Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı—Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Seyyid Seyfettin Ocağı evladı.—Allah Muhammed ya Ali.
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Kelime-i Tevhid ve anlamıKelime-i Tevhid ve anlamı.
Arapça kökenli olan Tevhid kelimesi, sözlük anlamı; Birlemek, bir kılmak anlamına gelen vahdet kökeninden türemiştir. Terim anlamı ise; Allah’ın varlığına, tekliğine, birliğine inanmak, ibadette birlemek, ikrar ve iman etmektir. 

 “La ilahe ilallah, Muhammed’e Resulullah” sözünün anlamı; “Allah’tan başka ilah yoktur; Sadece O’na ibadet edilir, tapılır ve sadece O’ndan yardım dilenir. Muhammed, O’nun peygamberidir” anlamına gelen bu söz Kelime-i Tevhid’tir. 

Şu aleme nur doğdu, la ilahe ilallah,
Muhammed doğduğu gece, la ilahe ilallah.
Şah Hatayi Ismail 

Bütün semavi dinlerin özü, esası Kelime-i Tevhid’ten ibarettir; Allah’tan başka ilah tanımamak, yanlızca O’na ibadet etmek ve sadece O’dan medet, mürvet dilemek ortak amaçtır. 

Kur’an-da, Işte Rabbiniz Allah; O’ndan başka tapacak yok. Her şeyi halk eden O’dur, ancak O’na kulluk edin ve her şeyi gözetip koruyan odur. Enam Suresi, 102’ci ayet. 

Diğer bir Ayette ise; “Allah’ın yanında diğer bir tanrıya daha kulluk etme. İlah yok O’ndan başka. O’nun yüzü dışında herşey helak olacaktır. Hüküm yalnız O’nundur ve O’na döndürüleceksiniz.” Kasas Suresi, 88’ci ayet. 

Allah, elçisi Hz.Muhammed’e hitaben; „Senden önce hiçbir resul göndermedik ki O’na şöyle vahy etmiş olmayalım: Gerçek şu: İlah yok benden başka, artık bana kulluk/ibadet edin." Enbiya Suresi, 25’ci ayet. 

Ayetlerde belirtildiği gibi, Hakk ve hakikatı insanlara anlatan ve doğru yolu gösteren peygamberler gönderilmiştir. 

Peygamberler dini tebliğ ederken, dini esasları açıklama, öğretme, uygulama, öğretip uyguladıkları kontrol ve düzeltme, insanları kötülüklerden temizleme ve arındırma görevlerini yerine getirirler. 

Doksan bin kelam danıştı
İki cihan dostu dostuna
Tevhidi armağan verdi
Yeryüzündeki insana.
Şah Ismail Hatayi

Peygamberlerin temel görevi, insanları sadece Allah’a kul­luğa çağırmak, Allah’a giden doğru yolu göstermek, doğru yolu bulmalarında yardımcı olmak ve onları kendiliklerinden uydurdukları sahte ilahlara(putlara) tapmaktan uzaklaştırmaktır. Toplumları, her türlü sapıklıklardan, ahlaksızlık ve kokuşmuşluklardan temizlemektir. Dolayısiyle insanların manevi halleriyle yani edep-erkaniyle sorumludurlar. 

Hem teorik ve hem de praktikte uygulayıp insanların öze varmalarını sağlamaktır. Çünkü asıl olan öze yönelmektir, öze varmaktır. Dolayısiyle marifet; Kelime-i Tevhid’i ezberleyip okumakta değildir, manasına varıp ona uymaktadır. Eğer ezberlemekle mümkün olsaydı, her insan ezberlerdi ve iş biterdi ama görülen odur ki manaya, öze varmadan ve uymadan da olunmuyor.
=Seyyid Hakkı=Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. => Facebook Sayfamız: Seyyid Hakkı SH => YouTube Kanalımız: Ehlibeyt Yolu-Seyyid Hakkı => Facebook grubumuz: Seyyid Seyfeddin Ocağı - Dergah Aşk ile Canlar...