Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Insanların ortak paydası, insanlık değerleridir...Insanların ortak paydası, insanlık değerleridir...
Dirliğin şartı, birliktir ve birliğin şartı ise, imkanları paylaşmak ve sahiplenmektir. Nefse uyanlar bir dağı paylaşamazken, birbirini sevenler bir lokmayı döne döne paylaşırlar. 

Senlik benlik yerine, biz diyene,
Ölüm yerine, yaşam diyene,
Kin, nefret yerine, sevgi diyene,
Savaş yerine, barış ile dostluk diyene,
Zalimlik yerine, mazlumiyet diyene,
Düşmanlık yerine, kardeşlik diyene ve
Tüm umutsuzluklara, umut olana aşk olsun... 

Insan onuru ve eşitlik, insan haklarının iki temel değerdir. Dolayısıyla halkların yaşamlarını, insan onuru ve eşitliği ekseninde sürdürebilmeleri için; Hoşgörü, sevgi, dostluk, paylaşmak, sahiplenmek, barış, özgürlük, adalet ve hakkaniyet gibi manevi değerlere bağlı ve sadık kalmakla mümkündür. 

Insanların yaşam kaynağı olan manevi değerlere sahip çıkmak sadce devletin, kurumların, kuruluşların görevi değildir. Bütün bireylerin görevi ve sorumluluğudur. 

Çünkü onurlu yaşamak için insanların hakkını araması, hakkına ve haklıya sahip çıkması bilincinin geliştirilmesi gerekir.   

Ölüm diyenlerden değil, can diyenlerden olalım,
Kin güdenlerden değil, sevgi diyenlerden olalım,
Savaş haykıranlardan değil, barış diyenlerden olalım,
Diken veren değil, gül verenlerden olalım,
Düşmanlık yapanlardan değil, kardeşlik türküsü söyleyenlerden olalım,
Umutsuzluğun içinde, umut ışığı olalım ve insanlıkta birleşelim.  

Sonuç itibariyle amaç ve gayret, iyi insan olmakla birlikte iyi insan olarak anılmaktır. Dolayısıyla insan olarak doğmak ve insan olmak, farklı şeylerdir. Her insan, insan sıfatına sahiptir fakat her insan, insanlık vasıflarına sahip değildir. Çünkü insan olmak, ne eğitimle nede başka imkanla elde eilecek bir durum değildir. Insan olmak, vicdan meselesidir. 

Insanı insan yapan ve yüce kılan değerler; Paylaşım, hoşgörü, barış, sevgi, saygı, dostluk, adalet, dayanışma insana özgü ve bütün insanlar için ortak sayılabilecek üstün değerlerdir. Insan, her şeye bu değerlerin penceresinden bakmalıdır. Insanın tavır ve davranışlarında kendini gösteren bu güzel ve doğru nitelikler herkes tarafından kabul görmelidir. Medenileşmiş demokratik toplumlarda, bu tür üstün değerler onaylanır ve erdem olarak kabul edilir. 

Umutsuzluğa umut olmak için…
Başkalaştırmak değil, el ele tutanlardan olalım,
Ölüm diyenlerden değil, can diyenlerden olalım,
Kin güdenlerden değil, sevgi diyenlerden olalım,
Savaş haykıranlardan değil, barış diyenlerden olalım,
Düyayı karaltanlardan değil, aydınlatanlardan olalım,
Düşmanlık yapanlardan değil, kardeşlik diyenlerden olalım,
Umutsuzluğun içinde, umut ışığı olalım ve insanlık şemsiyesi altında birleşelim.
Ne mutlu, insanlık değerlerine sahip çıkabilene…  
 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı= 

Seyyid Hakkı, Sosyal Medya Takip Hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL

 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...