Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Oniki erkanOniki erkan
Imam Cafer-i hazretleri, talip olana erkan budur.
Birinci: Kanaat ehli olmalı.
Ikinci: Sabır ehli olmalı.
Üçüncü: Hülku mulayim olmalı.
Dördüncü: Cömert olmalı.
Beşinci: Gördüğünü görmedim demeli.
Altıncı: Pirden rızasız iş istememeli.
Yedinci: Dögene ve sögene kul olmalı.
Sekizinci: Küfrü iman saymalı.
Dokuzuncu: Sağ mürebbi.
Onuncu: Sağ müsahip.
Onbirinci: Sağ sohbet.
Onikinci: Sağ aşina.


Selam aleyküm demek, şeriat ehline gelmiştir. Aşk olsun demek, tarikat ehline gelmiştir. Kuvvet olsun demek, maarifet ehline gelmiştir. Malum oldu ki, sağ birdir. Müskil kırktır. Manası nedir diye sual olursa; bir sufi sağ musahibinden ayrı düşse ve dahi bir şehire gitse, o sufi kırk köyde yahut kırk yerde sohbet görse o sohbet içinde birer müşkil müsahibi tutmak erkanı kadimdir. Mürebbi kapısı birdir, amma dört mürebbi kadimdir. Zira her kapının mürebbisi olur. Kazancı yetmiş yediye değin erkandır. Meşrep üçe değin erkandır. Muhabbet evvel-ahir, zahir-batın bir olmak erkandır. Zira, muhabbet Hak taaladır ki, birdir. Şeriki ve nazari yoktur. Iki denmez.

Imam Cafer-i Sadık BUYRUĞU
 
Hazırlayan: Adil Ali Atalay, Can yayınlar, 5.Baskı
Ekleyen: =Seyyid Hakkı= 


Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...