Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Im. Cafer Sadık Buyruğu...

Imam Cafer-i Sadık Buyruğu...
Içindekiler
=> 1-Sunuş
=> 2-Iman Nedir?
=> 3-Kırkların Cemi-Sohbeti
=> 4- Peygamber ile Hz.Ali’nin Musahip olması
=> 5-Pirlik kimden kaldı?
=> 6-Mürebbi ve Müsahip
=> 7-Müsahiplikte Sadakat gerekir
=> 8-Musahip musahipsiz cennete girmez
=>9- Musahiplikte kazanç
=>10-Nasıl müsahip olunur?
=>11-Kimler birbiriyle musahip olabilirler?
=>12-Kim kimle musahip olamaz?
=>13-Bel bağlamak (ikrar vermek, tığbent bağlamak)
=>14-Dar kaç çeşittir?
=>15-Talibin Nişanı nedir?
=>16-Dört Kapı beyanındadır
=>17-Hakkın sırları
=>18-Rıza (Rızalık).
=>19-Rıza şehri.
=>20-Oğlan ikrarı almak
=>21-Kız ikrarı almak
=>22-Tarikatname
=>23-Tarik çalmak
=> 24-Erkan altından geçmek
=>25-Niyaz eylemek
=>26-Uğruluk
=>27-Sufi
=>28-Müsahip, mürebbi, mürşit, rehber ve sufi
=>29-Sufilik evsafı
=>30-Oniki farz
=>31-Oniki işlek
=>32-Oniki erkan
=> 33-Şeriat Tarikatın kapısıdır
=>34-Cebraile erkan çalınması
=>35-Rahı Tarikat
=>36-Tac
=>37-Hizmet sahipleri
=>38-Hz.Ademle Cebrailin kardeşlik olması
=>39-Hz.Muhammedin elini Hz.Ali'ye vermesi
=>40-Oniki imamların övgüsü
=>41-Tarikatte secde nedir?
=>42-Mürşidin Nefesi
=> 43-Alemi Kübra ve Alemi Suğra
=>44-Bazı soruların cevapları
=>45-Besmele
=>46-Hakkın gizli Adı: Hü
=>47-Kanberin Nefesinin pak edilmesi
=>48-Üç Sünnet Yedi Farz
=>49-Mücerritlik kimden kaldı?
=>50-Dört kapı kardeşi nasıl olunur?
=>51-Piri ziyaret etmek
=>52-Cömertlik yapılmayan nesneler
=> 53-Hz.Muhammedin Tuba Ağacı ile Tariklenmesi
=>54-Dervişliğin on basamağı vardır
=>55-Selam
=>56-Şia mezhebi
=>57-Muhtelif Buyruk nüshalarından seçilmiş bilgiler
=>58-Naad-ı Ali
=>59-Ölmeden önce ölmek
=>60-Hz.Muhammedin vasiyeti
=>61-Hz.Muhammedin gösterdiği makamlar
=>62-Yol ve Erkan, Dört kapı

 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...