Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Hakkın sırlarıHakk'ın sırları
Ol sohbette, hz.Muhammed bunlara, pirlerini ve rehberlerini sordu. Kırklar, dediler ki; Pirimiz şeksiz, süphesiz Şah´ı Merdan Ali´dir. Ve Rehberimiz Cebrail aleyhisselamdır. Hemen ol sohbet olurken, hz.Muhammed hz.Alinin geldiğini bildi.orda yere indi. Tecella ve temenna edip Ali´ye yer gösterdi. Cümle sahabeler hz.Ali´nin geldiğini bildi, karşılayıp Ali´ye tecella ve temenna ettiler. Elindeki nişanı, mühürü gördüler. O zaman dönüp ashaplar dediler ki; ya Resulullah, Hüda aşkına, bize Hak Süphane ve taala hazretlerinin sizlere beyan eylediği ne ise beyan eyle ki, bizlerde işitelim dediler.

Orda, peygamber aleyhisselam onlara buyurdu:

-ya Sahabeler, hakkın sırrı hakikattır.

-Hakikat nadir? ya Resulullah! dediler.


Ol vakit hz.Muhammed eyitti(anlattı):

-Hakikat oldur ki, dil ile ikrar, kalp ile tastik, vücut ile amel edip inanıp iman getirmek, dedi.


Orda sahabeler sordular:

-ya Resulullah, sen buyur biz tutalım, dediler.


Ol vakit peygamber buyurdu:

-ya sahabeler, gelin talip olun ki, hakikat kapısında birer rehber tutun ki, Hakkın sırlarına agâh olasınız dedi.


Orda sahabeler sordular:

-ya Muhammed hakikat nedir? dediler.


Hz.Muhammed anlattı:

-Hakikat o dur ki, evvel özünü yar eyle, sonar ehlini yar eyle, o da olmazsa dilini yar eyle, o da olamzsa, cesedini yar eyle. Kendini bir pire teslim eyle. O nun ermine irdet getir ki, hakikat Kabul eylemiş olasın, dedi.


O zaman sahabeler dediler ki:
-ya Muhammed hakikatı bildir ki, bizler biat kılmağa iradet getirmeğe geldik dediler.

Hz.Muhammed anlattı:
-ya sahabeler, hakikat Şah´ı Merdan Ali hakkında geldi, varın Ali´ye iradet getirin, diye buyurdu.

Imam Cafer-i Sadık BUYRUĞU
 
Hazırlayan: Adil Ali Atalay, Can yayınlar, 5.Baskı
Ekleyen: =Seyyid Hakkı= 


Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...