Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Islam, kelime anlamı ve günümüzde, müslüman ülkelerde yaşanan islam...
Islam, kelime anlamı ve günümüzde, müslüman ülkelerde yaşanan islam...
Arapça kökenli olan islam „Slm/Se Le Me“ kökeninden türemiş; Teslimiyet, barış anlamına gelir.  

Islam kelimesi, inanmanın da ötesinde; Itaat, teslimiyet, barış ve yaşam güvenliğini de beraberinde getiren son derece kapsamlı bir sözcüktür. Sonuçta Islam; Barış, itaat, teslimiyet, boyun eğmek gibi anlamlara gelmektedir. 

Teslimiyet, yanlız Allah’a mahsustur; O’nun manevi kural ve kaydeleriyle kötülüklerden, kötü alışkanlıklardan uzak, insanların; Barış ve huzur içinde yaşamasıdır. Erdemli, olgun yani Kamil-i Insan mertebesine ulaşmayı amaçlar.  

Dolayısiyle islam dini, her çağa, insanoğluna hitap eder ve getirdiği esaslar insanların manevi ihtiyaçlarına cevap verir. Dinin esaslarında, değişiklik olmaz; Kıyamete kadar aynıdır, değişen yanlız örf ve adetlerdir. 

Tek Tanrı inancını öngören Islam dini; ,, Allah’tan başka illah olmadığını, Allah’a ait sıfat ve özelliklerin Allah’tan başkasına atfedilmemesini, şirk koşulmamasını, Allah Peygamberlerine-kitaplarına ve mahşer gününde Allah önünde hesap verilecegine inanmaktır 

Islam dinine göre;
* Içerisindeki dengeli düzeniyle birlikte evrenin yaratıcısı, ne doğar ve nede doğurur, tek illah(kudret-kuvvet) olan Allah, ebedi ve ezelidir.

* Allah’a iman, din şartlarından birincisi ola Tevhit’tir. Tevhit mana olarak; Birdir, tekdir, eşi ve benzeri yokdur. Allah’ın birliğine eş ve ortak koşmaksızın, koşulsuz iman edip kalple tastik etmektir. Dolayısiyle kulların kendisini tanımaları, sadece kendisine kullukta bulunmaları ve kendisinden başka yaratıklara kulluk etmemeleri için yaratmıştır. Çünkü Rahim ve rahman olan O’dur. Esirgeyen bağışlayan da O’dur. O’ndan öncesi ve sonrası yoktur. Ilahi kuvvetin, yaradanın adı olarak Allah ismi kullanırken, kullanılan başka isimler de vardır. Özel mana yüklü olan bu isimlerden 99 tanesine topluca „Güzel isimler (Esma-ül Hüsna) denir. 

Tek Tanrı inancını öngören Islam dini,, Allah’tan başka illah olmadığını, Allah’a ait sıfat ve özelliklerin Allah’tan başkasına atfedilmemesini, şirk koşulmamasını, Allah Peygamberlerine-kitaplarına ve mahşer gününde Allah önünde hesap verilecegine inanmaktır. Dolayısiyle Islam dini; insanları kendi iradeleriyle doğru yola çağıran ve Hz.Muhammed tarafından insanlara tebliğ edilen ilahi adalet düzenidir. 

Bu adalettin içinde, şiddet ve teröre yer yoktur. Şiddet/terörizm kadar Islam’a ters, başka bir etken olamaz. Haksız yere bir insanın öldürülmesi, bütün insanların, insanlığın öldürülmesine, yok edilmesine denk tutulmuştur. Çünkü Islam dini korku, baskı, ve tehdit dini değildir; Sevgi, barış ve hoşgörü dinidir. Allah’a giden doğru yolda; Sevgi vardır, ilahi aşk vardır. Ancak şiddet ve terörizm yoktur. 

Dini yanlış anlayanlar, kendi anlayışlarını, hislerini, algılarını din zanedenler başkalarına saldırmayı, kin beslemeyi ve düşmanlığı dinin gereği zanedip dini yanlış anlamalara sebebiyet vermişlerdir. Bu yanlış algılama ve yorumlar yüzünden milyonlarca insanların hayatına mal olmuş ve zulüme maruz kalmışlardır. 

Günümüzde, müslüman ülkelerde yaşanan islam...
Günümüzde müslüman ülkelerinde yaşanan islam, Emevi Arap gelenek görenekleridir. Dolayısıyla Islamı bağlamaz… Diğer bir deyimle dışı islam ve içi ise, Emevi Arap gelenek görenekleridir. 

Bugün dünya haritasına baktığımızda göze ilk çarpan İslam ülkelerinde ki görüntü insanı ürkütmektedir. Bazen oturup düşünüyorsunuz.  

Acaba Hz.Muhammed ve Şahı Merdan Ali bu islam için mi çabaladılar? Bu islam için mi savaştılar? Bu islamı mı yer yüzünde egemen kılmak istediler? Kesinlikle Hayır. Bu islam, onların islamı değil. Bu uygulama ve görüntü onların istediği islam değil. Onların islamı Buyruk'taki yazılmış olan Rıza şehri islamıdır. Onların islamı Tasavvuf islamıdır. Onların islamı Insan Hakları Evrensel Beyannamesini 1400 sene önce kaleme alan ve uygulayan İslamdır.  

Sevgi ve Barış islamıdır. Bir arada ve kardeşçe, dostça yaşama islamıdır. Eşit haklara ve Hukukun üstünlüğünü esas alan islamdır.  

Göze ilk çarpan ve şimdi genellikle uygulamada olan bu islam ise Emevi islamıdır. Bu dini Kılıç zoru ile benimseyenlerin islamıdır. Islam dinini intikam ve kin üzerine oturtan, talan ve soygunlara alet eden, bağnaz ve yobazlık üzerine kurulu olan ve akıttığı kana bir türlü doymayan islam, Şahı Merdan Ali’nin islamı değildir ve olamaz. Diri diri insan yakan, Din adına fetva verip iftiralar atan ve katliamlara davetiye çıkaran, mazluma ah çektiren, kendi dışındaki tüm değerleri red eden anlayış islam değildir ve olamaz. 
=Seyyid Hakkı=


 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...