Alevi Inanç Din Bilgileri sayfası—Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Seyyid Seyfettin Ocağı evladı.—Allah Muhammed ya Ali.
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

ANASAYFA

 Alevi inanç yolunda, hizmet sayfalarımız...
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62
Fcebook, ilim sayfamız;
https://www.facebook.com/Seyyid-Seyfeddin-Oca%C4%9F%C4%B1-sayfas%C4%B1-194839911064876/
Alevi Inanç Din Bilgileri, WEB  sayfamız;
https://www.uludivan.de/
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/seyyidhakkiii

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,

=Seyyid Hakkı=
*************************************************************************************
Bismişah, Allah Allah!
Bu evreni, yaradan yüce Allah’ım!
Şahı Maerdan Ali hürmetine;
Çıkar için yaratılan bölücülüğe, düşmanlığa,
Din adına kan dökmeye, insanlığa sefalet getiren savaşlara,
Rahman ve rahim olan ismin hakkı için barış ortamı içerisinde,
Son ver yüce Allah’ım! 

Bütün dünya insanlarına dostluk ortamı içerisinde,
Kardeşçe yaşamalarını nasip eyle.
Hırslarını merhamete, kinlerini sevgiye,
Düşmanlıklarını barışa çevir yüce Allah’ım!
Bizleri de görünür, görünmez, kazadan, beladan, ateşten, affetten,
Zalimin zülmünden, şeytan’ın şerrinden koru ya Rabbim! 

Evliyaların, embiyaların yüzü suyu hürmetine;
Merde, namerde muhtaç eyleme.
Rahmetini, bereketini bizlerden esirgeme.
Hastalarımıza şifa, dertlerine derman eyle. 

Hakk Muhammed Ali aşkına ibadet, dua eden ve çerağ uyandıran cümle canların dilde dilekleri, gönülde muradları kabul ola.

Dil bizden kabulü Canab-ı Hakk’tan ola. Allah Allah. 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=Alevilerde; „Allah Allah, Allah eyvallah, Aşk ile, Aşk-ı niyazımla, Hu erenler, can“ hitap ve manaları... 

Allah Allah, manası...
Duanın, yalvarışın, zikrin doğruca Allah’a yönelik olduğu için sonuçta kabul edecek olan da, olmayan da yine Allah’tır.  Ve dolayısiyle zikir, dua, çağırma, yalvarış Allah’ın adıyla başlar ve Allah’ın adıyla da biter.  

Örneklersek
Yapılan duaların, gülbankların, dileklerin sonunda Allah Allah diyerek; Allah’ı zikretmiş, anmış olmakla birlikte, duanın kabulünü de kendisinden dilemektir.  

Allah eyvalllah, manası...
Eyvallah hitabı muhabbete, aşka dayalı bir teslimiyet söz konusudur. Dolayısiyle burdaki teslimiyet zora, mecburiyete dayalı bir teslimiyetten öteye; Önce Allah’a, Allah’ın izniyle anlamına gelmesiyle beraber muhabbete, aşka dayalı bir teslimiyettir.  

Örneklersek
Allah eyvallah; Allah’a duyulan muhabbet ve aşktan dolayı ikram edilenin karşılığı olarak; katılıyorum, kabul ediyorum, aynen öyledir, inancım ve güvencim tamdır gibi manalara gelir.  

Aşk ile, manası...
İlahi saygı ve hürmetten ibarettir. Insanlardaki aşk yani bedensel aşk zaman limiti içerisinde biter ve söner gider. Ama ilahi aşk yani Allah’a duyulan muhabbet ise, sonsuz ve kadimdir. Dolayısiyle Allah’a gönülden muhabbet duyan müminlerin, erenlerin bir birlerine kullandıkları hitaptır. Allah’a duyulan hürmet ve sevgiden gelen saygıdır ve karşısındaki mümine, erene saygı gösterme anlamındadır. 

Örneklersek
Aşk ile cenanım, dediğimizde; Insanı kutsal kılan Allah’ın ilahi kelamından ötürü kişiye saygı duymak, muhabbet beslemek demektir. 

Aşk-ı niyazımla, manası...
Tasavvufta niyaz; Dua, yalvarma, yakarma anlamına gelir. Aşk ise; Bedensel aşk değildir, manen Allah’a duyulan muhabbet, bağlılık, teslimiyettir yani Gönülde Allah’a yönelik tüm duyguların bileşimidir. Gönlü muhabbet ve sevgi ile dolu olan Hakk dostu tasavvuf erenleri bir birlerini, ilahi aşk ile selamlar ve aynı zamanda bu ifadeyle bir birlerine olan saygı ve bağlılıklarını dile getirmiş oluyorlar. 

Örneklersek
Aşk-ı niyazımla; Sizi, Allah’a duyduğum muhabbet, sevgi, iman ve teslimiyetle selamlıyorum, Allah’ın selameti üzerinize olsun demektir. 

Hu erenler, manası...
Hu; “O” yani Allah demektir. Allah’ın seçkin isimlerinden bir de Hu’dur ve yaşam kaynağı, dirilten anlamına gelir. Allah’ın sevgi ve muhabbetiyle yani gönülden selamlama hitabıdır. 

Örneklersek
Hu erenler, dediğimiz zaman; Allah’a duyulan sevgi ve muhabbet ile yani gönül muhabbetiyle sizleri selamlıyorum demektir. Çünkü gönül Allah’ın mekanıdır. Dolayısiyle Hakk dostu olan birinin gönlünde sevgi, iyilik ve muhabbet vardır. 

Can, manası…
Can, kelime manası; Insanoğlunu kutsama, yakınlaştırma, yüceltme, insanın kendi varlığı, özü yani insandaki kuvvet, kudret anlamındadır. Ve Aleviler „Can“ kelimesiyle kendi cem ibadetlerinde, dişi erkek - senlik benlik olayını ortadan kaldırarak sadece “insan” kavramını öne çıkartmışlardır.  

Örneklersek
Gelin „Can“lar bir olalım. Görüldüğü gibi insan merkezlidir. Dolayısiyle birliğe çağrılan ve bir olan da insanın kendisidir.  

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=Alevilerin ikrarı, iyi insan olmak ve doğrulara sahip çıkma ikrarıdır…
Unutmayalım ki Aleviler Nesimi, Hallacı mansur, Pir Sultan Abdal, Horasan Erenleri ve yol Ulularımız gibi;
* Iyi bir insan ve insanlığa faydalı olacağına,
* Insanlığa ve insan değerlerine sahip çıkacağına,
* Vahdet-i Vücut-Varlık Birliğine sahip çıkacağına,
* Mazlumdan yana zalime karșı duracağına,
* Iki yüzlülük yapmıyacağına,
* Doğaya ve içindeki canlı ile cansız varlıklara sahip çıkacağına,
* Pir Imam Hüseyin gibi insanlık onuruna sahip çıkacağına dair ikrar verirler.  

HATIR için;
* Doğrular, yanlıșa mahküm ediliyorsa,
* Doğruların yerine, yanlıș koyuluyorsa,
* Iki yüzlülük yapılıyorsa,
* Mazlumdan yana gözüküp, zalimlerden yana saf tutuyorsa velhasıl bu ikrar, Alevi ikrarı değildir ve olamaz. 

Dolayısıyla Bazı Aleviler, hatır için başkalarının; Gelenk göreneklerini, dini günlerini kutlamaktan kendi dini günlerini ve gelenek göreneklerini unutmuşlardır.

Böylece kendi kendilerini, asimile etmişler ancak bunun dahi bilincinde olmadıkları gibi yapılmış olan yanlışı kabul etmemektedirler.

Daha kötüsü kendi doğrularından vaz geçip bașkalarının yanlıșlarına sahip çıkmaktalar ve bu yanlıșlarını örtbas etmek için bir șekilde kılıf uydurmaya, aklın kabul edemiyeceği gerekçeleri öne sürmekteler.  

Madem ki insan sıfatı tașıyoruz, o zaman insanlığa, insan değerlerine, insalık onuruna ve durușuna sahip çıkalım. Sahip çıkmak sözle değil, eylemle olur. 

Eylem ise;
* Benim de bir inancım vardır diyebilmek,
* Bende kendi inancımı yașamak istiyorum diyebilmek,
* Aleviler hoșgörüleri gereği her insanın dinine, yașam felsefesine saygı gösterdikleri gibi onlar da, Alevilerin inancına, yașam felsefesine saygı duymalıdır. 

Mesele iyi insan olabilmektir, insana saygı duyabilmektir, yüreğinde sevgi, saygı ve hoșgörüyü yașatabilmektir. Bu değerlere nasıl, hangi imkanlarla, hangi yoldan, hangi inançla,hangi düșünceyle yașatırsan yașatılsın, yeter ki yașatılsın. Bunları yașatan ve yașamasını sağlayan her bir insanoğlu; Mükkemel, olgun, erdemli ve faydalı insandır.  

Sonuç itibariyle dini, rengi, ırkı, zikri ne olursa olsun sevgi, saygı, hoşgörü düşüncesini yaşayan ve yaşatan insanları sahiplenmek ve onları yanlız bırakmamaktır. 

HATIR için bașkalarının gelenek göreneklerine, inanç günlerine sahip çıkan Alevi canlara sözümüz; Kendi doğrularınıza, Gelenek göreneklerinize, Pir Imam Hüseyin gibi insanlık onuruna ve durușuna sahip çıkmaya davet ediyoruz. 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=Alevilerde, oruç ve oruç günleri...
Oruç, iradenin imtihanıdır. Nefsin imtihanı da oruç ile yapılır. Açlığın had safaya çıktığında nefsini gözetleyip, iradeyi kullanmaktır. Bu noktada aklın, vücuda hükmetmesi ve nefse, söz geçirmesidir.  
 

Ibadette olduğu gibi oruç da, Allah ile kul arasındadır. Kulun, gönül rızalığına ve onun iradesine bağlıdır. Amaç odur ki bedeni ibadet olan orucun, şuurlu ve aşk ile yerine getirilmesidir. Eğer birilerine göstermelik olsun diye, adet yerini bulsun diye veyahut mana ve gayesi anlaşılmadan yapılıyorsa; Amaçtan, ibadetten ve iyi niyetten uzaktır.   

Alevilerin, oruç günleri;
1- Fatma Ana, orucu(1 Gün),
On Iki Imam orucunda 4 gün evvel tutulur.  

2- On Dört Msum-u Pak, orucu (3 Gün),
On Iki Imam orucunda 3 gün evvel tutulur.  

3- On Iki Imam, orucu (12 Gün),
Kurban bayramından 20 gün sonra oruca niyet edilir. 

4- Bozatlı Hızır, orucu (3 Gün)
Her yıl Şubat ayının ikinci haftası Salı günü başlar ve  günü biter-cem yapılır ve 

5- 48 Perşembe, orucu (isteyen her perşembe günü oruca niyet edebilir).  

Belirli günlerin haricinde, niyete göre; Isteyen orucunu tutar ve ibadetini yapabilir. Oruç ve ibadet, tamamen rızalığa dayalıdır. Çünkü dinde, zorlama yoktur. Dayatma ve zorlamaya dayalı bir din, din değildir.  

Eğer insanoğlu orucu, ibadeti, muhabbeti, vs. bütün bunları gerçek anlamda kendi maneviyatı için yapıyorsa, o zaman riyasız ve kalben yapması gerekir. Dolayısıyla riyasız ve kalben yapılan ibadetler, tutulan oruçlar Hakk nazarında kabul görür.  

Siz siz olun Allah’ı, Allah ile kandıranlardan olmayın. Asıl kadırılacak olan Allah değil, insanoğlunun kendi kendisidir. 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=


Oruç ve ibadetini yerine getirmediğiniz Ramazan Bayramını, niye kutluyorsunuz?
Alevilerin orucunu tutmadığı, ibadetini yapmadığı, dini bir dayanağı olmayan ve hatta keferat orucu olduğunun bilinmesine rağmen Ramazan Bayramını kutlamaları, tamamen bir çelişkidir. Çünkü şeker ve daha sonraları Ramazan bayramı diye adlandırılan bu bayramın; Ne islam dini ile, ne Muhammed Ali ile, ne Ehli Beyt ile ve nede Alevilerle, hiç bir alakası yoktur. Bu bayram, Muaviye'nin uygulaması ve icadıdır. Aynı zamanda islam adına, büyük bir haksızlıktır. 

Alevilerce, Ramazan orucu kabul görmediği gibi Ramazan bayramı veya Şeker Bayramı bilmezler.

Şehirlerde yaşayan Alevi kitlesi; Dışlanmamak, kötü komşu ilişkilerini yaşamamak için mecburi olarak Sünni komşularıyla bayramlaşmaktalar. Bunun sebebi ise dayatmacı, benim gibi düşünmek veya inanmak zorundasın zihniyeti yatmaktadır. 

Din adına, doğru olan; Herkes kendi dinini kendisi için özgürce yaşamalı ve birbirinin inancına saygılı olmaktır… 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=Alevi inancında, Ahlak yani Edep erkan...
Ahlak, edep ile erkandır.
Insanoğlu, toplumsal bir yaşama sahip olduğu için; Kendisine, ailesine, çocuklarına, toplumuna, aşına, işine, eşine, doğaya, çevreye, vs. karşı bir bütün olarak pratikteki manevi değer ve yaratılışına uygun davranışlardır. 

Eline diline beline sahip çıkma ilkeleri insanların, manevi ahlak anayasasının adıdır. Dolayısıyla ahlakın amacı, iyiyi gerçekleştirip doğruya ulaşmaktır. 

Eline diline beline sahip olma ilkesinin, kısatılmış halidir, temel etik-ahlak ilkesidir. Yola gireçek olan kişinin edebine sahip olacağına dahir cemde, Mürşid-Pir huzurunda ikrar(söz) verir. 

Eline, sahip olmak; Elinle koymadığını almamak, yani elinle kimsenin hakkına müdahalede bulunmamak, insanları incitmemek demektir. 

Diline, sahip olmak; Gözünle görmediğini söylememek, iftira etmemek, kötü söz etmemek; özetle insanlara, dil ile zarar vermemek. 

Beline, sahip olmak; Haram olan cinsel ilişkiye girmemek, harama uçkur çözmemektir. 

Aleviler, kötü ahlaktan arınmak için; Cem meclisi’nde Mürşid, Pir ve Rehber huzurunda, özünü dara çekmesidir. Diğer bir deyimle halkın olduğu yerde, Hakk'la yüzleşmesidir. 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=Dini kısaltmalar, terimler ve anlamları...
* c.c.= Celle celeluhu: O’nun şanı yücedir. Cenab-ı Hakk’ı, ila etmek. Yüceltmek için kullanılır. Sadece Allah’a mahsustur. 

* s.a.v.= Sallallahu aleyhi ve sellem; Allah’ın selamı O’nun üzerine olsun. Hz.Muhammed’e salat ve selam olsun. Hz.Muhammed’e mahsus bir ifadedir. 

* h.z.= Hazreti: Hazret kelimesi yüceltme manasında kullanılan bir kelimedir. Peygamberler, Veliler, melekler, evliyalar için kullanılır. 

* a.s.= Aleyhisselam; Allah’ın selamı, Peygamberlerine olsun veya O’nun üzerine olsun. Peygamber ve meleklere yönelik, kullanılan bir terimdir.  

* r.a.= Radiyallahu Anhu; Allah, O’ndan razı olsun. Hz.Muhammed’in gönül dostlarına hitaben söylenir.  

* r.a.= Radiyallahu Anha; Allah ondan razı olsun. Hz.Muhammed’in kadın yakınlarına, ashablarına, sahabelerine hitaben söylenilir. 

* k.v.= Kerremallahu vechehu; Allah yüzünü değerli, şerefli kıldı. Hz.Ali’nin sonuna kısaltma olarak k.v. (Kerremullahu vechehu) yazılır. Hz.Ali, hiç putlara secdeve ibadet etmediği ve çocukluğundan beri Allah’a secde ve ibadet ettiğinden dolayı, hürmetten  söylenir.  

* k.s.= Kuddesallahu sirruhu; Allaha onun sırrını mukaddes etsin, yüceltsin. Veliler, mürşidler için söylenir. 

* r.h.= Rahmetullahi aleyhu; Allah’ın rahmeti üzerine olsun. Mümin ölülere denir.  

* Esma-ül Hüsna; Allah’ın güzel isimleri. 

* Huu; Arapça O, yüce anlamındadır. Allah’ın, zatını ifade eden ilahi isimlerdendir yani Allah’ın, güzel isimlerinden biridir. Örneğin Aleviler, birbirini selamlamada “Huu” kelimesini kullanırlar. Buradaki amaç, Allah’ın ismiyle, adıyla anlamındadır.  

* Kerremallahu vechehu; Allah yüzünü değerli, şerefli kıldı.  

* Lahmike lahmi, demmike demmi, ruhike ruhi, cismike cismi. (Buyruk, 11); Senin etin benim etim, senin kanın benim kanım, senin ruhun benim ruhum, senin canın benim canımdır.  

* La fetta illa Ali la seyfa illa Zülfikar; Ali’den üstün yiğit, Zülfikar’dan üstün keskin kılıç yoktur.    

* Salavat: Allah ümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala Ali seyyidina Muhammed ve Ehli Beyt.; Yüce Allah’ım! Hz.Muhammed’e, Şahı Merdan Ali’ye ve Ehli Beyt’ine rahmet, dua ile esenlikler eyle. 

* Kelime-i tevhit: La ilahe illallah, Muhammeden resulullah, Aliyyün veliyullah; Allah’tan başka tapınacak illah yoktur, Allah birdir. Muhammed Mustafa, Allah’ın elçisidir. Ali’yyül Murteza, Allah’ın sırrına ermiş Veliullah’tır.  

* Kelime-i şehadet: Eşhedu enla ilahe illallah ve eşhedu enne muhammeden resulullah ve eşhedu enne Aliyyün veliyullah; Şahitlik ederim ki Allah birdir ve yine şahitlik ederim ki Muhammed, O’nun kulu ve peygamberidir ve yine şahitlik ederim ki Şahı Merdan Ali, O’nun sırrına ermiş Velisidir.  

* Süphanallah; Allah, noksanlardan uzaktır. Kemal, sıfatlarla sıfatlanmıştır. 

* Elhamdüillah; Hamd, şükür, Allah’adır. 

* Allah-u ekber; Allah uludur, yücedir. 

* Esselam-u aleyküm; Allah’ın selamı, üzerine olsun. 

* Selamu aleyküm ve rahmetulullah; Allah’ın, rameti ve selameti üzerine olsun. 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=


 

ALEVİ İNANÇ DİN BİLGİLERİ sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. => Facebook Sayfalarımız: Seyyid Hakkı SH ve Seyyid Hakkı EK. => YouTube Kanalımız: Ehlibeyt Yolu-Seyyid Hakkı. Aşk ile Canlar...