Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Önder - Yönetici olmak...Önder - Yönetici olmak…
Önder veya yönetici olmak, güzel bir olgudur. Kimine doğuştan, yaratılıştan gelen bir yetenektir, bazende önderlerin zamanla yeteneklerinin açığa çıkmasıyla ortaya çıkarlar. Önderlik ve yönetmenlik, büyük bedeller gerektiriyor. Sarsılmaz bir inanç, yenilmez bir irade kısacası tartışılmaz bir kararlılık, bir duruş gerektiriyor

Öncülüğün, kendisine göre kuralları ve özelikleri vardır. 1-Toplumun, birlik ve beraberliğini sağlamak,
2-Kin, kibirden, benlikten, ikilikten arınmış olmak,
3-Soğuk kanlı olmak, hisleri ile hareket etmemek,
4-Cesur ve önemli kararlar vermek,
5-Toplumun, her alanını kuçaklamak ve hitap etmek. Örneğin özürlü insanlar, Hastahaneler, Ceza evleri, fakir ve kimsesiz insanlara önemli olan manevi desteği sunmak,
6-Sözünün eri olmak, topluma örnek kişi olmak,
7-Topluma güven vermek, umut olmak, güvenini kazanmak vs. daha çok özelikler eklenebilinir. 

Önderlik, emek vermeyle gerçekleşir. Kendisini, önemli sorun ve sorularla eğitmeyen kişinin önderliği tartışılır. Önderlik, hizmet etmekle olur. Herkesten daha fazla çalışmakla olur yani öyle sıradan önderlik olmaz. Önderlik, kendi içinde bir disipline sahip olmalıdır. Yılmadan yanlışları düzeltmek, bunun aksisi yani pes etmek önderliğin kitabında yoktur. 

Doğru olanı, doğru bildiklerini ısrarla, inatla, kararlılıkla savunmaktır. Önderlik kendi doğrularına inanmakla beraber, başkalarının doğrularını kendi doğrularıyla karşılaştırmaktan   çekinmez. Eğer yanlış bir karar almışsa, bu yanlışın özeleştirisini vermekten kaçınmaz. Burada, yanlış bir mana çıkarmanın anlamı olmamalı. Neden? Çünkü, önderlik ile diktatörlük karıştırılmamalıdır. 

Çünkü demokratik önderlik anlayışında, diktatörlük mahküm edilmiştir. Önderlik, toplumun konumlarını belirlerken aynı zamanda geleçeklerini de şekillendirirler-planlarlar. Bu manada, sorumlulukları çok büyüktür. Önderlikte, bu olması gerekir. Önderlik-yönetiçilik emek, çaba, çalışma, yoğunlaşma, fedakarlık, disiplin, üretkenlik, kararlık, inanç, irade, engin gönüllülük, erdemlik, vs. ilkeleri etrafında şekillenerek doğru olanı savunur ve bütün haksızlıkları reddeder. 

Önderler ve yönetici, önce kendilerini irşad eder ve yetkin hale getirir. Bu önderler, daha sonra kendi insanını irşad edip yetkin hale getirir. 

Toplumun veya insanların eğitimi için, iki imkan vardır...
Birincisi, yönetici bilimsel yoldan eğitimi sağlar ve
Ikincisi, inanç önderleri (Seyyidler) yolun ilim irfan eğitim hizmetini sağlar. 

Hele hele geçlerin, sadece pratikte değil aynı zamanda teoritik yönde de egıtimi sağlanmalıdır. Eğer yapılan eğitimler, bu iki çizgi doğrultusunda gerçekleşirse o zaman sorumluluk iki kuruma düşüyor. Bu da, Yönetim ve Seyyidlik kurumlarıdır. Bu kurumlar arasındaki komunikation ve Dialoğ oldukça sağlam olmalıdır. Kurumlar, bu kreterleri yerine getirmedikleri taktirde zedelenir ve işlevlerini yetirirler. Amaç, insanların beklentilerine cevap vermektir. 

Önderlik-yöneticilik; Inanç ile kültürü birleştiren, iyi ile kötüyü uzlaştıran, insani değerlere sayğı gösteren iyi bir yönetci ve iyi bir önderdir. Bu bağlamda, kıblesini Aleviliğin özüne çevirenlerin demine Huu...

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=

Seyyid Hakkı, Sosyal Medya Takip Hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiALAlevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...