Alevi Inanç Din Bilgileri sayfası—Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Seyyid Seyfettin Ocağı evladı.—Allah Muhammed ya Ali.
Seyyid Hakkı
Alevi Inanç Din Bilgileri sayfası.

ANASAYFA

Güneş ve ay ışığına, yapılan duanın anlamı...
Alevi inancında Gün veya güneş Muhammed Mustafa’dır ve Gece yani Ay ise, Şahı Merdan Ali’dir. Güneş ve Ay, Muhammed Ali nurundan ışığını aldığı anlamında ifade edilir. Dolayısiyle Güneş ile Ay, aydınlığın simgesidir. 

Ay gördüm Allah amentü Billahi,
Vudu billah, la ilahe ilallah  ve
Eşhedü en la ilahe ilallah
Muhammedden ya Resulullah, Ali’yyün Veliullah.
alıntı 

Karanlığı aydılatan güneş ve ay ışığına yapılan duanın, batn anlamı;
Karanlığı aydınlatan ışığın Muhammed Ali nuru hakkı hürmetine Allah’ın birliğine, Hz.Mhammed Mustafa’nın peygamberliğine ve Şahı Merdan Ali’nin veliliğine iman ediyorum. Onların nuru hakkı için, dileklerimizi kabul buyur. Gibi dileklerde bulunmaktır. 

Burada Gündüz ile geceyi aydınlatan ışığın, Muhammed Ali nurunu sembolize etmektedir. Yani Allah Muhammed Ali, aydınlığın simgesi olarak Güneş ve ay ile özdeşleşmiştir.  

Dolayısiyle karanlığı aydınlatan Güneş ile Ay’a yapılmış olan dua, Muhammed Aliye yapılmıştır, Onlar için seçdeye gelinmiştir.  

Muhammed’le Ali zahir olunca,
 Ay gün secde etti onlar doğunca. 
 

Aşık Veli’nin dizlerininde vurgulandığı gibi, Hz.Muhammed Mustfa ve Şahı Merdan Ali’nin zuhur etmesi ile Gün ve Ay secdeye gelmiştir.

Diğer bir manada Güneşin ile Ayın, toprağın üzerindeki bereketin dağıtıcısı ve aynı zamanda da yaşamın koruyucusu anlamındadır. Bu bereket, Muhammed Ali bereketi ve sahiplenmesidir. 

Sözlük...
Amentü; Iman etmek
Bilahi; Allah hakkı için, doğruyu söylemek. Inan ki, doğru söylüyorum, gerçekten gibi anlamlarda da kullanılır.
Amentü billahi; Allah’a iman ederim ki.
Vudu; Allah, anlamındadır.
Eşhedü; Tanıklık etmektir.

Eşhedü en la ilahe illallah; Tevhid kelimesidir. Allah’ın bir olduğunu ve Hz.Muhammed ise, O’nun Resulü olduğunu ifade etmektedir.
=Seyyid Hakkı=


Cem ibadeti, anlamı ve cem ibadetine her can giremez.
Aleviliği bütün yönleri ile anlamak, Cem ibadetini anlamaktan geçer. Çünkü cem ibadeti bir eğitim, bir sınavdan geçme sürecidir. 

Cem, kelime anlamı olarak; Birleşme, birlik olma, bir araya gelmek demektir. Cemde yapılan her hareketin, her sözün inançsal, kültürel, toplumsal olarak sembolik anlamları vardır. 

Cem olmak özgürlük, eşitlik, ibadet, sevgi, sahiplenme ve paylaşımdır. Hizmet ve ilahi muhabbet yeridir. Kul-Köle, efendi-beyin olmadığı, eşit ve hür canların buluştuğu; Af etmek, şefaat dilemek, rızalık verip almak, edep ve erkan meydanıdır. Cem erkanının inançsal kaynağı, Kırklar Cem’idir.

Cem ibadetinde duruş biçimi duvara değil, cemaledir. Didar-ı pak olarak ifade edilen Kamil-i Insan yüzüne bakmak, varlıkların en kutsalı olarak kabul edilen insanı ve bu şekilde kendini ifade etmek, yaradılış ile hayatın anlamını kavramak, insanı kutsal kılmak, Alevi inancının esasını oluşturur. 

Dolayısiyle  Aleviler; “Secde ademedir, Hakk ademedir“ inancı doğrultusunda dinimiz sevgi, kabemiz Kamil-i Insan demişlerdir. 

Cem ibadetine katılan insanlar, yolun ilim irfanını gönülden talep etmelidirler. Çünkü Talip, yolun ilim irfanını isteyendir ve Mürşid veya Pir ise, yolun ilim irfanını verendir. 

Erenler cemine hercan giremez,
Şah’a kanber gibi kul olmayınca.
Her kanberim diyen kanber olamaz,
Edep ile erken yol olmayınca.
Şah Hatayi 

Ulu Ozanımız Şah Hatayi’nin de buyurduğu gibi, cem ibadetine her can giremez.
Dolayısiyle cem ibadetine;
* Nefsi için eşini boşayanlar,
* Dedikodu yapanlar,
* Yalancı şahitlik yapanlar,
* Insann canına kıyanlar, can incitenler,
* Haram kazanç sağlayıp kul hakkı yiyenler,
* Eline diline beline sahip olmayanlar,
* Komşu hakkı, ata hakkı bilmeyenler,
* Ikrarndan dönenler giremezler. 

Muhammed Ali yolu, rızalık yolu olduğu için yola talip olan bir kişi rıza ehli olmalıdır ve rızasız bir iş yapmamalıdır. 

Cem ibadeti, başta Mürşid veya Pir olmak üzere On Iki Hizmetci önderliğinde yapılır.
1. Mürşid veya Pir; Cem erkanını yönetir.
2. Rehber; Görgüsü yapılanlara ve ceme katılanlara, yardımcı olur.
3. Gözcü; Cem erkanında, düzeni ve sükuneti sağlar.
4. Çerağcı-delilci; Çerağın yakılması ve meydanın aydınlatılmasından sorumludur.
5. Zakir; Bağlama eşliğinde Deyiş, Duaz-ı Imam, miraçlama, vs. söyler.
6. Ferraşcı-süpürgeci; Meydanın temizliğinden sorumludur.
7. Sakkacı-İbrikci; Kevser ve el suyu dağıtımından sorumludur.
8. Kurbancı-Sofracı; Kurban ve lokma dağıtımından sorumludur.
9. Tezekkarcı; Tarikat abdestini aldırır.
10. Peykçi-Davetci; Toplumu Cem erkanına davet ve haber etmekten sorumludur.
11. Pervaneci-Semahcı; Semah hizmetinden soruludur.
12. Bekci-kapıcı; Cemevi ile Ceme katılanları gözetir ve onların güvenliğinden sorumludur.
=Seyyid Hakkı=


Ehli Beyt adaleti, hak ve hukuka riayet etmekir...
Konuya girmeden önce şunu belirtelim ki Ehli Beyt adaleti, olması ve uyulması gerekendir. Günümüzde insanlar, bu adalete uyup veya uymamaları insanların düşünce tarzı ile alakalıdır. Dolayısiyle insanların eksikliği, adaleti belirlemez ancak Adalet, insanların eksikliğini giderir ve eğrisini düzeltir.
 

Hak ile adaletten uzaklaşması ve insanların hukukuna riayet etmediği için Imam Hüseyin,  Yezid’in halifeliğini kabul etmemiştir. Hür yaratılmış olan insanın, kula kulluk yerine; Özgürce, bağımsız ve onurlu bir yaşam için haksızlığa karşı gelmiştir.

Alevilerin inanç esaslarından biri de “Adalet” dir. Adaletin temelinde, her şeyin ve herkesin yerli yerinde olması, kendi yerinde karar kılmasıdır.
 
Ehli Beyt adaleti; Her nesnenin kendi yerli yerine konulması, dengeli ve eşit olmasıdır. Özgürlüğü-bağımsızlığı savunmak, kimsenin hakkını ziyan etmemek, birini hakkını bir diğerine vermemek, insanlar arasında ayrım yapmadan adaletle hükmetmek, insanların hakkını korumak, zulme asla rıza göstermemek, zalime karşı mazlumdan yana tavır  almak, başkası hakkında kötü düşünmemek, ihtiyaç içinde olanlara yardım eli uzatmak, insaflı olmak, eşit tutmaktır. Özetlersek Bütün canlıların hukukuna riayet etmek, Hakk ile hakkaniyet ilkesi doğrultusunda Adil davranmaktır. 

Hz.Muhammed; “Ehl-i Beytim Nuh’un gemisi gibidir; O’na binen kurtulur, uzak duran boğulup helak olur” der. 

Dolayısiyle insan alemi ancak Ehli Beyt adaleti ile huzur içinde can cana, yan yana yaşayabilir. Ehli Beyt adaleti sağlanmadığı müdetçe, kanlar akmaya devam eder ve insanoğlu çok zulüm görecekdir. Aşk ile...
=Seyyid Hakkı=

Bismişah, Allah Allah!
Ya Canab-ı Hakk!
Vakitler hayır ola, hayırlarımız feth ola,
Münkirler mat, münafıklar yüzü kara, kötülükler uzak ola,
Dirliğimiz, beraberliğimiz kadim ve daim ola,
Canab-ı Hakk kimseyi darda, zorda, sıkıntıda koymaya,
Doğru yola, doğru söze, Erenlerin muhabbetine nail eyleye,
Ehli Beyt’in katarından, On Iki Imam yolundan ayırmaya,
Muhammed Mustafa’nın erkanına, Şahı Merdan Ali ilmine nail eyle.
Soframız Şahı Merdan Ali sofrası, bereketi Halil İbrahim bereketi ola,
Kazancımız helal, lokmalarımızı yiyenne derman ve melhem eyle,
Üçlerin, beşlerin, yedilerin, On Iki Imamların, On Dört Masum-u Pakların,
On Yedi Kemerbestlerin, bilinir bilinmez evliya enbiyaların şefaatı üzerinize,
Kamil-i Insan ve günül erlerimizin muhabbeti sizlerle beraber olsun.
Dil bizden, kabulü Cenab-ı Hakk’tan ola..
Gerçek erenlerin devri devranına Huu, mümine ya Ali.
=Seyyid Hakkı=

 

Ibadetin, rükün ve anlamları.
Rükünler; İbadeti bir bütün olarak tamamlayan, tamam hale getiren belli fiil ve davranışlardır. Bu fiil ve davranışlar; Dar(Kıyam), Tevella Teberra(Rüku), Gülbang-Dua(Kıraat) ve Secde’dir. 

Dar(Kıyam)
Kelime anlamı, saygı ve hürmettir. Allah’ın huzurunda, saygı şeklini ifade eden dar duruşudur. Yani insanın, beden ve ruhen Allah’ın huzurunda, ayakta saygı duruşunda durmasıdır.  

Tevella Teberra(Rükü)
Kelime anlamı, saygı ile Allah’ın önünde boyun eğmek-eğilmektir. Cem erkanında dara dururken hafiften öne doğru eğilerek dua edilir. Bu fiziki duruma rüku denir. Yani insanın, kulluğu ve teslimiyeti sadece Allah’adır. 

Gülbang-Dua(Kıraat)
Kelime anlamı, okumak ve dua etmektir. Cem erkanlarında; Dua, gülbang, Duaz-ı Imam’lar okunur ve cemaatta Allah Allah diyerek iştirak ederek duada bulunmuş olurlar. Diğer bir manada; Allah’ın varlığına, nimmetlerine, sonsuz rahmetine şükranlarımızı, teslimiyetimizi, niyetimizi bildirmek ve bütün hamdın ona masus olduğunu belirtmektir. 

Secde
Hakk’ın huzurunda; Baş eğme, saygı ve hürmert içinde yere kapanma, anlın toprakla temas etmesidir. Anlımızın toprak ile bütünleşmesi; Ruhen, bedenen öze yönelmedir, öz ile bütünleşmektir.  

Amacı ise, madde aleminden mana alemine göçtür; Nefsani beklentilerden uzak huzur içinde manevi ummana dalmaktır, kendi kendimizle hesaplaşmaktır, özümüzü dara çekmektir. Nerden gelip nereye gittiğimizi bir an da olsa hatırlayıp, muhasebesini yapmaktır.  

Sonuç itibariyle ruhen huzura, bedenen ferahlığa kavuşmak için insanın; Kendi kendisiyle buluşması ve barışık olması gerekir. Ve bu dengeyi sağlayan bir insanoğlu; Ailesiyle, toplumuyla, çevresiyle, doğasiyle beraber bir bütün olarak özde birliği sağlamıştır. Allah’ın biz kullarından istediği de budur, secde ile ulaşılması gereken de budur. Aşk ile...
=Seyyid Hakkı=

Ibadet nedir ve niçin yapılır? 
Ibadet kelime mansı olarak; Allah’a, kulluk görevi ve bağlılıktır. Allah’ın buyruklarını yerine getirme, Allah’a yönelmektir. Kısa ve öz olarak; Allah’a yakınlaşmak, teslim olmak ve şükür etmektir. 

Ibadet, insanların Allah’a karşı gerekli saygı ve hürmeti göstermesidir. Kısa ve öz olarak, kulluk görevi de diyebiliriz. Insanların, Allah’a kul olduğunu idrak etmesiyle; Yanlız O’na ibadet ederek, yanlız O’ndan yardım dileyerek dünya ve ahiret huzuruna kavuşabilir. Böylece nefsimizin bitmek tükenmek bilmeyen isteklerinin önüne geçmiş olur ve nefsimizi eğitmekle birlikte; Merhametli olmayı, hak ve hukuk ilkesine bağlı kalmayı, adaletli davranmayı, yaşantımızla disiplinli ve düzenli bir yaşam sürdürmektir. 

Bütün mevcudatı yokdan var eden ve her an görünür görünmez kazalardan, belalardan, kötülüklerden koruyan ve her türlü nimmetleri, iyilikleri veren Allah’a şükür edip kulluk vazifemizi yerine getirmekle birlikte O’na yakınlaşmaktır. Dolayısiyle insanların, Allah’a karşı; Kalp, dil, ve beden ile yapmaları lazım olan kulluk vazifeleri ve borcudur. 

Gördüğümüz gibi ibadet, iki türlüdür; 1. manevi ibadet, 2. maddi ibadet..
Manevi ibadet; Ruhen yapılan ibadetlerdir, secde etmek, dua etmek, oruç tutmak, vs….
Maddi ibadet; yardımlaşma-dayanışma, lokma-kurban yapmak, bağışta bulunmak, vs… 

Ibadeti özetlersek;
* Yanlız Allah’a yönelmek, teslim olmaktır.
* Kötülüklerden uzak, Allah’a yakınlaşmaktır.
* Allah’tan başka, diğer varlıklara kulluk etmemektir.
* Her dem Allah’a, şükür etmektir.
* Bitmek, tükenmek bilmeyen arzularımızı konrol etmektir.
* Adaletli davranıp, merhametli olmaktır.
* Allah’ın hüsnü rızasını kazanmakla birlikte, insanların da sevgi ve takdirini kazanmaktır.
=Seyyid Hakkı=


ALEVİ İNANÇ DİN BİLGİLERİ sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. => Facebook Sayfalarımız: Seyyid Hakkı SH ve Seyyid Hakkı EK. => YouTube Kanalımız: Ehlibeyt Yolu-Seyyid Hakkı. Aşk ile Canlar...