Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Kabe’nin önemi ve kutsallığı…Kabe’nin önemi ve kutsallığı…
Mevlana, Kabe konusunda; Kabe, Azeroğlu Ibrahim’in binasıdır. Gönül ise, Celil ve Ekber olan Allah’ın nazargahıdır” buyurmuştur.
 

Suudi Arabistan, Mekke kentinde bulunan Kabe; Bilinen odur ki tarih boyunca Arap kabileleri arasında sıkca yaşanan çatışmalar sonucu, birçok değişikliklere maruz kalmış ve çeşitli dönemlerde öyle veya böyle yeniden inşa edilmiştir. 

Bunlardan bazı bilgi ve örnekler…
*Hz.Ibrahim peygamber tarafından yapılan Kabe‘nin, tam olarak ne zaman yapıldığı bilinmemektedir. Bazı araştırmacılara göre Kabe’nin varlığı, Hz.Isa’dan önce 200 li yıllara dayanmaktadır.
 

Hz.Muhammed Mustafa, peygamberliğini ilan etmeden önce Kabe’nin içinde yaklașık 350 civarında put bulunmaktaymıș. Mekke dıșından gelen Kervancılar, satıcılar, ticaretciler bu putların önünde secde ederek onlardan yardım dilemișlerdir. Kabe, aynı zamanda ticaretçilerin barındığı ev imiş. Bu evde, her kabilenin veya her kabileyi temsil eden putları varmış.  

Uhud savașından sonra güçlenen Hz.Muhammed Mustafa ve destekleyicileriyle birlikte, 11 Ocak 630 yılında Mekke fethedilir. Kabe’nin Fethi ile birlikte, o evde bulunan putlar; Hz.Muhammed Mustafa ile Șahı Merdan Ali tarafından yıkılır ve Kabe, islam ümmetinin ilk ibadet evi olur.  

* MS. 929 yılında, Büyük Karmat generali Ebu Tahir Mekk’yi zapt ettikten sonra Kabe’nin hazinesiyle birlikte orada bulunan karatașı da alıp beraberinde götürmüștür. Fakat kara tașın bir kısmı, 951 yılında geri getirilip yerine konulmuștur.
* 20 Kasım 1979 tarihinde Kabe, Suudi Arabistan yönetiminin etkili muhaliflerinden Cuheyman el Uteybi ve beraberindeki büyük bir destekçisiyle silahlarla baskına uğramıștır.
* Aynı zamanda bu ev, Hristiyanların da hükmüne geçmiş ve onların da ibadet evi olmuștur.
 

Görünen odur ki bir çok hükümdar, Mekke’ye hakim olmuş ve olmayı da denemișlerdir. Tüm bu gayret ve çabaların sebebi ise, Mekke zamanın ünlü ticaret kenti olmasıdır. Dolayısıyla Mekke’ye hakim olmak, ülkenin yönetimiyle birlikte ülkenin tüm gücünü elinde tutmak demektir.  

Gerçek ismi Hıdır Gürel olan Aşık Ibreti, Kabe ile ilgili görüşlerini şöyle dile getirmiştir…
Dinlersen sözümü verem haberi,
Boş yere bekleme büyük mahşeri,
Eğer ister isen cennetle huri,
Yarin kucağından başka yer değil.

Havaya kaldırma boşa elini,
Arapça duaya yorma dilini,
Koklamak istersen cennet gülünü,
Yarin yanağından başka yer değil.

Sakın kıble sanma cansız duvarı,
Hem kıble hem Kabe dostun didarı,
Içmek ister isen Ab-u Kevseri,
Yarin dudağından başka yer değil.

Hocaya, dedeye eyleme minnet,
Eğer tanıdınsa insandır cennet,
Benden sorar isen halis ibadet,
Sevgiyle hizmetten başka şey değil.

Ibreti, yarinle sen eyle ülfet,
Ondan başka sana gerekmez cennet,
Candan sev dostunu eyle muhabbet,
Huri, Kevser bundan başka şey değil.                                                                                                                     

Kabe ile ilgili Ayetler…

Al-i Imran Suresi, 96. Ayet...
Şu bir gerçek ki, alemlere bir bereket kaynağı ve yol gösterici halinde insanlar için kurulan ilk ev, Mekke'dekidir.
 Yaşar Nuri Öztürk

Bakara Suresi, 127. Ayet...
Ibrahim ile Ismail, Beytullah’ın temellerini yükseltirken şöyle dua ediyorlardı. “Ey bizim Kerim Rabbimiz! Yaptığımız bu işi kabul buyur bizden! Hakkıyla işiten ve
bilen ancak Sen'sin.” Suat Yıldırım

Bakara Suresi, 115. Ayet…
Doğu da, batı da Allah‘ındır. Nereye dönerseniz dönün, orada Allah‘a dönmüş olursunuz. Şüphesiz Allah‘ın imkanları ve bilgisi sınırsızdır. Abdullah Parlıyan 

Alevilere göre Kabe’nin kutsallığı, önemi Hz.Muhammed Mustafa’nın dönemi ve Şahı Merdan Ali’nin Kabe’de Dünya’ya gelmesine dayanmaktadır. Yani buradaki kıblegah konumunda olan, Kabe evi değildir Hz.Muhammed Mustafa ile Şahı Merdan Ali’dir. 

Dolayısıyla Alevi inancına göre gerçek Kabe-Kıble, cansız duvar değildir Kamil-i Insan’dır. Yani Kamil-i Insan’ın aklını, kemalete erdiren ilahi ilimdir.
Aşk ile, gerçeğin demine Huu…
  

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=

Seyyid Hakkı, Sosyal Medya Takip Hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL


Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...