Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı—Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Seyyid Seyfettin Ocağı evladı.—Allah Muhammed ya Ali.
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Miraç ve miracın anlamı.


Miraç ve miracın anlamı.
Miraç, zahiri alemden batıni aleme geçiştir.
Batıni alemde, Allah katına yükselmek; Bir devrin bitimi ve diğer bir devrin başlaması demektir.  

Hz.Muhammed’in bu ziyareti; Recep ayının yirmi yedisini, yirmi sekize bağlayan gece, Kudüs’ten mescit’i Aksa’ya, oradan da semaya(göğe)  yükselerek Allah ile görüşmesidir. Bu buluşma, Hiçbir beklenti olmadan salt şevkat, merhamet ve sevgi bütünleşmesine ermesidir. 

Geldi çağırdı Cebrail
Hakk Muhammed Mustafa’ya
Hakk seni Mirac’a okur
Davete Kadir Hüdaya.

Şah Ismail Hatayi  

Bu göç suretin, sırrete dönüşümüdür yani ikrarın tazelenmesi, nasip almasıdır. Buradaki nasip Allah’ın gizli sırları, derin ilmidir.  

Doksan bin kelam danıştı
İki cihan dostu dostuna
Tevhidi armağan verdi
Yeryüzündeki insana.

Şah Ismail Hatayi  

Miractan alınan Allah’ın derin ilminin, zahire dönüşümüdür.
Batıni alemde olduğu gibi, zahiri alemde de mirac vardır. Cemevinde Pir huzuruna çıkmak, niyaz olmak ve yapılan ibadettir. Buradaki Miraç; Edep erkandan geçmektir, pirin öğüt nasihatından, ilminden, muhabbetinden nasip almaktır.   

Muhammed ile bile Miraca ağan benim.
Ashab-ı suffe’y ile yalıncak olan benim.

Yunus Emre. 

Hz.Muhammed, Cebrail vasıtasıyla akıl boyutunun bittiği, ilahi aşk ile ulaşılan Allah’a en yakın makam Sidret-ül Münteha(Allah'a yaklaşmada varlıkların ulaşabileceği son sınır)  gelince, Cebrail: “Ben buradan ileriye geçemem, geçersem yanarım” deyince Hz.Muhammed; “Öyleyse sen yerinde kal. Ben ezelden bu aşk yoluna canımı kurban koymuşum. Yanarsam tek başıma yanayım. Canını canından sakınan, cananını nasıl görebilir? Cananı uğrunda bu can feda olsun” diyerek, Allah’ın huzuruna yanlız çıkmıştır.
=Seyyid Hakkı=Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. => Facebook Sayfamız: Seyyid Hakkı SH => YouTube Kanalımız: Ehlibeyt Yolu-Seyyid Hakkı => Facebook grubumuz: Seyyid Seyfeddin Ocağı - Dergah Aşk ile Canlar...