Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Kızılbaşlık, Hakk ve hakikat yolunda; Kan ve can ile, verilen ikrardır...


Kızılbaşlık, Hakk ve hakikat yolunda; Kan ve can ile, verilen ikrardır...
Kızılbaşlık, Alevilik içinde ayrı bir mezhepmiş gibi algılıyanlar vardır. Bu tamamen yanlıştır, yanılgıdır ve yanıltmaktır. Bir tek yol vardır o da, Hakk Muhammed Ali yoludur. 

Ozanımız Aşık Gülabi, kızılbaşlara iftira atanlara şu cevabı vermiştir;
Kızılbaş diyormuş bize imansız,
Kızılbaş ne demek bilir misin sen?
Ali'den geliyor bizim soyumuz,
Kızılbaş ne demek bilir misin sen?
Alevi ne demek bilir misin sen?
Aşık Gülabi
 

Osmanlı Imparatorluğu tarafından art niyetli ve bilinçli olarak Aleviler için, kullanılmış genel bir tanımdır. Tarih boyunca ve hatta insanların medenileştiği günümüz asrında, halen Kızılbaşlık; Tıpkı zındık, kafir, ana bacı tanımaz, mum söndü gibi kavramlarla Alevileri karalamak, aşağılamak, küçük düşürmek için söylenmiş hitaplardır. Zihniyete lanet olsun. 

Kızılbaşa boş iftira edenler,
Helal değil haram lokma yiyenler,
Ömür boyu çirkeflere girenler,
Oniki imamdandır soyumuz bizim.
Kızılbaş ne demek bilir misin sen?
Alevi ne demek bilir misin sen?

Aşık Gülabi 

Yol, Muhammed Ali yoludur. Kızılbaşlık, Şahı Merdan Ali’den kaynaklanmıştır. Şahı Merdan Ali kendini, Uhud savaşında Hz.Muhammed Mustafa’ya siper etmesi ve başından aldığı yara ile başı, kızıl kana bulanmıştır.  

Emevi ordusu hanedanlarından biri, bu kızıl başlı kim diye sorar. Bu sorma üzerine Muhammed Ali taraftarları „kızılbaşlılar“ diye tanımlanmış ve Mekkeli müşriklerin taraftarları ise, karabaşlar diye tanımlanmışlardır.  

Tarih sürecinde, Muhammed Ali taraftarları; Yeşilin yanı sıra en çok kırmızı ile kendilerini ifade etmeye başlamışlardır. Bu ifade, mazlumların başı olan Şahı Merdan Ali’den yana ve zalime karşı olmak hedefllenmiştir.  

Daha sonraları Kızılbaşlık; Şah Ismail Hatayi hükümdarlığı zamanında „12 börklü külah-başlık“ taşımışlardır.  

Ali'nin askeri kızıl giyerdi,
Hiç korkmadan düşman üstüne giderdi,
Yezidler bunlara kızılbaş derdi,
Kızılbaştan gelir adımız bizim.
Kızılbaş ne demek bilir misin sen?
Alevi ne demek bilir misin sen?

Aşık Gülabi 

Kızılbaşlıktaki esas mana kanıyla, canıyla Hakk ile hakikati savunmak; Zalime karşı, mazlumdan yana olmak;  Hakk ile hakaniyet ilkesi doğrultusunda barış ve özgürlüğe sahip çıkmaktır. 

Diğer bir deyimle Kızılbaşlık, özünde ikrarlıktır, ikarar vermektir. Şahı Merdan Ali bu ikrarı, Hz.Muhammed Mustafa’ya canı ve kanıyla vermiştir. Mana olarak, kanım ve canım Hakk yoluna feda olsun ya Muhammed Mustafa demektir.

Hz.Muhammed Mustafa; Ya Ali; „Etin etimdir, kemiğin kemiğimdir; kanın kanımdır, canın canımdır. Cismin cismimdir, ruhun ruhumdur“ buyurmuştur. Dolayısiyle Allah’ı Hz.Muhammed’den ve Hz.Muhammed’i Şahı Merdan Ali’den ayırmak mümkün değildir. 

Kerbela'da şehit düşen veliler,
Bunu bilmez cahil ve deliler,
Horasan'dan müslimler yeseviler,
Ehli Beyt’ten gelir soyumuz.

Kızılbaş ne demek bilir misin sen?
Alevi ne demek bilir misin sen?

Aşık Gülabi 

Kızılbaşlık, Hakk Muhammed Ali yolunda; Insanlık onuru için, Imam Hüseyin gibi ölümü göze almak demektir. Bu duruş, Alevilerin ikrar duruşudur… 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı= 

Alevi inanç yolunda, hizmet sayfalarımız...
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
Facebook, Alevi Hizmet Dergah
ı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Alevi Ilim Dergahı sayfamız;
https://www.facebook.com/Seyyid-Seyfeddin-Oca%C4%9F%C4%B1-sayfas%C4%B1-194839911064876/ 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/seyyidhakkiii

 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...