Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı—Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Seyyid Seyfettin Ocağı evladı.—Allah Muhammed ya Ali.
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

İbadetin, rükün ve anlamları.


İbadetin, rükün ve anlamları. 
Rükünler; İbadeti bir bütün olarak tamamlayan, tamam hale getiren belli fiil ve davranışlardır. Bu fiil ve davranışlar; Dar(Kıyam), Tevella Teberra(Rüku), Gülbang-Dua(Kıraat) ve Secde’dir.

Dar(Kıyam)
Kelime anlamı, saygı ve hürmettir. Allah’ın huzurunda, saygı şeklini ifade eden dar duruşudur. Yani insanın, beden ve ruhen Allah’ın huzurunda, ayakta saygı duruşunda durmasıdır.  

Tevella Teberra(Rükü)
Kelime anlamı, saygı ile Allah’ın önünde boyun eğmek-eğilmektir. Cem erkanında dara dururken hafiften öne doğru eğilerek dua edilir. Bu fiziki duruma rüku denir. Yani insanın, kulluğu ve teslimiyeti sadece Allah’adır. 

Gülbang-Dua(Kıraat)
Kelime anlamı, okumak ve dua etmektir. Cem erkanlarında; Dua, gülbang, Duaz-ı Imam’lar okunur ve cemaatta Allah Allah diyerek iştirak ederek duada bulunmuş olurlar. Diğer bir manada; Allah’ın varlığına, nimmetlerine, sonsuz rahmetine şükranlarımızı, teslimiyetimizi, niyetimizi bildirmek ve bütün hamdın ona masus olduğunu belirtmektir. 

Secde
Hakk’ın huzurunda; Baş eğme, saygı ve hürmert içinde yere kapanma, anlın toprakla temas etmesidir. Anlımızın toprak ile bütünleşmesi; Ruhen, bedenen öze yönelmedir, öz ile bütünleşmektir.  

Amacı ise, madde aleminden mana alemine göçtür; Nefsani beklentilerden uzak huzur içinde manevi ummana dalmaktır, kendi kendimizle hesaplaşmaktır, özümüzü dara çekmektir. Nerden gelip nereye gittiğimizi bir an da olsa hatırlayıp, muhasebesini yapmaktır.  

Sonuç itibariyle ruhen huzura, bedenen ferahlığa kavuşmak için insanın; Kendi kendisiyle buluşması ve barışık olması gerekir. Ve bu dengeyi sağlayan bir insanoğlu; Ailesiyle, toplumuyla, çevresiyle, doğasiyle beraber bir bütün olarak özde birliği sağlamıştır. Allah’ın biz kullarından istediği de budur, secde ile ulaşılması gereken de budur. Aşk ile...
=Seyyid Hakkı=Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. => Facebook Sayfamız: Seyyid Hakkı SH => YouTube Kanalımız: Ehlibeyt Yolu-Seyyid Hakkı => Facebook grubumuz: Seyyid Seyfeddin Ocağı - Dergah Aşk ile Canlar...