Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Yol bir, sürek binbir.


Yol bir, sürek binbirdir...
Yol; Erdemliğe, kamilliğe ulaşıp, Hakk ile beraber olma yoludur. Bu yol, Hakk Muhammed Ali yoludur. Muhammed Ali yolu; Ilim ve irfan yoludur. Akıl yolun ilmiyle, ahlak ise yolun irfaniyle olgunlaştırılır.  

Alevilik birdir, tekdir ve ulu bir yoldur. Bu ulu yolda Hakk’a giden, binbir sürek vardır. Tıpkı bir binaya benzer. Binayı ayakta tutan, kiriş ve kolonlardır, bölme duvarlar değildir. Aleviliğin de ilkeleri, şartları bellidir; Ilmihali ve etik esaslarıdır.  

Işte Alevi inancında da ibadet şeklinde, muhabbetlerinde, erkan usulünde, kılık-kıyafetlerinde, gelenek-göreneklerinde, ibadetin yapıldığı mekan konusunda, örf ve adetlerinde vs.; Şekilcilik, katı kuralçılık, zaman limiti diye bir sorunları yoktur.  

Dolayısıyla esas olan, bütün bunların yolum ilim irfan ilkeleri doğrultusunda yapılması ve erdemli, olgun insan olma amacına yönelik olmasıdır. 

Insanların algılamaları, oturup kalkmaları, yaşam tarzları, hitap tarzları, vs. farklıdır. Alevi inacı bu farklılıkları korur ve sahip çıkar.  

Alevilikte insanlar, faklılıklarından ötürü yargılanıp sorgulanmazlar; Yargılanan, yanlış davranış ve kötü alışkanlıklardır. Dolayısıyla insanların, Dört Kapı Kırk Makam kapılarında arınıp ve tekrardan topluma faydalı insan olmaları amaçlanmıştır.  

Dört Kapı Kırk Makm kapıları da bu farklılıkların sembolüdür. Çünkü her kapıda, farklı arınma ilkeleri söz konusudur... 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=

Alevi inanç yolunda, hizmet sayfalarımız...
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
Facebook, Alevi Hizmet Dergah
ı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Alevi Ilim Dergahı sayfamız;
https://www.facebook.com/Seyyid-Seyfeddin-Oca%C4%9F%C4%B1-sayfas%C4%B1-194839911064876/ 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/seyyidhakkiii

 


Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...