Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Namaz kılsan, kılmayana dokunma...


Namaz kılsan, kılmayana dokunma...
Çeşitli ibadet anlayışlarıyla Allah’a ulaşılması konusunda insana büyük bir özgürlük alanı bırakan islamiyet Allah’a, varma ve ibadet uygulamalarındaki faklılıklardan dolayı bir çok mezhep, tarikat ve inanç, sistemi oluşmuştur. 

Kimi zaman şiddete varan uygulamalarla tek Tipp, bir islami yorum yaymaya çalışılmışsa da insanın ve toplumun, sosyo/piskolojik yapısına aykırı olduğu için başarılı olunmamıştır.   

Bu yorum, farklılığını isteyen de Allah’ın kendisidir. “Her Peygamber için bir Şeriat bir de minhaç-yol tahin eyledik. Allah, iteseydi sizi tek bir ümmet yapardı. Fakat bu verdikleriyle, sizi denemesi içindir. O halde iyilik yapma yarışına giren hepinizin dönüşü Allah’adır” Maide suresi, 48. ayet. 

Onun içindir ki, yüzlerce yorum çıkmış ve islamın, zenginliği olmuştur.  Bu faklılık, Alevi inancında "yol bir sürek binbir" anlayışıdır. 

Dolayısıyla insan da hangi yorumla olgunlaşıp “Insan-i Kamil” oluyorsa Allah’a kulluk, o yorumla yapmalıdır. O, onun özgür seçimidir. O alana, kul müdahale etmemelidir.

Zorunlu, tek tip ibadet şekli hakkında İbreti Baba şöyle açıklık getirmiştir. 
Minareye çıkıp bize bağırma
Haberimiz vardır, sağır değiliz
Sen kendini düşün bizi kayırma
Sizlerle kavgaya uğur değiliz

Her yerde biz Hakk'ı hazır biliriz
Olgun insanları hızır biliriz
Bundan başkasını sıfır biliriz
Tahmininiz yanlış, biz kör değiliz

Eğer insanlıksa doğru niyetin
Nefsini islah et varsa kudretin
Bize lazım değil senin cennetin
Huriye gılmana esir değiliz

Arapça duaya değiliz mecbur
Ister müslüman bil İstersen gavur
Insanı hor görmek en büyük küfür
Buna inanmışız, münkir değiliz

Ibreti, bu hale insan acınır
Ham sofular bu sözlerden gücenir
Aslına ermeyen elbet gocunur
Onu avutmaya mecbur değiliz 

Allah’a sağlıklı bir ibadet, anlaşılan dilden yapılan ibadetdir. Dolayısıyla anlaşılan dilde yapılan ibadet gönülden yapılan ibadettir, Hakk’a yönelikdir ancak dayatma ile yapılan bir ibadet şekli insanı insana köle yapıp yobazlığa götürür ve Şeytana yöneliktir… 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=

Alevi inanç yolunda, hizmet sayfalarımız...

YouTube, ilim kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62  
Facebook, Dergah grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/
Fcebook, ilim sayfamız;
https://www.facebook.com/Seyyid-Seyfeddin-Oca%C4%9F%C4%B1-sayfas%C4%B1-194839911064876/   
Alevi Inanç Din Bilgileri, WEB sayfamız;
https://www.uludivan.de/  
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/seyyidhakkiii

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...