Alevi Inanç Din Bilgileri sayfası—Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Seyyid Seyfettin Ocağı evladı.—Allah Muhammed ya Ali.
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

ANASAYFAAlevi inanç yolunda, hizmet sayfalarımız...
YouTube, ilim kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62
Facebook, Dergah grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241/
Fcebook, ilim sayfamız;
https://www.facebook.com/Seyyid-Seyfeddin-Oca%C4%9F%C4%B1-sayfas%C4%B1-194839911064876/
Alevi Inanç Din Bilgileri, WEB  sayfamız;
https://www.uludivan.de/
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/seyyidhakkiii

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=

*************************************************************************************Bismişah, Allah  Allah!
Geldiğiniz yoldan, durduğunuz dardan,
Çağırdığınız pirden, şefaat göresiniz.
Cenab-ı Hakk ikrarınızda berkemal eyleye.
Allah’a kul, Muhammed’e ümmet, Ali’ye talip eyleye.
Bu dardan, bu yoldan ayırmaya.

Şahı Merdan Ali, yaramaza, uğursuza,

Pirsize duş getirmeye,
Şeytan’ın şerrinden, gafili gaddardan,
Görünür görünmez kazadan beladan koruya.
Hakk'a yürümüşlerimize rahmet ola.
Cenab-ı Allah, gökten hayırlı rahmet,
Yerden hayırlı bereket nasip eyleye.
Darınız, niyazınız kabul ola,
Dil bizden, inayet Allah’tan,
Nefes ol Pir Hünkar’dan ola.
Gerçeğe Hüüüü. Mümine ya Ali!. 

Hakk Muhammed Ali aşkına ibadet, dua eden ve çerağ uyandıran cümle canların dilde dilekleri, gönülde muradları kabul ola.

Dil bizden kabulü Canab-ı Hakk’tan ola. Allah Allah. 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=Din ve ilahi kitaplarla alakası olmayan bir şeyin, cezası da olamaz...
Maalesef günümüzde din denilince, akla; Namaz, oruç ve başörtüsü geliyor. 

Ne yazık ki din tücarları, islam dinini; Şekilci namaz, 30 günlük oruç ve başörtüsü üçkenine mahküm etmişlerdir.  

Oysaki 
* Şekilci namaz, kılınsada kılınmasada;
* 30 günlük oruç, tutulsada tutulmasada;
* Din adı altında siyasi simge haline getirilmiş başörtüsü, takılsada takılmasada; Üçünün de din ve Kur’an-da hiç bir şekilde cezası yoktur lakin kul hakkı yemenin, diri diri insan yakmanın cezası vardır ve ilahi adalet önünde büyük bir suçtur. 

Dindar olan bir millet hiç bir zaman evrendeki herhangi bir nesneye zarar vermez, zarar gelmesini istemez çünkü evrendeki bütün nesneler zincir halkaları misali birbirine bağlıdırlar yani evrende ne var ise hepsi birbirine muhtaç oldukları kadar da birbirlerinden sorumludurlar. Insan, akıl ve mantık gereği tümünden sorumludur. Insanın yaradılışı sorumluluk esası üzerine kuruludur.  

Dolayısıyla din tücarları felsefesinde, akıl ve mantıktan uzak tamamen duygu sömürüsü hakimdir. Altını çizerek belirtelim ki dincilik adına yapılan bütün eylemler, tamamen şahsi ve menfaata dayalı eylemlerdir.  

Önemli olan da bu iki hususu, birbirinden ayrı tutma bilincinde olmaktır.  

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=


Cem erkanında, on iki Hizmet...  
Haktan bize nida geldi,
Pirim sana ayan olsun.
Şahtan bize name geldi,
Mürşidime ayan olsun.

Şah Ismail Hatayi 

Aleviliği bir bütün olarak anlamak ve kavramak için, cem ibadetini anlamaktan geçer. Cem kelime anlamı olarak; Birleşme, birlik olma, bir araya gelme ve gönülleri birleme demektir.  

Alevi inancında ibadet için cem olma, bir araya gelme amacından yola çıkarak, bütünleşme anlamında kullanılır. Cemde yapılan hizmetlerin, hareketlerin, söylenen her sözün inançsal, kültürel ve toplumsal olarak sembolik anlamları vardır. 

Cem erkanı, on iki Hizmetin yerine getirilmesinden oluşan kutsal bir ibadettir. Cem erkanında Kırkların, Kerbelanın, On Iki Imam’ların anısına; Şah Ismail Hatayi’den, Pir Sultan Abdal’dan, Kul Himmet’den, vs. miraclama, semah yapılır, Duaz-ı Imam ve deyişler söylenir. Yola verilen ikrar tazelenir, lokmalar dağıtılır, dargınlıklar giderilir, toplum arasındaki adaletsizlik giderilir, razalık alınarak iklikten birlik sağlanır.
1- Mürşid-Pir   
Hizmet itibari ile Hz.Muhammed, Şahı Merdan Ali’yi temsil eder. Cem erkanı yöneticiliğini yapar, ikrar alır nasip verir. Pir ve Mürşid bu posta vekaleten otururlar. Yolun zahir ve batın ilminden haberdar, talibi yolun ilimiyle, edep ve erkaniyle eğitip irşad edendir. Ceme katılan toplumu; aydınlatan, ibadetini yaptıran, sorgulayan yani cem hizmetinden sorumlu ve tek yetkili kişidir.
 

2- Rehber   
Görev itibariyle Imam Hüseyin’i temsil eder. Yola girmek isteyenleri yolun edep erkanını, ilim irfanını, şartlarını, kurallarını öğretmekle yükümlüdür. Mürşid-Pir ile talip arasında dialoğ hizmetini yürütendir. Mürşid-pir gibi talibin menevi hallerinden sorumlu kişidir.  
 

3-Gözcü
Görev itibariyle Ebuzer Gaffari’yi temsil eder. Rehberin yardımcısıdır. Cem'in sessiz ve sakinlik içinde gecmesini sağlar. Dolayısiyle cem erkanının aşayişini sağlanmasından sorumlu kişidir.  
 

4- Zakir    
Görev itibariyle Bilal Habeş’i temsil eder. Cem erkanında; Tevhid, Duaz-ı Imam, Mersiye, Semah, Nevruziye, beyitler okur ve Mürşid-Pir kelamını ile cemde zikiri yönetmeyle sorumlu kişidir.  
 

5- Süpürgeci(Ferraşcı)  
Görev itibariyle Selman-ı Pak’ı temsil eder.  Cem erkanında baştan sonuna kadar Hakk Meydanı’ndan sorumlu kişidir. Temizliği, paklığı simgeler.  
 

6- Çerağcı (Delilci)  
Görev itibariyle Cabir El Ensari’yi temsil eder. Yolun edep erkanına göre cemevinde bulunan delil(çerağ) aydınlatma araçlarını hazırlar. Delil(çerağ) uyandıran(yakan) ve dualarını okuyan kişidir.  
 

7- Sakkacı  
Görev itibariyle Ammari Yaseri’yi temsil eder. Imam Hüseyin ve Kerbela Şehitlerini temsilen su görevini yapan kişidir. “Imam Hüseyin aşkına, Kerbela Şehitleri aşkına” diyerek Mürşid-Pir tarafından dualanan suyu toluma veya da toplumu temsilen üç kişiye verlir.   
 

8- Niyazcı-lokmacı-kurbancı  
 Görev itibariyle Mahmut el Ensari’yi temsil eder. Gelen lokma ve kurbanların alınması, hazırlanması, dualanması, kesilmesi, pişirilmesi, dağıtılması bu kişiye aittir. Fazla lokmaları hazırlar ve beraberinde eve almak isteyenlere verilmesini sağlayan yetkili kişidir.   

 9- Ibriktarcı-iznikçi-tezekar  
Görev itibariyle Ehlibeyt dostu Kamberi temsil eder. Cem de Mürşid-Pir’in ve cemdeki toplumun zahiri abdest(beden temizliği) almalarını sağlar. Bu beden temizlik sembolik anlamda bir yıkanma, bir tür tarikat(yol) abdestidir. Cem ibadetine gelen her can önceden; duşunu, banyosunu almış, temiz giysilerini giyinip gelerek ve tarikat abdestini de Mürşid-Pir nefesiyle bütün kötü hal ve davranışlardan uzaklaşmak anlamındadır.   

10- Meydancı-pervaneci-semahcı  
Görev itibariyle Hüzeyme tül Yemeni’yi temsil eder. Cem erkanında Duaz-ı Imam ve Miraclama eşliğinde yapılan semah hizmetinde sorumlu kişidir.    

11- Peyikçi 
Görev itibariyle Amri Ayyari’yi temsil eder. Rehberin talimatı doğrultusunda; Cem erkanının tarihini topluma bildirmekle, toplumun ceme katılmasını sağlamakla sorumlu kişidir.   

12- Kapıcı 
Görev itibariyle Gülam Keysani’yi temsil eder. Bu görev iki kişi tarafından yapılır. İki kişi olmasının nedeni; biri cemevinin dışından ve ikincisi ise cemevinin içerisinden sorumludur. Herhangi bir durumda kapıcı o durumu gözcüye, gözcüğ rehbere ve rehberde Mürşid-Pire iletir.   

Cem erkanları üç aşamalıdır.
1- Genel bilgilendirme,
2- Sorgu ve sual, rızalık alınması ve
3- İbadet bölümü. Cem mühirlenir. Giriş çıkışlar olmaz.   

Cem erkanının ibadet bölümünde; Kerbela olayı anlatılarak huşu içinde üzüntüler, bağlılıklar ifade edilir. Genel anlamiyle şiddet ve zülüm red edilir ve yapanlara da lanet okunur. 

Ehli Beyt’e yapılan zulüm, haksızlıkları Duaz-ı Imam, ağıt ve deyişlerle dile getirilir. Çoğu yerlerde toplum Duaz-ı Imamlara, ağıtlara, deyiş ve miraclamaya eşlik ederler. Imam Hüseyin ve Kerbela şehitleri aşkına çerağlar yakılır, gülbenkler ve dualar okunur. Böylece tevella ve teberra ikrarı tazelenmiş olur…

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=


Gelin şu insanlığı, kalbimize nakış nakış işleyelim...
Bütün insanların kardeşçe, barış içinde yan yana yaşayacakları, kuşların özgürce uçabilecekleri; Dil, din, ırk ayrımı yapılmadığı ve insanların sevildiği bir kardeşlikler Dünyası istiyorum.  

Bölünmeyi, parçalanmayı, birileri tarafından yönetilip, ezilmeye gönlüm hiç bir zaman razı olmadı ve de olmayacaktır. 

Hindistanlı filozof Osho, cennet için; “Iyi insanlar cennete gider, değil! Iyi insanlar nereye giderse, cennet orası olur” diyor. O zaman bu Dünyayı, bizim cennetimiz olsun. 

Gelin, özde insan olalım.
Erdemli insan olmak için doğduk,
Canı cana katmak için ikrar verdik,
Temiz ve pak kalmak için Pire teslim olduk,
Ne özümüzü ve nede aslımızı, unutmadık,
Mazlumdan yana Hüseyinlerin safında yerimizi aldık,
Gelin şu insanlığı, kalbimize nakış nakış işleyelim,
Çünkü bu dünya, hepimize yeter de artar da,
Yeter ki kardeşçe ve dostça yaşamasını bilelim... 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=Cehaleti, ilimle geri çevirin...
Ilim ve cehalet savaşı.  

Cehaletin önüne geçmek, okumak ve okutmakla mümkündür.
Dolayısıyla Dünyevi yaşantımıza bir anlam verebilmek, daha mükemmel bir yaşam sürdürmek için okumak gerekir. Okumak; Marifet, olgunluk ve erdemliktir. 

Şahı Merdan Ali, „Cehaleti ilimle geri çevirin“ derken; Olgunluğun, erdemliğin, ilim ve irfan sahibi olmanın yolu, okumaktan geçer ve dolayisiyle okumanın önemini vurgulamıştır.  

Yol sahipleri ve önderlerinden bazı örnekler:
1- Hz.Muhammed... 
* Ben ilmin şehriyim Ali o şehrin kapısıdır.. ilim dileyen kapıya gelsin.

* Ilim ile geçen bir gece, ibadetle geçen bin geceden hayırlıdır.
* Faydalanılmayan bilgi, harcanmayan ve kimseye hayrı olmayan define gibidir.
* Ilim, Çin’de de olsa gidip alınız. 

2- Şahı Merdan Ali... 
* Ilim maldan hayırlıdır: İlim seni korur, malı sen korursun.

* Mal vermekle azalır, ilim öğretmekle artar.
* Ilim hakimdir, mal ise mahküm.
* Ilim sahibi cömert olur, mal sahibi cimri olur.
* Ilim ruhun hakimidir. İlim sahibi cömert olur, mal sahibi cimri olur.
* İlim ruhun gıdasıdır, mal ise cesedin gıdasıdır.
* Mal uzun zaman sürecinde tükenir, ilim uzun zaman sürecinde tükenmez ve eksilmez.
* Ilim kalbi aydınlatır, mal ise kalbi katılaştırır.
* Ilim peygamberlerin mirasıdır, mal ise eşkıyaların mirasıdır.
* Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum... 

3-Hacı Bektaş-ı Veli…
* Ilimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır. 
* Düşünce karanlığına, ışık tutanlara selam olsun. 

Hz.Muhammed ve Şahı Merdan Ali, sürekli ilmi ön plana çıkarmışlardır ve büyük bir değer vermişlerdir. 

Şahı Merdan Ali ve Muaviye arasındaki Sıfın savaşında; Muaviye yenileceğini görünce çareyi hile yapmakta bulur ve Kur’an-ın sayfalarını mızrakların ucuna takarak askerleri etkileyip, Şahı Merdan Ali’ye darbe vurmak istemiştir. Fakat Şahı Merdan Ali, orda şunu dile getirmiştir; Onlara inanmayın, gerçek Kur’an benim (Kur’an’ı Natık yani Konuşan Kur’an) demiştir. Burda çıkarılması gereken mesaj, ilim irfan insanda, insanda gizli mesajıdır. Ne yazık ki insanlar, bu mesajdan gereken dersi çıkaramamışlardır dolayısiyle darbeye uğramışlardır.  

Yine Hz.Muhammed ve Şahı Merdan Ali zamanında cemaatın toplandığı yerlerde yani ibadet evlerinde; Insanlara aydınlatma mesajları verilmiştir. Birlik ve beraberlik mesajları verilmiştir. Sevgi ve hoşgörü mesajları verilmiştir. 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=


Alevilikte, ikrar bir duruştur. Bu duruşun adı, Imam Hüseyin’dir...
Hakk Muhammed Ali yolunda esas olan ilkemiz, verilen ikrara bağlı kalmak ve verilen ikrarın arkasında durmaktır. Çünkü, ikrar bir duruştur. Biz bu duruşa, Imam Hüseyin duruşu diyoruz. 

Kerbela'da yer yerinden oynadı,
Bu zulümü duyan herkes ağladı,
Insanlık aleminin kanayan yarası,

Insanlık abidesi, Imam Hüseyin! 

Duruşun ikrar, yolun yolumuzdur,
Ikrarını süren, senin ümmetindir,
Ikrarında dönen, Hakk’ın nesidir,
Insanlık abidesi, Imam Hüseyin! 

Lanet olsun, sana kıyan ikrarsıza,
Nefsine uyan, zalim yandaşlarına,
Seyyid Hakkı, selam olsun sana,
Insanlık abidesi, Imam Hüseyin! 

Selam olsun, ikrarında durup yolunu süren, insanlığa hizmet edenlere. Ateşte semaha durup, karanlığa ışık olanlara.

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=Pir Imam Hüseyin aşkına, Kurban erkanınız ve niyetiniz kabul olsun... 
Aleviler açısında, kurbanın manevi önemi tarifsizdir. Çünkü Islamiyetin en büyük kurbanı, şehitler Şahı Imam Hüseyin’dir. Hakk Muhammed Ali yolunda, sayısız Hüseyinler şehit ve kurban olmuşlardır. 

Bütün insanların, vatanı olan Dünyamızda; Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin birleştiği, savaşların bittiği, sınırların, sınıfların kalktığı, eşitliğin, adaletin olduğu, insanların ırkına, rengine, inancına göre değil, insan olduğu için sevilip sayıldığı ve sadece insanların değil, cümle varlığın hakkının gözetildiğine vesile olmasını diliyoruz.  

Dolayısıyla Imam Hüseyin aşkına barışı, hoşgörüyü, sevgiyi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz umuduyla Kurban Erkanımız; Barışa, huzura, dostluk ve kardeşliğe vesile olsun. Insanların hırsları merhamete, kinleri sevgiye, düşmanlıkları barışa dönüşmesini diliyoruz. 

Kurban Erkanımızı kutlayan, iyi dileklerini bizimle paylaşan siz değerli Canlara canı gönülden teşekür ediyoruz. Iyi ki varsınız. Varlığınız, sağlığınız daim olsun...  

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=

ALEVİ İNANÇ DİN BİLGİLERİ sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. => Facebook Sayfalarımız: Seyyid Hakkı SH ve Seyyid Hakkı EK. => YouTube Kanalımız: Ehlibeyt Yolu-Seyyid Hakkı. Aşk ile Canlar...