Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Niyaz eylemekNiyaz eylemek
Üstadın, halifenin ve evladı Ali Resülin sır nefesleri böyledir ki, talip olan pirlerin ve meşayihlerin adları geldikçe sufi niyaz ede. Niyaz eylemek üç bab´dır. Birinci: Ellerine, Ikinci: Ağzına, Üçüncü: gözlerine yüz sürmektir.müminin müslimin pir yanında oldukça dizlerine niyaz etmek erkandır. Bir diğeri, bekire kızlara ve dul avratlara ki mücarettit. Bunlara erkan değildir. Bir kimseye hem tarik çalmak, hem kurban almak, hem tarik akçasını almak erkandır. Zira, sufiye bir erkan salar, günah-ı sagirden hâlâs olur. Kurban aldıkta beladan ve kazadan emin olur. Niyaz aldıkta hak ile hak olur. Amma, cemde hüküm pirindir. Ve şafaat hak ceminindir

Imam Cafer-i Sadık BUYRUĞU 
Hazırlayan: Adil Ali Atalay, Can yayınlar, 5.Baskı
Ekleyen: =Seyyid Hakkı= 


Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...