Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Kim kimle musahip olamaz?


Kim kimle musahip olamaz?
Bir adam musahip olsa emsalin bula. Seyyid seyyid ile, Alim alim ile, Şeyh şeyh ile, koca koca ile musahip olmakgerek. Alim cahil ile musahip olmak erkan değildir. Sipahi rençber ile musahip olmak değildir. Zira, sipahi kurttur, rençber koyundur. Mürşitler talipleriyle müsahip olmak erkan değildir.


Şimdi malüm oldu ki, her adam kendi akrani emsaliyle müsahip olmasa tuttukları ikrar caiz değildir. Ve amelleri batıldır. Ve hayırları
Kabul değildir. Ve ahirette azapta olup Hakkın rahmetinde ve Hz.Resulün şefaatından çıkar. Dört kapının, onyedi erkanın merdudu olur. Üstadın sırrı nefesi budur. Eğer müsahibe muhabbet ederse cane etmek gerek. Zira ten baki değildir, çürür, kokar. Bir şeye muhabbet etki baki ola. Muhabbet canedir.

Ve hem Ademin kuşaktan yukarısı ulvi aşağısı süflidir. Zira Hak taala ulvidir, süflide değildir. Mekandan münezzehtir. Sakın, sinersen cehennem yerin altındadır. Cehennemi boylarsın. Ve hem ademin kuşaktan yukarısı boğazına dek yedi kat göktür. Boğazından yukarısı arşı aladır. Kuşaktan aşağı yedi kat yerdir. Bir kimse bir adamın boğazından yukarıya, ağıza, göze, yüze, saça, sakala, dine, imana küfretse mutlak kafir olur.


Ve dahi müsahib farzdır. Bir müsahib, müsahibi ile düşkün olsa yine kendileri birbirlerini kaldırır. Müsahibin düşkünü, pir-rehber bir kimse kaldıramaz. Yine derman birbirinden olur. Bir musahip bir müsahibin evine varsa, varayım birbirimiz ile Hak kelamı söyleşip ahret danışalım deyu gitse ol talibin adımı başına on hasene yazılır. Birbirinden dalda saklar birşey olmaya. Birbirinden uğrun bir hayır veya şer işlese onların müsahipliği erkan değildir. Kisp ve kazanç bir olmak gerek. Zira dünya kazancı bir olmıyanda ahret kazancı nasıl bir olur.


Zaman sufilerinin müsahipliği hemen bir tuzaktır. Müsahiplik nasıl olur bilmez.bunların cümlesi ahiret içindir. Bir cahil ahirete yaramaz bir iş eder; müsahibi, piri rehberi işitecek onu meclisten kovarlar.
Ol cahil der ki: «ben sıradan cemaattan seçilip geri kalıyorum. Bir dahi bunu işlemiyem» der. Birbirlerine kilit olup iblisi aralarına komazlar.


Bir adam yola giderken onun yanında bir kaç yoldaş olsa harami gelip onları soyamaz. Eğer yanlız olursa her ne kadar kahraman olursa harami ona yol bulup malına canına kasteder; talana verir. Bu da ona kıyastır. Pir, rehber, aşina, müsahib bunlar hakka gidecek yoldaştır. Iblis uğrudur; onun şerrinden birbirini hıfzederler.


Şimdi ey mümin kardeşler, birbirinize muhkem olup hakka doğru gidesiz. Eğer pir, eğer rehber, eğer müsahib birbirinin haksız işini görüp ortaya vermeyip icra olunmayıp koyup giderse onun pirliği, rehberliği, müsahipliği yalandar. Ruhu cezada yüzü karadır. Her ne kadar tutmasa da ona tenbih etmek gerek. Boynunda farz eda olur.


Bir adam yirmisine varınca evelki farz ona bir rehber eteği tutmak, saniyen bir pir. Salisen bir mürşid. Rabian bir musahip bulup ikrar vere. Iki mümin iki müslim tarikate kadem basıp pir nazarına geleler. Rehber bu iki musahibin önüne düşüp pir divanına getire. «Hü» deyip duralar. Pir diye ki; «niye geldiniz» rehber diye ki: «bugün Mansur gibi darı, Nesimi gibi bıçağı, Fazlı gibi hanceri ihtiyar edip, tarikatı evliyaya ikrar verip can verip canan almağa geldik.»


Pir diye ki: «ey talip bu bir uzak yoldur gidemezsin. Demirden leblebi yutulmaz, ateşten gömlektir giyemezsin, gidin» diye. Onlara geri gitmelerini söyler; Gelme gelme, dönme dönme / Gelenin malı, dönenin canı, der. Geri giderler. Eşiğe varıp gene geleler. Üçkez bu minval üzerine söyliye. Dördüncüde pir, iki musahibin sağ ellerini birbirine verip baş parmaklarını birbiri üzerine el tutuşalar. Ikrar vereler. Talipleri getiren rehber taliplere vekaletten: Özümüz darda, yüzümüz yerde / canımız kurban, tenimiz tercüman diyeler. Pir dahi diye ki: «bu ikrardan dönmemesine yanımızdaki daşlar hafız melekleri şahit olsun mu?» diye. Ol talipler «olsun» diyeler.


Ondan sonra pir ol taliplere tövbe telkini vere, tüm yaramaz huylara tövbe edeler. Ondan sonar pir bu ayeti okuya: Tarih süresi 8.Ayet:


Müminler! Kalbimizin bütün özgürlüğü ile

Içtenlikle Tanrı´ya dönün ve edin tövbe….
Belki yüce Tanrınız tüm kemliklerinizi
Örter de uçmağına iletir hepinizi…
Altından sular akan, uçmağa kor heman
O gün çalap, yalvacı ve onunla beraber
Onları da elbet utandırmaz bir sefer.
Onların nurlarıda önünde ellerinde
Sağ yanlarında koşar beraber her deminde.
Onlar der ki: «Tanrımız! Nurumuzu tamamla!
Sucumuzu bağışla, sen bizleri yarlığa!
Gücün, bildik ki bizler, her şey tam yeter.»


Fetih süresi10. Ayet:
Sana Hüdeybiye de biat edenler yokmu, onlar hakikat halde Allaha biat etmişlerdir. Allahın elleri onların üstündedir.kimki ahtını bozarsa ancak kendi zararına bozmuş olur. Her kim allahla ettiği ahtı yerine getirirse, Allah ona büyük bir mükafat verecek.

Velhamdülillahe rabbülalemiin elfatiha. Habilullaha Salavat.

Deyip el yüze süreler. Sonar  hutbe okuya, sonar, kalkıp yamaca geçeler. Pir gülbenk çeke; «Allah Allah, ikrarları kadim ola. Muratları hasıl ola. Verdikleri ikrardan dönmeyeler. Birbirinden usanmıyalar. Ruz-u mahşerde ateşe yanmıyalar. Dünyada melamet ahirette delalet görmiyeler. Şeytanın izine, münafıkın sözüne uymayalar. Gönlünüzü gümandan, başınızı dumandan hâlâs eyliye. Dünyada Kur´an, ahirette iman nasip eyliye, oniki imam katarından ayırmaya. Allah Muhammed Ali Hünkar hacı Bektaşı Veli gerceğe Hüü.» sonra buyura iki mümin müslim dördü birbirinesarılıp şehit olalar. Pir dahi Zülfikar çalıp diriltip kaldra.

«Allah allah evvelin, ahirin, zahirin, batının bende-i Şahı Merdan Ali, gerceğe Hüü
.» diye gülbank edeler. Sonra; tecella, temenna, tevella, teberra edip oturalar. Sonra, mürşidin hakkını, ustadın kurbanını getireler. «Niyaz Şahı kabulu dergah. Allah Muhammed Ali. Gerceğe Hüü.» diyeler. Sonra, kurban duayı tekbir, şu duayı okuya:«kurban-ı Halil, ferman-i Celil, canı ismail, getirdi Cebrail Peyt Sultan Allah-u ekber. Allah-u ekber, la ilahe ilallah valah-u ekber ve lillahül hamd.» bu minval üzere üç kere tekbir ala. Sonra, dua ede. Bundan sonra, ol talibi pazibende edeler. Rızasıyla kaç sene bekler ise.

Imam Cafer-i Sadık BUYRUĞU
 
Hazırlayan: Adil Ali Atalay, Can yayınlar, 5.Baskı
Ekleyen: =Seyyid Hakkı= 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...