Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

On Dört Masum-u Pak.


On Dört Masum-u Pak.
On Dört Masu-u Pak, Güruh-i Naci,
On Yedi Kemerbest derdim ilacı,
Hace Bektaş-ı Veli serimin tacı,
Hünkar-ı evliya sana sığındım.
Virdi Derviş 
 

On Dört Masum-u Paklar; Ehli Beyt’in, ergenlik çağına varmadan küçük yaşlarda zalimce şehit edilen çoçuklarıdır.

Yapılmıştır yedi damın kapusu,
Açılmıştır sekiz Uçmak(Cennet) kapusu,
On İki Imam, On Dört Masum Pak hepisi,
Ol cümleden uludur Hayder(Hz.Ali).
Fakir Edna 

Görüldüğü gibi Emevi ve Abbasi halifeleri, zulüm ve katliamlarını sadece Ehli Beyt’in büyüklerine değil, onların çocuklarına karşı da uygulamışlardır. Küçük yaşta şehid edilen, sayıları on dört kişiyi bulan bu gencecik çocuklar, Alevilerde; Suçsuz, günahsız, temiz, saf, arınmışlığın ve masumiyetin sembolüdürler.  

Insanlığı yarınlara taşıyan, On Dört Masum-u Pack; Saf, temiz, günahsız ve suçsuz çocukları acımasızca katleden Emevi Arap saltanat hükümdarları insanlığa karşı dolayısiyle insanlık tarihinde büyük bir suç işlemişlerdir. Lanetliyor ve kınıyoruz.

On Dört Masum-Pak, algısı üzerine.
Sünni ve Caferilerde “On Dört Masum” anlayışı; On İki Imam’a, Hz.Muhammed ve Fatma-tüz Zehra ile beraber oluşan “On Dört kişi”yi kapsamaktadır. Ne yazık ki bazı Alevi canlarımız, bu algılamaya kanmaktalar.

1400 senelik Alevi inanç tarihine baktığımız zaman, Alevi inancını tavsiye etmek dolayısiyle Alevileri asimile etmek adına; Hz.Muhammed ve Ehli Beyt’ine olan kinlerini, yaptıkları zülmü üstbaş etmek adına sürekli ince siyaset oyunlarına başvurmuşlardır. Bundan dolayıdır ki Alevilerde Tvella ve Teberra ilkesi vardır.  

Oysaki Hz.Muhammed, Şahı Merdan Ali, Fatma-tüz Zehra ve On İki Imam Nesli Pak, Güruhu Naci’dirler.   

Cenab-ı Hakk, kendisine halife olarak seçmiş olduğu beşer kullarını yani peygamberleri ve onların neslini bütün günahlardan, kötülüklerden arındırıp pak eylemiştir.  

On Dört Masum-u Pak, hakikatine gelince; Emevi ve Abbasi hanedanları tarafından henüz küçük yaşata şehit edilmiş çocukları içermektedir. Bu çocukların sayısı, elbetteki 14 değildir. Lakin Kerbela katliamında şehit düşen Ehli Beyt çocuklarının şahsında şehit düşmüş olan bütün Ehli Beyt çocukları vücut bulmuştur. Yani Kerbela masumlarının şahsında Hakk’a yürüğmüş bütün Ehli Beyt çocukları, anılmaktadır. 

On Dört Masum-u Pak’lar;
1-Muhammed Ekber: Şahı Merdan Ali’nin oğludur; Henüz kırk günlük iken Tahir tarafından şehid edilir. Kabri Medine’dedir.  

2-Abdullah: Imam Hasan’ın oğludur; yedi yaşında iken Amır oğlu Talha tarafından şehid edilir. Kanri Medine’dedir. 

 3-Abdullah: Imam Hüseyin’in oğludur; iki yaşinda iken Kerbela’da Ezrak’ın oğlu Utbe tarafından şehid edilir. Kabri Kerbela’dadır. 

4-Kasım: Imam Hüseyin’in oğludur; üç yaşında iken Kerbela’da Huzeyme-i Kahili tarafından şehid edilir. Kabri Kerbela’dadır. 

5-Hüseyin: Imam Zeynel Abbidin’in oğludur; altı yaşında iken Nevfel oğlu Muaviye ve Mansur oğlu Ahmet tarafından şehid edilir. Kabri Kebela’dadır. 

6-Kasım: Imam Zeynel Abbidin’in oğludur; üç yaşında iken Adep oğlu Yezid Senan tarafından şehid edilir. Kabri Basra’dadır. 

7-Ali-yyül Aftar: Imam Muhammed Bakır’ın oğludur; altı yaşında iken Mansur oğlu Ahmet tarafından şehid edilir. Kabri Safa’dadır. 

8-Abdullah Asgar: Imam Cafer Sadık’ın oğludur; üç yaşında iken Ibn-i Mercan tarafından şehid edilir. Kabri Bestam’dadır. 

9-Yahya Hadi: Imam Cafer Sadık’ın oğludur; dört yaşında iken  Mahmut Kufi oğlu Abdullah tarafından şehid edilir. Kabri Bağdat’dadır. 

10-Salih: Imam Musa-i Kazım’ın oğludur; dört yaşında iken Abdullah oğlu Osman tarafından şehid edilir. Kabri Şiraz’dadır. 

11-Tayyip: Imam Musa-i Kazım’ın oğludur; yedi yaşında iken Ibrahim Hımışkı’nin oğlu Yusuf tarafından şehid edilir. Kabri Rey’dedir. 

12-Cafer Tahir: Imam Muhammed Taki’nin oğludur; dört yaşında iken Ibrahim Dımışki’nin oğlu Yusuf tarafından şehid edilir. Kabri Iran’ın Kum kentindedir. 

13-Cafer: Imam Ali-ül Naki’nin oğludur; henüz bir yaşında iken Ibrahim Dımışki’nin oğlu Mehmed Nasır tarafından şehid edilir. Kabri Iran’ın Rey kentindedir. 

14-Kasım: Imam Hasan-ül Asker’in oğludur; üç yaşında iken Ibrahim Dımışki’nin oğlu Mansur tarafından şehid edilir. Kabri Cezayir’dedir.                

Dolayısiyle  Hz.Muhammed’in soyundan olan On Dört Masum-u Pak’ların en yaşlısı yedi yaşında olan gencecik çocukları öldürmek, Hz.Muhammed’e ve O’nun Ehli Beyt’ine besledikleri kin ve düşmanlığın sönmeyen hırs ile kinidir.
=Seyyid Hakkı=


Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...