Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Her isteyen, Seyyid olamaz ve Pir postuna oturamaz…


Her isteyen, Seyyid olamaz ve Pir postuna oturamaz…
Imam Cafer-i Sadık Buyruğu; “Ol zamandan bugüne kadar, şeriat, tarikat, marifet, hakikat ve pirlik, secde Muhammed Ali’den kaldı. Ol sebepten, Evlad-ı Resul’den gayrisine pirlik etmek ve talip olmak caiz değildir. Yediği, içtiği haramdır. Murtadı tarikat, murtadı hakikattır. Ve hem irşadı, biatı, tövbesi makbul değildir. Çünkü Evlad-ı Resul’den biat yoktur. Sermayesiz kalmıştır. Onun aslı, asla yoktur. Ol kimse, On Iki Imam dergahından nasipsizdir.

Hz.Muhammed Mustafa bir hadiste buyurur ki, Allah-u tealanın kelamı kadiminde öyle buyurmuş ki, «Asıl asırdır» demiştir. Zira ezelden hırka, meftul, irşad, tövbe, pirlik ve seccade bunun cümlesi Şahı merdan Ali’ye gelmiştir.  

Şimdi Şah evladı ve nesli olmayan kimseye, pirlik etmek caiz değildir. Evlad-ı Muhammed Ali’den olaki pirliği caiz ola. Ilmi ile amil ola. Dört Kapı Kırk Makam’dan, on iki erkandan, on yedi kemerbesten, üç sünnetten, yedi farzdan, bir şarttan, meşayihi kübra ilminden haberder ola. Ve tarikat ile otura, dura ki, hakikat ile yola vara ki pirliği caiz ola. Çünkü talip ve yol mürşidindir” buyurmaktadır. 

Günümüzün çağı, ilim ve bilim çağıdır. Alevi inanç önderleri ilim, bilim ve genel bilgi ile donatılmış olmaları gerekir. 

Dolayısıyla bir kişinin, Alevi toplumuna inanç önderliği yapabilmesi ve pir postuna oturabilmesi için;  
* Dünyevi beklentilerden, tamamen el etek çekmesi gerekir,
* Kendisini öncelikle Hakk’a, hakikate ve halka adaması gerekir,
* Kendi bireysel, hayat ve yaşamını önde tutmaması gerekir,
* Hakk’ın kelamını, ilkelerini halka götüren bir hizmetkar olması gerekir,
* Ilim ve irfaniyle erdemli, ermiş ve örnek insan olması gerekir,
* Yolun ilim ve irfanından haberdar olması gerekir, vs… 

Imam Cafer-ı Sadık Buyruğunda belirtildiği gibi yolun ilim irfanına, edep erkanına sahip olan bir Seyyidin evladı ancak topluma inanç önderliğini yapabilir ve Pir postuna oturabilir. Bunun aksisi “yarım doktor candan, yarım Pir dinden eder” ilkesi haklı çıkacaktır.  

Ne yazık ki günümüzde itibar görmek için kendini seyyid olarak tanıtan, menfaatcı din tücarları söz konusudur. Dolayısıyla bu konuda, oldukca dikkatli olmak gerekiyor. 

Alevi inancı, Seyyidlik kurumu ve taliplik üzerine kurulduğu için Seyyidlik kurumu, itibar gören bir kurumdur. Bundandır ki “ben de Seyyidim, Hz.Muhammed Mustafa’nın soyundanım” diyen her bir kimseye itibar edilmemelidir. 

Seyyid olan bir kişi, öncelikle iman ve itikatiyle Allah’a, O’nun peygamberi Hz.Muhammed Mustafa‘ya, Şahı Merdan Ali’ye, Ehli Beyt’ine inanıp iman etmesi ve ikrar vermiş olması gerekiyor. Daha sonra Mürşidi, Piri, Rehberi ve musahibi olması şarttır. 

Muhammed Ali’nin bize miras bıraktığı tariki müstaskime yani doğru yola ikrar verip, bir Pire bağlanıp kendi yaşadığı toplumun içinde kendisini aklamış ve yolun ilim irfanına sahip olması gerekiyor. 

Seyyidlik makamına aday olan bir kişi de bu vasıflar yoksa, o kişinin pirliği caiz değildir. 

Diğer önemli bir husus ise Seyyidlik makamının içini boşaltmak, kötü görünüm verdirmek, insanları makamdan soğutmak vs. gibi davranış ve durumlarla makamı incitmek, anlamsız bir duruma getirme amacını güden art niyetli ve insanlık düşmanı oldukları gibi inançla da bir ilgileri yoktur.
Aşk ile, haddini bilenlerin demine Huu… 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı= 

Seyyid Hakkı, Sosyal medya takip hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL


Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...