Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Ilmin ve ilim öğrenmenin faydası...


Ilmin ve ilim öğrenmenin faydası...
Ilim, akıl gücüdür. Akıl gücüyle bütün nesnelerin, varlıkların diğer bir deyimle hayatımızda olan bitenlerin hakikatini yani iç yüzünü anlamak, kavramak, düşünmek veya idrak etme gücü ve yetisidir.
 

Dolayısıyla ilim mutluluğun, mükkemel yaşamın, medeni insan olmanın kaynağı ve rehberidir. 

“Ilim ilim bilmektir, ilim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsen, ya nice okumaktır” diyen Yunus Emre; Olgunluk, erdemlik, marifet sahibi olmanın sırrı okumaktadır mesajı verilmektedir. 

Ilim; Dünyevi yaşantımıza bir anlam verebilmek, daha mükkemel bir yaşam sürdürmek ve amacına yönelik; Okumayla, deneyle, gözlemle elde edilen bilgidir. Bilgi; Aydınlıktır, olgunluktur, kendini bilmektir, söz sahibi olmaktır, ölümsüzlüktür yani kısacası cehaletin karşıtıdır.   

Şahı Merdan Ali, “Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum” ve yine  „Cehaleti ilimle geri çevirin“ mesaji; Olgunluğun, erdemliğin, ilim ve irfan sahibi olmanın yolu, okumaktan geçtiğini ve okumanın önemini vurgulamıştır.

Hz.Muhammed Mustafa;  “Ben ilmin şehriyim Ali o şehrin kapısıdır.. ilim dileyen kapıya gelsin.” diyerek insanları, ilim öğrenmeye davet etmiştir.
 

Şahı Merdan Ali; “Ilim maldan hayırlıdır: Ilim seni korur, malı sen korursun. Mal vermekle azalır, ilim öğretmekle artar. Ilim hakimdir, mal ise mahküm. Ilim sahibi cömert olur, mal sahibi cimri olur. Ilim ruhun hakimidir. Ilim sahibi cömert olur, mal sahibi cimri olur.  

Ilim ruhun gıdasıdır, mal ise cesedin gıdasıdır. Mal uzun zaman sürecinde tükenir, ilim uzun zaman sürecinde tükenmez ve eksilmez. Ilim kalbi aydınlatır, mal ise kalbi katılaştırır. Ilim peygamberlerin mirasıdır, mal ise eşkıyaların mirasıdır.“ diyerek; Insanoğlu ölse de ilmi, onu ölümsüz kılar.

Hünkar Hace Bektaş-ı Veli; „Ilimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır“ deyimi; Ilim öğrenmeyen, cahil kalır ve başkasının kölesi olur.  

Bütün örneklerde görüldüğü gibi esas olan ilim öğrenmeyle kalınmamalı, yaşama da yansıtılmalı. Daha önemlisi insanlara aktarılıp ve aydınlanmalarını sağlamaktır. Çünkü ilim, paylaştıkça ilim olur.  

Dolayısıyla ilmin faydaları; Cehaletin önüne geçmektir, nefsini kötü isteklerden korumaktır, dünyevi davranış ve hareketlerimizde olgunlaşmaktır, konuşma-hitapta olgunlaşmaktır, güven ve itibardır. Yani kısacası insanoğlunun, kendi kendini olgunlaştırıp mükkemel hale getirmesidir.  

Böylece de insanlara, her haliyle örnek olması ve aynı zamanda ilmiyle kendini ölümsüz hale getirmesidir.
Aşk ile, Ilim ışığı rehberimiz olsun..

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=

Seyyid Hakkı, Sosyal Medya Takip Hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL

 

 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...