Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Müsahiplikte Sadakat gerekir


Müsahiplikte Sadakat gerekir
Müsahipler birbirine teslim gerektirir. Birbirine teslimi rıza kapısında olmadı ve birbirine gönül vermedi ve birlik olmadılar, hemen onlar zaruret birle müsahiptir. Onların ikrarları murdar nusibettir. Hangisi olursa olsun onlar dahi müsahip olamaz. Onların ikrarları caiz değildir. Çünkü, ikrahen olduğu için Hz.imam Cafer Sadık onların hakkında buyurmuştur ki:

Bakara Süresi 256 Ayeti:
(Dinde zorlama yoktur. Ayrı iğri, doğru yol Tağut (Tağut: şeytanlar, falcılar, sihirbazlar, azgınlar, görülüyor ki insanları yoldan saptıranlara Tağut denir.) derler kötü yol, kötülerden uzak ol. Kötülüğe sapmayan, Tanrı´sına inanan sağlam, kopmayan kulpa yapışır, buna inan. Tanrı´dır her deneni o duyar işitici. Tüm cihanda ne varsa o´dur dahi bilici…)

Onların hakikatten ve yoldan ve erkandan haberi yoktur. Düşkündür. Ve müsahiplikleri haramdır. Ve emekleri zayidir. Öyle olan kimseler nasıl müsahip olurmuş. Onların ettikleri ikrarlarına amel olmaz. Hakkında buyurmuştur ki: Fecealnahü habaen mensuren. Türkçesi; ve biz onun çalışmalarını boşa çıkardık, yerle bir ettik. Dembedem, rıza kapısında mürşidin ve meşayihin emrini tutalar ki ikrarları caiz ola.

Ve bir kavilde, dört kapıda bir kişi dört kapıda, dört musahip bulsa caizdir. Amma pir birdir. Hizmet birdir. Yol birdir, erkan kadimdir. Zira kim, erkan ile meşayih olan erkansız dahi ne meşayihtir. Eğer pir, talip birbirleriyle musahip oldular, birbirini buldular, ikrar kadim oldular. Yoldan, erkandan,hakikatten ve pirden dembedem rıza kapısında oldular. Öyle nur ala nur oldular. Onların ikrarları caizdir. Onlara rıza göstermek erkan olur. Mürşidin sır nefesi budur.

Amma sufi müsahip olmak erkan´ı kadimdir. Amma, müsahip olanın işleği Hak pirdir. Hak pir olmaka murad heman budur ki her can müsahip ola. Ne maldan ve ne candan ve ne halden birbirinden gizlisi olmaya ki iki cihanda yüzleri ak ve sözleri saf olalar. Yarın şefiülmüznibiyn olduğu hayırları Kabul ve hasanatları ağır gele. Ve bir dahi, kimi dil müsahibidir, kimi el sufisidir ve kimi el müsahibidir. Amma safi müsahip ve sufi sufinin dertlerine tabib zahir ola. Onun virdi ona ayan ola. Onun küfrü ona iman ola. Zira ki derdine derman, küfrünü ona iman bilmedikçe müsahip olmaz. Onun için bir oldu. Işin her şeyinde sadık olmak gerekir.

Imam Cafer-i Sadık BUYRUĞU
 
Hazırlayan: Adil Ali Atalay, Can yayınlar, 5.Baskı
Ekleyen: =Seyyid Hakkı= 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...