Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Zülfikar ilk neredeydi, nasıl kime getirildi ve nerededir?


Zülfikar ilk neredeydi, nasıl kime getirildi ve nerededir?
Batın aleminde yani ruhlar aleminde bulunan Zülfikar, Allah’ın bir hediyesi olarak Hz.Muhammed Mustafa’ya verilmek üzere melek Cabrail tarafından zahiri aleme yani düyamıza indirilmiştir.
 

Hz.Muhammed Mustafa’ya bağışlanan Zülfikar; Allah’ın ilahi ilmi ve hikmetiyle donatılmıştır. Bu yüzdendir ki illahi bir kudrete ve ilahi bir hikmete sahiptir. 

Allah’ın, Zülfikar hakkınki ilahi buyruğu; Andolsun-yemin olsun. Biz, resullerimizi açık seçik delillerle gönderdik ve onlarla birlikte Kitap’ı ve ölçüyü de indirdik ki, insanlar adaleti ayakta tutsunlar-adaletle doğrulsunlar. Ve demiri de indirdik. Onda büyük bir kuvvet ve insanlar için birçok yarar vardır. Allah bu sayede, kendisine ve resullerine, gayba yani Hakk ve hakikat ilmine inanarak kimin yardım edeceğini bilecektir. Allah Kavi’dir, Aziz’dir.
Hadid suresi, 25. Ayet - Yaşar Nuri Öztürk 
 

Batın olarak Allah’ın ilahi ilmiyle ve zahiri olarak da adaletin hikmetiyle donatılmış Zülfikar’ı sahiplenecek tek bir kişi söz konusuydu ve o da Şahı Merdan Ali’ydi. Ve Allah’ın illahi hikmet ve kudretiyle donatılmış Zülfikar, Hz.Muhammed tarafından Şahı Merdan Ali’ye bağışlandı.  

Uhud savaşında düşman askerlerinden olan Amru bin Adud, savaşta kendisine karşı çıkacak bir savaşçı istediğinde Hz.Muhammed Mustafa, Şahı Merdan Ali’ye Zülfikar’ı uzatarak onun karşısına çıkmasına izin vermiştir. 

Savaş esnasında Hz.Muhammed Mustafa kılıç darbeleri, kendisine atılan taşlar sonucu omuzundan yaralanmış, yüzü kanlar içinde kalmış ve bir dişi kırılmış, çok sayıda düşman askeri Hz.Muhammed Mustafa’nın üzerine doğru hücuma geçerken Hz.Muhammed Mustafa; Yetiş ya Ali deyince, Şahı Merdan Ali Zülfikarı çekip hain müşrikler karşısında Hz.Muhammed Mustafa’yı korumuş ve onları geri püskürtmüştür. 

Daha sonra Hz.Muhammed Mustafa’nın kırılan dişinden akan kanı durdurmak için, başındaki beyaz sarığı alarak kanamayı durdurmuştur. Sonrasında kana bulanmış beyaz sarığını öperek başına sarmıştır ve kızılbaşlık namı da buradan kalmadır. 

Şahı Merdan Ali’nin bu fedakarlığı üzerine Melek Cebrail; Ya Resulullah! Sizin için yapılan büyük bir fedakarlık,  iyilik ve civan mertliktir.

Hz.Muhammed Mustafa cevaben; Ali benden, ben de ondanım buyurmuştur.
Hz.Muhammed Mustafa’nın bu sözü üzerine, Melek Cebrail; Şahı Merdan Ali'den üstün Veliullah, Zülfikar'dan üstün ilahi Adalet yoktur" buyurmuştur.

Zülfikar’ın manasına erişmemiş, gerekli bilgi sahibi olmayanlar Zülfikar’ı; Insanları katleden, kan döken salt bir savaş aracı olarak algılayanlar büyük bir yanılgı içine düşmüşlerdir. Zülfikar’ı dünyevi algımızla anlamaya kalktığımızda evet o algılama sıradan bir kılıç algısı olur ki buda manadan uzak tamamen Zülfikar’ın dışında bir algılama ve yorumdur.  

Alevi inancında Zülfikar, adaletin simgesidir. Ali Zülfikar’dan, Zülfikar Ali’den ayrılmaz. 

Zülfikar iki uçlu ve bir ucu bir diğerinden uzundur. Bu iki ucun anlamları;
* Hakk ve hakikati temsil eder,

* Zahir ve batın alemini temsil eder,

* Zahir ve batın ilmini yani Allah’ın ilahi ilmini temsil eder,

* Kötülük ve iyiliği temsil eder,

* Adalet ve hakaniyeti temsil eder,

* Mazlumdan yana zalime karşı durmayı simgeler.

Dolayısıyla Zülfikar Batın alemde, Allah’ın ilahi hikmetini temsil eder ve zahiri alem de ise; Ilim ve bilimi, adalet ve hakkaniyeti, Hakk ve hakikati, mazlumdan yana zalime karşı durmayı genel anlamda tarihte hak arayanların ve hakkaniyetin sembolü olmuştur. 

Şahı Merdan Ali’den On Iki Imam’lara bırakılmış olan Zülfikar, On Iki Imam’ların sonuncusu olan sahibi zaman Imam Mehdi ile sır olmuş ve Imam Mehdi ile beraber de zuhur edecektir. 

Sonuç itibariyle...
Zülfikarın ilk bulunduğu yer; Batın alemidir.

Nasıl ve kime gelindi; Melek Cabrail tarafından Hz.Muhammed’e bağışlanmıştır.

Nerededir; Sahibi zaman Imam Mehdi ile beraberdir.
 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=

Seyyid Hakkı, Sosyal Medya Takip Hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL

 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...