Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Şia mezhebiŞia mezhebi
Onsekizbin alem namı nişanı yok iken, Hz.Muhammed Mustafa ve Aliyyül Murtaza var idi. Nurları zahir idi. Muhammed Mustafa Abdullah ile Ebu Talip zamanında Şah-ı Merdan Ali, ol vakit iki oldu, manası birdir. Muhammed Mustafa´nın nuru Abdullah´tan  zuhura geldi. Muhammed ve Ali´nin sırrını bir kimse bildi. Ol zaman yetmişiki millet iki bölük olmuş idi. Otuzaltı bölüğü havariç oldu; Ebubekir, Ömer ve Osman´I severler idi. Ve Şia mezhebi olan Muhammed ile Ali´nin dört kapıda kırk makamda, onyedi erkanda beher işleri birdir. Bir kapıdan girip çıkarlardı. Ve bir sofrada ve bir kapta yiyip içerlerdi. Aralarında perde yoktur, derlerdi. Ayrıları ve gayrıları yoktur.

Bir gün gayıptan bir seda geldi.«Ya Şia´lar, sizi bir erister varın. Su aktı duruldu. Nazara eren, aşık oldu. Hak didarı görmezsin ne tahsil edersin. Siz veranda derman  yerine bir gevher satılır. Şara varın, pirim beni aşk küresinde kaynattı. Aşık olan ulaşsın, payını alsın. Mümin olan kalbiniz ve gönlünüz arı, ayan olsun. Münkir olan kimsenin gönlünde kaygu kara olsun. Rakip ah» deyip, Şia´lara sada Verdi.

Bu Beyitleri hub avaz ile gaipten, mezhebi Şialara söyleyip ayini erkanca beyan eyleyip okudu: Ey cümle cihana Şefi Ahmedi Muhtar değilmidir? Ahmet, Mahmut, Ebülkasım Muhammed Resulullah veliler ve nebiler içinde server değilmidir? Haktan selamı indiren Cebrail Emin Bedir gazasında avazı minder değilmidir? Çıktılar minder üzerine, bir gömlek giydiler, lahmike lahmi deyip koçan Haydar değilmidir? Muhabbet kemerini bağlanıp mürebbi müsahip oldular. Bu güftar Hak Resulün kurduğu erkan degilmidir?


Ehli tarikat biat bel bağladılar, biri Selman biri Kamber değilmidir? Şek getirmeyesiniz. Lamike lami hadisine bunlar da bahrızat içinde gevher degilmidir? Biz ol gevherlerdeniz. Amenna ve sadakna  iman müminlerinin ikrarı değilmidir? Hazret kapısında Seyyid´i hüdadır. Aliyyel Mürtaza hem cenneti Rıdvan, hem sakkii kevser değilmidir? Bab-ı Resul Emirülmüminin cümle tarikler içinde hak rehber değilmidir? Beşiğinde yatarken hamle kılıp ejderhayı iki biçen, bunlara aşikar olan Haydar´ı kerrar değilmidir? Öptü Habibullah dedi, ya gözümün nuruEşadullah oğlanları Şebbirü şübber imam Zeynel Abidin din serveri ondan Muhammed Bakır, imam Cafer değilmidir?

Sonra, imam Musa-i Kazım, Ali Musa Rıza, Şah Taki hem Ali Naki, Hasan Askeri değilmidir? Imam Muhammed Mehti sahibi zaman salavatullahü aleyhüm ecmain mahlükat eşiğinde kemter değilmidir? Rahmetinden ve dergahından yad eyleme, dostum muhabbetle Aşina meşreb Virani cümleden kemter değilmidir? Mezhebi Şialara bunları okudu. Ali ile Muhammed´ın yolu erkanı aşikar oldu. Dört kapı kırk makam, onyedi erkan üzere evliyanın ayıni erkanı ve mürşidin  sır nefesi beyan olundu. Ol vakitten beri şimdi evliyaayin erkan ondan beri kalmıştır.

Ehli maarifet ve arif olan canlar ve sufiler, bu manadan fark eden ehl-i kamil bilir.cahil, nadan olanlar bu ilmi hikmette hayran kalsa gerektir.  Bunun efdalı doğru gelmek ve kudretiyle amil olup amel kılmaktır. Şimdi bu ayetler hürmetine, divanından, dergahından ve didarından mahrum eylemiye. Allah Allah, Allah geni Hüda.

Imam Cafer-i Sadık BUYRUĞU
 
Hazırlayan: Adil Ali Atalay, Can yayınlar, 5.Baskı
Ekleyen: =Seyyid Hakkı= 


Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...