Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Dervişliğin on basamağı vardırDervişliğin on basamağı vardır

Dervişliğin on basamağı vardır mümin
Arif isen gel dinle evvelinden
Evvel budur, la illahe ilallah
Kelam-ı Tevhid okuya dilinden

Ikinci budur, adavet etme
Hırsa uyup Şeytana gönül katma
Mümin ise gönlünde küsü tutma
Gece gör yütlu fikir filinden

Üçüncü budur ki, nutku hak ola
Siline gönlü ayinesi pak ola
Kudretten can kulağı sak ola
Hakikat gevheri sıza halinden

Dördüncü budur ki, seyr-dar ola
Gire dost bahçesine gülzar ola
Asıla Mansur gibi berdar ola
Bir kez ölen ayrık ölmez ölümden

Beşinci budur ki, bin bir otura
Özün uğrusunu ele getire
Hem Resulullah´ın kavlin yetüre
Geçmiş ola şeriatın kaalinden

Altıncı budur ki, özür eyleye
Özürünü Mevlası kabul eyleye
Türlü türlü fesadı terk eyleye
Nasip ola ona rahmet balından

Yedinci budur ki, mürebbisine
Derd ile düşman ola hevasına
Kondura gönül kuşun yuvasına
Bahir olmuş gevher olur gölünden

Sekizinci budur, kuşak kuşana
Türap olup inip yere döşene
Erenler bu dervişliğe nişane
Emir budur böyle geldi Ali´mden

Dokuzuncu budur ki, taç vuruna
Boyana kalbi ol Hakk´ın nuruna
Ihlas ile gire cennet şarına
Hulle giye ol idris´in elinden

Onuncusu budur, müsahip bula
Onun ile özge ameller kıla
Edep ile hakkına teslim ola
Geçmiş ola sıratından kılından

Dervişliğinbir babı daji vardır
Özün mürebbiye yetiren erdir
Hatayi hakikat bir gizli sırdır
Götürülsün perde hicap yolundan

Imam Cafer-i Sadık BUYRUĞU
 
Hazırlayan: Adil Ali Atalay, Can yayınlar, 5.Baskı
Ekleyen: =Seyyid Hakkı= 


Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...