çünkü Namaz kılmamanın, oruç tutmamanın, camiye gitmemenin, haca gitmemenin, zekat vermemenin, vs. hiç bir şekilde ne Kur’an-da ve ne de başka bir kitapta suçu vardır. Ancak Kur’an-da Kul hakkı yemenin, cana kıymanın, diri diri insan yakmanın, doğaya zarar vermenin, vs. vs. suçu vardır. 

Medeni toplumlarda insanların dini, dili, ırkı, rengi, kimliği, vs. sorulmaz. Eğer herkes kendi haddini bilirse, sorumluluğunun bilincinde olursa o zaman insanların, birlik ve beraberlik içinde yaşamaları zor değildir. Birlik ve beraberliği zor kılan, menfaat ve çıkardır. 

Sonuç itibariyle insanlara; Allah’ın soracağı soruları değil, kulun kula soracağı sorular sorulur.
Örneklersek…

Maddi, manavi olarak ihtiyacın var mı?
Yardımcı olabilir miyim?
Elinden tutabilir miyim?
Bir sorunun var mı? vs.vs.
Aşk ile, gerçeğin demine Huu… 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı= 

Seyyid Hakkı, Sosyal medya takip hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiALAlevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...