Alevi Inanç Din Bilgileri sayfası—Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Seyyid Seyfettin Ocağı evladı.—Allah Muhammed ya Ali.
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

ANASAYFA
Alevi inanç yolunda, hizmet sayfalarımız...
YouTube, ilim kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62
Facebook, Dergah grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241/
Fcebook, ilim sayfamız;
https://www.facebook.com/Seyyid-Seyfeddin-Oca%C4%9F%C4%B1-sayfas%C4%B1-194839911064876/
Alevi Inanç Din Bilgileri, WEB  sayfamız;
https://www.uludivan.de/
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/seyyidhakkiii

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=

*************************************************************************************

Alevilikte amaç, Insan-i Kamil olmaktır...
Insan-i Kamil olma yolunda; Zahir ve Batın ilim irfanına bezenmiş, her yönüyle eşsiz örnek Şahı Merdan Ali’dir.
 

Bu dogrultuda Hakk Muhammed Ali üçlemesini, ezelden sonsuza dek gönülden kabul eden, Alevi inanç ilkelerini vazgeçilmez kılan; Ilahi emirler, ikrar ilkesi, erkan işleği, Dört Kapı Kırk Makam ilkeleri, eline diline beline sahip olma ilkeleri, Imam Cafer-i Sadık buyruğu, Tevella ve Teberra ilkesi, yani kişi, bir bütün olarak yolun; İlim ve irfan kurallarına riayet etmesiyle, Insan-i Kamil olabilir.  

Dolayısıyla Alevilikte örnek alınan, yüksek ahlak değerlerinin temel direği: Şahı Merdan Ali ve soyundan gelen on bir Imam’dır. 

Muhammed Ali yoluna, talip olmanın esas kurallarını özümseme ve uygulama şartları vardır.

Bu şartlar;
* Allah’a inanip, bütün varlığı ile teslimiyet göstermek,
* Ilahi emirlerin, yerine getirilmesi,
* Hz.Muhammed’in, peygamberliğini kabul etmek,
* Tevhid’i, kabul etmek,
* Şahı Merdan Ali’nin, Velayetine iman etmek,
* On Iki Imam’ı, yol önderleri olarak kabul etmek,
* Tevella ve teberra, ikrarına bağlı kalmaktır. 

Bu ilkeler doğrultusunda Allah’ın; Ilahi emirlerine bağlı kalarak, yolun ilim irfanına bezenerek, özünü ve sözünü birleyerek, her türlü kötü nefis ve arzulardan arınarak, güzel ahlaki değerler ile insanlara örnek olan bir kişi, Insan-i Kamil’dir ve Alevi inancındaki ulaşılması gereken asıl amaç da budur. 

Alevilikte, Tasavvuf öğretileri gereği;
* Ayne’l yakin; Dünyevi ilim (Yakin; teredütsüz, şüphesiz kesin bilgi),
* Ilmen yakin; Akli-mantıklı bilgi,
* Cismen yakin; Hakikat kapısıdır-Allah’ın ilmine erişmiş halidir.

Işte bu dereceleri bir bir aşarak, Hakk’a yakın ve O’nunla beraber olması amaçlanır.   

Eğer adem isen özünü yokla,
Ilim nur insanda Cenab-ı Hakk’la,
Birini araştır birden içeri.
Mevlam bir can vermiş sana emanet,
Sakın emanete etme ihanet,
Ancak senden sana yetişir medet Ali.
Canına sahip ol senden içeri,
Imam her kesimin teline dokun,
Sen seni bilirsen Hakk sana yakın,
Vicdan kapısını kapatma sakın Ali.
Merhametsiz bilir ondan içeri.
Serdar Polat   

Allah’ın iradesi ile kendi vasilerin en üstününü kılınan, Allah’ın dünyevi alemde delili ve kanıtı olan, batın ve zahir ilmine sahip oluşu, insan üstü güce ve Hz.Muhammed ile bir nurdan olması, Allah’ın gizli sırlarını bilen, hak ve adaletin uygulayıcısı olan, mazlumların umudu ve zalimlerin korkusu olan Şahı Merdan Ali, Alevi inancının mihenk taşıdır yani yolun temelini oluşturur.  

Sonuç itibariyle Kal-u Bela’dan beri kendisine ikrar verdiğimiz, gönül rızalığı ile bağlandığımız; Muhammed Ali yol evlatları olarak, kendi ikrarımızı ve safımızı bilmeliyiz.

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=


Alevilikte, yol ve edep erkan nedir?
Yol, Muhammed Ali yoludur. Muhammed Ali yolu; Ilim, irfan ve insanlığa hizmet yoludur.  

Yolun amacı, Allah’ın özgürce yarattığı insanın; Akli ve ahlaki olarak kendini geliştirip olgunlaşmasının ve kula kulluk yerine özgürce, onurluca yaşamasını sağlamaktır. Bu olgunlaşma süreci, aşamalıdır. 

Pir Hünkar; “Kul Tanrı’ya kırk makamda erer, ulaşır ve dost olur” der. Dolayısıyla Ademoğlu, dört kapı kırk makam kapılarında; Ruhunu ve benliğini erdemli hale getirerek ham ervahlıktan, Kamil-i Insan erdemliğine ulaşıp, öze dönmektir. 

Ruhun ve nefsin(benliğin), erdemli hali; Insanların ırk, dil, din, cinsiyet ayırımını hiç bir koşulda yapmadan, düşünmeden, sevgi ve muhabbet dairesi içerisinde inancını ve kültürünü olduğu gibi yaşamına yansıtmasıdır. 

Bu olgunlaşma evreleri sürecinde “yaratılış gayesini ve varoluş hikmetini” bir rehber aracılığiyle cevap bulmak ve öze yönelmesini sağlamaktır. 

Insanların olgunlaşma evreleri; Allah’ın madde(Zahiri) alemindeki temsilcisi olan peygamber aracılığiyle bildirilmiştir. Peygamberler; Bildirici, uyarıcı, doğru yola yönlendirici sıfatı ile görevlendirilmişlerdir. Dolayısıyla halkın dini önderleri ve hizmetçileridirler. Bu hizmet, ilmi ve ahlaki sorumluluklarla donatılmıştır. 

Ilim, Akıl ile mantıktır. Şahı Merdan Ali; „Akıl ile bağdaşmayan din, din değildir ve din ile bağdaşmayan akıl, akıl değildir“ der. Doğru ile yanlışı, iyi ile kötüyü, haklı ile haksızı, vs. birbirinden ayırmayı ancak akıl ve mantıkla yapmak mümkündür. Yine Şahı Merdan Ali; „Akıl gibi mal, iyi huy gibi dost, edep gibi miras ve ilim gibi şeref olmaz“ der. 

Yunus Emre, ilmin değerini şöyle dile getirmektedir;
Ilim ilim bilmektir,
Ilim kendin bilmektir,

Sen kendini bilmezsin,
Ya nice okumaktır. 

Okumaktan murat ne,
Kişi Hakk’ı bilmektir,
Çün okudun bilmezsin,
Ha bir kuru ekmektir. 

Sonuç itibariyle ilim; Okumaktır, yazmaktır, araştırmaktır ve yine okumaktır. 

Edep erkan, manevi ahlaktır. Toplumsal bir yaşama sahip olduğumuz için insanın kendisine, ailesine, topluma, devlete, vs. karşı bir bütün olarak pratikteki manevi değer ve davranışların adıdır, yaratılışına uygun davranışlardır. Dolayısıyla ahlakın amacı, iyiyi gerçekleştirmektir ya da iyiye ve doğruya ulaşmaktır. 

 Örnek insan olmanın yolu, güzel ahlaktan geçer. Hayat, nefsle mücadele etmekle geçer. Kimileri, nefsine hakim olup iyi ahlaklı-iyi insan olabiliyor ve kimileri de başarmadığı gibi, kötü insan ünvanına sahip olmuş oluyorlar. 

Ilim meclisine girdim kıldım taleb,
Ilim ta geride kaldı, illa Edeb illa Edeb!

Edeb iledir Nizam-ı Alem,
Edeb iledir Kemal-ı Adem.

Edeb ehli ilimden hali olmaz,
Edebsiz ilim okuyan alim olmaz.

Edebdir kişinin daim libası,
Ededsiz kişi üryana benzer.

Olmayınca ihlas edeb,
Neylesin medrese mektep,
Ne kadar alim olsa da,
Yine merkep, yine merkep.
Yunus Emre 

Ve Şahı Merdan Ali, edebin önemini şöyle dile getirmektedir; „Edep, ilimden önce gelir“ der. 

Alevi inancında, edep erkan; Eline diline beline sahip olma ilkesinin kısatılmış halidir, temel etik-ahlak ilkesidir. Yola gireçek olan kişi, edebine sahip olacağına dahir cemde mürşid-pir huzurunda ikrar verir. 

Eline sahip olmak; Elinle koymadığını almamak, yani elinle kimsenin hakkına müdahalede bulunmamak, insanları incitmemek demektir. 

Diline sahip olmak; Gözünle görmediğini söylememek, iftira etmemek ve kötü söz etmemektir. Özetle insanlara, dil ile zarar vermemektir. 

Beline sahip olmak; Haram olan cinsel ilişkiye girmemek, harama uçkur çözmemektir. 

Yolun kurallarına uymayanlar, ağır şekilde cezalandırılırlar. Bundan dolayıdır ki Alevi toplumunda yaygın olan bir ifadeye göre; “Alevi yolu; Kıldan ince, kılıçtan keskindir“ ifadesidir. 

Aleviler, kötü ahlaktan arınmak için; Cem meclisi’nde Mürşid, Pir ve Rehber huzurunda, özünü dara çekmesidir. Diğer bir deyimle halkın olduğu yerde, Hakk ile yüzleşmesidir… 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=Alevi inancı, inasnlık yoludur. Irkçılığa-rasizme, yer yoktur...
Alevi inancının temeli sevgidir, evrenseldir; Dil, din, ırk ayrımı yapmadan bütün insanları kucaklar. Dinin kimliği olmadığı gibi, bütün insanların manevi ahlak anayasasıdır. 

Irkçılık ise rasizmdir;  Bir ulusun, milletin, ırkın ahlaki bakımdan daha iyi, fiziksel olarak daha güçlü, akıl ve mantıksal olarak daha yaratıcı olduğuna inananarak; Diğer halkları toplumsal özelliklerini bilimsel, ırksal özelliklerine indirgeyerek, bir ırkın başka ırklara üstün olduğunu öne süren bir anlayış türüdür. 

Irkçılığı mükkemel bir dille anlatan Afrikalı çocuğun şiiri;
Doğduğumda siyahtım,
Büyürken siyahtım,
Güneşe çıktığımda siyahtım,
Korkunca siyahtım,
Hastayken siyahtım,
Öldüğümde hala siyahım!

ve sen beyaz çocuk:
Doğduğunda pembesin,
Büyürken Beyazsın,
Güneş'e çıktığında kırmızı,
Üşüdüğünde mor,
Korktuğunda sarı,
Hastayken yeşil,
Öldüğünde de grisin!
Sen şimdi bana hala
"RENKLİ" mi diyorsun? 

Dolayısiyle önemli olan rengimiz, şeklimiz, cemalimiz değil, ne kadar hoşgörülü, ne kadar merhametli, ne kadar yardım sever, ne kadar duyarlı ve kısacası ne kadar insan olduğumuzdur. Sadece insanlara insan gibi bakmak ve insan olduğumuzu unutmamakdır. 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=Yaratılan, yaradanın görünüş alanına çıkışıdır… 
Diğer bir deyimle yaratılan, yaradanın aynasıdır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, her insan sıfatını taşıyan insandır veya Allah‘ın yansımasıdır anlamına gelmez ve gelmemelidir. Çünkü Allah‘ı yansıtan, O‘nun yansıması olan; Her haliyle olgunlaşmış, batın ve zahir ilmine-sırrına vakıf olmuş Kamil-i Insan‘dır.  

Insanoğlu, inancı gereği varlık alemini var eden ilahi bir kudretin varlığına inanmış ve bu ilahi kudreti, Allah ismi ile tanımlamıştır.  

Kainatın aynasıyım,
Madem ki ben bir insanım.
Hakk’ın varlık deryasıyım,
Madem ki ben bir insanım. 

Insan Hakk’ta, Hakk insanda,
Arıyorsan bak insanda,
Çok marifet var insanda,
Madem ki ben bir insanım.
Aşık Daimi 

Allah’ın zatı sıfatları; Kudretli, adeletli, hikmetli, merhametli, inayetli, bağışlayıcı, cömert, sabırlı, vs. gibi niteliklere sahip olmasıdır. Yaratılmış olan insanın görevi ise, Allah’a itiat etmek ve O’na laik olmasıdır.

Yaratılan, yaradanın görünüş alanına çıkışıdır. Bu görünüş alanının merkezinnde ise, insan vardır.
* Insan, evrenin gizli hazinesidir (künt-ü kenz’idir) ve kainatın aynasıdır.
* Insanın sadece küçük bir bedenden oluşmadığını Şahı Merdan Ali, şöyle ifade etmektedir; „Sen, kendini küçüçük bir bedenn sanıyorsun oysa ki koskoca bir evren sende saklıdır. Ey insanoğlu! Sen, açıklayıcı bir kitap gibisin; Harfler, içindeki sırları açığa vuran vasıtadır. Oysaki derman sende, fakat senin haberin yok.
* Insan, tanrının konuşan dili ve ağzıdır. Sen seni bilirsen yüzün Hüda’dadır, sen seni bilmezsen Hakk sende cüdadır. 

Ilim bende kelam bende,
Nice nice alem bende,
Yazar levhi kalem bende,
Madem ki ben bir insanım. 

Enel Hakk’ım ismim ile,
Hakk’a erdim cismim ile,
Benziyorum resmim ile,
Madem ki ben bir insanım.
Aşık Daimi 

Insan tarihine bakıldığında, insanlar bir çok varlığa tapmışlardır. Ançak mantık ve düşüncesi gereği bir tek Tanrı’ın olduğunu kabul etmiştir. Gökteki ve yeryüzündeki varlıkları yaradan tanrıdır. Tanrı’ın, bir çok ünvanı vardır. Bunlardan bazıları; Allah, Tanrı, Rabb, Hüda, Hu, vs. 

Evrende, bütün nesnelere hakim olan Allah’tır. Dolayısıyla yaratılanların, yaşamasını sağlayan ve yaşamına son veren Allah‘ın kendisidir. Diğer bir deyimle ruhu, insanın bedenine koyan ve bedeninden çıkarıp alan yine Allah’ın kendisidir. Ruh, insandan daha çok üstün bir yaşam türüdür. O zaman mukkades ruh, nedir diye soracak olursak? O, yaradanın faal kuvvetidir. 

Tanrısal görünüşün-yansımanın en olgun örneği, Şahı Merdan Ali’nin nesnel varlığıdır. Şahı Merdan Ali, en olgun ve yetkin Kamil-i Insan‘dır. Kamil ve erdemliğin bütün faziletlerine haiz olan Şahı Merdan Ali, Alevilerin ibadet ve inancının mıhenk taşı olmuştur. Tanrısal görünüşün onda belirmesi bu insan üstü yetkinlik ve özelikleri nedeniyledir. 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=Bismişah, Allah Allah!
Muhammed Ali, hakkı için;
Şehvete kapılıp, kin tutmayın,
Şiddetten uzak, hoşgörülü olun,
Yalan söyleyip, iftira atmayın,
Küçüğe sevgi, büyüğe saygı gösterin,
Elinizle koymadığınızı, almayın,
Nefsinize uyup, kul hakkı yemeyin,
Sözün geçmediği yerde, söz söylemeyin,
Hakk'ı özde bilip, Hakk sözü söyleyin,
Mazlumdan yana, zalime karşı durun,
İlimden, bilimden, irfandan  ayrılmayın,
İkrarınızda kalıcı, yolunuzu bilici olun,
Yolunu, Mürşüdünü, Rehberini,
Pirini bilenlerin, demi devranına Huu.  

Hakk Muhammed Ali aşkına ibadet, dua eden ve çerağ uyandıran cümle canların dilde dilekleri, gönülde muradları kabul ola.
Dil bizden kabulü Canab-ı Hakk’tan ola. Allah Allah. 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=


Imam Hüseyin davası, insanlık davasıdır…
Dava, insanlık davasıdır; Dili, dini, rengi, ırkı, soyu ve yolu ne olursa olsun yeterki insan olsun, yeterki insanlık onuruna sahip çıkılsın.

Hakk ayrı güzellikte yaratmış her birini,
Söküp at içindeki nefretini kinini,
Sevgiyle hazırla gönüllerdeki yerini,
Ister beyaz, isterse siyah olsun derisi,
Yeter ki insan olsun, mühim değil gerisi.

Irkı fark etmez zenci, kumral, sarışın,
Yanında olalım kardeşliğin ve barışın,
Içine girelim insanlık için her yarışın,
Ister beyaz, isterse siyah olsun derisi,
Yeter ki insan olsun, mühim değil gerisi.
Garip Hasreti


Imam Hüseyin, Kerbela da sadece direnmedi; Yezide, onun kanlı saltanatına ve aynı zamanda her çağın yezidlerine karşı nasıl direnileceğini, nasıl mücadele edileceğini öğretmiştir.

Kerbela'da yer yerinden oynadı,
Bu zulümü duyan herkes ağladı,
Insanlık aleminin kanayan yarası,
Insanlık abidesi, Imam Hüseyin!


Duruşun ikrar, yolun yolumuzdur,
Ikrarını süren, senin ümmetindir,
Ikrarında dönen, Hakk’ın nesidir,
Insanlık abidesi, Imam Hüseyin!


Lanet olsun, sana kıyan ikrarsıza,
Nefsine uyan, zalim yandaşlarına,
Seyyid Hakkı, selam olsun sana,
Insanlık abidesi, Imam Hüseyin!


Insanlık var oldukça; Muhammed Ali’ye, Ehli Beyt’e ve Imam Hüseyin'e olan bağlılık, aşk ile devam edecektir.

Selam olsun sana, insanlık abidesi Imam Hüseyin. Halin halimiz, yolun yolumuzdur…

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=Din veya inancın, insan hayatındaki yeri ve önemi...
Din olgusu, insanın doğasında var olan bir duygudur; Insanın hayatının tümü değildir fakat insanın hayatında önemli bir yere sahiptir. Temeli ise, sevgi ve muhabbettir.  

Canab-ı Hakk tarafından, Peygamberler aracılığıyla insanlara ulaştırılan maneviyetin ilahi Adalet yasasıdır. Kainattaki bütün varlıkların arasındaki ilişkileri düzene koyan ilkeler getirmiştir. Bu ilkeler aracılığı ile insanların hem maddi yani bedeni olarak hem de manevi yani ruhi(Duygu, his), zihni(Algılama, kavrama) ve kalbi(iç güçler) olarak ihtiyaçlarını gidermeyi amaçlamaktadır. 

Din kin, cebir, nefret, intikam gibi kötülüğün ve düşüncenin yerine huzur, barış, dostluk ve kardeşliğin hakim olduğu, insanları kötülükten çekip iyiliğe, birliğe ve kemale yöneltmek, gönül huzuruyla yaşamalarını sağlamak, onlara insanlıklarının şerafetini ve insan olarak yaratılmış olmalarının manasını bildirmektedir. Işte Din veya inanç bu değerlerin bütünüdür.

Şahı Merdan Ali; “Dinle bağdaşmayan bir akıl akıl değildir, Akıl ile bağdaşmayan bir din din değildir” buyurmuştur. Şahı Merdan Ali’nin bu sözünden yola çıkarak olgunlaşmayan bir akıl, erdamleşmemiş bir düşünce, tutum ve davranışları ile ölçülü ve degeli olmana bir insan; Dinin manasına ve insanı insan eden değerlere sahip olmaları mümkün değildir diğer biğr mana ile insanlıktan nasibini alamamışlardır. Alevi dilinde bunlara cehaletin yoz ve yobazları denilir. 

Allah’ın ilahi kelamına göre; Insan, Allah’ın yeryüzündeki halifesi, temsilcisidir. Dolayısiyle insanın yeryüzündeki görevi; tabiattaki canlıları sahiplenmek, cansızları korumak, doğadaki dengeyi sağlayan ilkelere bağlık kalmak mükeleftir. 

Kul kuldan razı olursa, Allah ta o kuldan razı olur. Yani  Allah’ın istek ve öğütlerine uyarak ailesinde, çevresinde, toplumda iyilik, güzellik, doğruluk, sevgi, saygı, kardeşlik ve dostluk gibi insanı yücelten değerlerin yerleşmesini sağlayanlardan hoşnut ve razı kalacağı söz konusudur.  

Yukarıda anlattıklarımız dini anlamda, olması gerekenlerdir.
Çıkar ve menfaat uğruna dini peşkeş çeken, din adına fetva veren, Allah-u Ekber deyip diri diri insan yakan, kadını insan değerlerinden öteye köle haline getiren, okumayı-yazmayı suç sayan, din adına müzik-sanat-resim yapmayı suç sayan, vs. bütün bunları dinin hükmü olarak algılayan bir zihniyet ne dini ve nede insanlığı bağlamaz.  

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=

ALEVİ İNANÇ DİN BİLGİLERİ sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. => Facebook Sayfalarımız: Seyyid Hakkı SH ve Seyyid Hakkı EK. => YouTube Kanalımız: Ehlibeyt Yolu-Seyyid Hakkı. Aşk ile Canlar...