Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Kerbela katliamı...

Kerbela katliamı...
=> Içindekiler
=>1-Kapak

=>2-Kerbela Vakası, İbni Mülcem, Verdan ve Şebib
=>3-Hz.Ali, 19 Ramazan, Pusu
=>4-İbni Mülcem’in tutuklanması, Muaviye, Amr İbni As
=>5-Hz.Ali’nin şahadeti, imam Hasan’a biat, İhtirasın nedenleri
=>6-Hz.İsmail ve Kabe, Kusay ve Mekke, İlk Anlaşmazlıklar
=>7-Haşim ve Abdülmutalip
=>8-Hz.Muhammed.
=>9-Osman’ın hilafeti, Hainlik, Ölüm
=>10-Cemel savaşı, Saffeyn savaşı, Muaviye’nin hilesi, Mütareke
=>11-Nehrivan savaşı, Muaviye ordusu, Muaviye’nin başarısı
=>12-Muaviye’nin saltanatı, Muaviye’nin hayatı, Yezid’in kişiliği
=>13-Ensvane kadın, Mervan, Muaviye’nin cinayet ortakları, Korkunç teklif
=>14-Cude, Katle teşebüs, Muaviye’nin zehri, Zeynep’in şüphesi, Son zehir
=>15-Yas, Cude’nin kaçısı, Yeni İhtiraslar, Muaviye’nin hilesi
=>16-Hükümsüz kalan antlaşma, Emevilerin endişeleri, Ayşe ve Muaviye
=> 17- imam Hüseyin’le Muaviye, Üç teklif, Muaviye’nin son günleri, Muaviye’in vesiyeti
=> 18- Yezid’in hilafeti, Hükümet konağında, Velid’in muamelesi
=> 19- İmam Hüseyin’in Mekke’ye göçü, Kufelilerin müracaatları
=> 20- Abdullah Abbas ve Abdullah Ömer’in Başvurmaları, Müslim ibni Akiyl, Şam’da verilen karar
=> 21- İbni Ziyad, Hani bin Urve, Hani’nin ölümü
=> 22- Muhammed Kesiyr ve oğlu, Muhammed Kesiyr’in sonu
=> 23- Yine Müslim, Tav’a ve Oğlu, Müslim’in sonu
=> 24- Müslim’in çocukları, Zindancı Meşkür, Katil haris
=> 25- İmam Hüseyin’in Mekke’den Kufe’ye gidişi, Fırtına
=> 26- Kufe’ye mektup, Kufe’de, Kays, Hür ibni Riyah
=> 27- Karbela, Ömer ibni Sa’d, Ömer’in akrabaları
=> 28- Hamza ibni Mugayre, Şimr Zilcovşen
=> 29- Suszuluk, Abbas, Son buluşma, Beni Esedi’ler
=> 30- Ömer’in çevirme harekatı, Savunma tertibatı, Durmaz
=> 31- İmam Hüseyin’in eshabına teklifi, Aşura
=> 32- İmam Hüseyin’in son sözleri, İki tarafın kuvvetleri
=> 33- Hür ibni Riyah, Kasım ve Fatıma
=> 34- Hür ve kardeşi, Ateş, Zuheyr ibni Kays
=> 35- Müslim bin Avsene, Ehl-i Beyt mensupları
=> 36- Kasım bin Hasan, Ali Oğulları, Abbas
=> 37- Ali Ekber, Ali Asgar, imam Hüseyin’in şahadeti
=> 38- Kıtalden (Savaşma, vuruşma) sonra
=> 39- Yezid’in Sarayında- SON

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...