Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Iman Nedir?


Iman Nedir?
Her akil ve balig olana lazımdır ki bu cihana geldim, insan sülbünden adem oldum. Elhamdü-lüllah deyip Iman ve Islam´ı öğrenip Allah-u Taala hazretlerinin birliğine ve Resul aleyhisselamın Haklığına inanmak farz-ı ayn´dır.


Amma ki bir adem akil ve balig olacak fikir etmeli ki Hak Taala her mahluka bir Peygamber göndermiş. Işte bende Hz.Muhammed ümmetiyim deyip Hz.Cebrail´i Namus-i Ekber Hazret´i Mevla´nın katında her ne ki  getirdi ise hoca´ya varıp, Kur´an´dan ve Hadis´ten her ne buyurur ise öğrenmeye gayret eyliye. Eğer okumak nasip olmaz ise, okuyup yazanlardan Kamil mürşid meclisine varıp ilmi halin öğrenip «Men Arif….» sırrına erip Hakk´a vasıl ola. Allahın birliğine ikrar edip kimseye muhtaç olmaya. Buna aklen ve naklen dilimiz vardır.


Naklen dilimiz Hayy-ül Kayyum´dur. Aklen delilimiz: bu yerler ve gökler içinde olan mahlukatlar vücuda gelmezdi ve  bundan malum oldu ki Allah Taala diridir, tebdil ve tağyir olmaz. Allah Teala yüzdört kitaptan mâadası suhuf´dur. On suhuf Adem aleyhisselama indi, elli suhuf Şit alehisselâma indi, otuz suhuf Idris aleyhisselâma indi, on suhuf Ibrahim aleyhisselâma indi. Ve dahi Incil Isa´ya, Tevrat Musa´ya, Zebur Davud´a, Kur´an Muhammed aleyhisselâma nazil olmuştur.


Yüzyirmidört bin Peygamber ve bir rivayet´te ikiyüz yirmi dört bin peygamber gelmiştir. Içinde üçyüz on üçü´ne Resul derler. Ondan mdasına Nebi derler. Nebi deyi ilham-ı ilahisi olup da kitapı olmayana derler. Resul deyi ilham-ı ilahisi olana derler. Her er´in ve her avratın (kadının) üzerine farz-ı ayındır hangi dinde ve hangi mezhepte ve hangi millette ve hangi peygamberin ümmeti olduğunu bilip, din neye derler ve iman neye derler, bilmek farz-ı ayn´dır.


Imam şuna derler ki Cebrail aleyhisselam vasıtasiyle Hak celle ve alâ hazretlerinin indinden Sultan-ı Enbiya Efendimize getirdiği hazret-i Kur´an içinde her ne emir olundu ise ona iman etmek… işte iman budur

Imam Cafer-i Sadık BUYRUĞU 
Hazırlayan: Adil Ali Atalay, Can yayınlar, 5.Baskı
Ekleyen: =Seyyid Hakkı= 


Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...