Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

2024 Alevi inanç takvimi...


2024, Alevi inanç takvimi…
Alevilerin Matem, Anma, Oruç ve Bayram günleri. 

Alevilerin Matem günleri...
1- On Dört Masum-u Pak matemi,
2- On Iki Imam matemi, 

Alavilerin Anma günlerinden bazıları...
1- Pir Imam Hüseyin anma günü,
2- Kerbela katliamı anma günü,
3- Dersim atliamı anma günü,
4- Çorum katliamı anma günü,
5- Maraş katliamı anma günü,
6- Sivas katliamı anma günü,
7- Hünkar Hace Bektaş-ı Veli anma günleri,
8- Hıdırellez anma günleri,
9- Abdal Musa anma günleri, 

Alevilerin Oruç günleri...
1- Seyyide Fatma-tüz Zehra ana orucu,
2- Imam Zeynel Abidin orucu,
3- Bozatlı Hızır orucu,
4- 48 Perşembe oruçları, 

Alevilerin Bayram günleri...
1- Nevruz bayramı,
2- Kurban bayramı,
3- Gadir-i Hum, Velayet bayramı, 

2024, Alevi inanç takvimi…
1- Bozatlı Hızır orucu: 13,14 ve 15 Şubat 2024 günleridir.
Eski takvime göre Hızır orucu, her yıl Şubat ayının ikinci haftası (tam hafta) Salı günü başlar ve Perşembe günü cem erkanıyla tamamlanır. 

2- Nevruz bayramı: 21 Mart 2024 günüdür.
Şahı Merdan Ali’nin zahiride, zuhur günü ve Nevruz bayramıdır. 

3- Dersim atliamı: 04 Mayıs 2024 anma günüdür. 

4- Hıdırellez: 05-06 Mayıs 2024 anma günleridir. 

5- Çorum katliamı: 29 Mayıs 2024 anma günüdür. 

6- Abdal Musa anma günleri: 06-07 Haziran 2024 günleridir. 

7- Kurban bayramı, 16 Haziran 2024 günüdür. 1. Gündür.
Hicri-Ay takvimi ile Miladi-Güneş takvimi arasında 10 ile 11 gün farkı vardır. Dolayısıyla tarih olarak, gün farkı oluşabilir. 

8- Gadir-i Hum, Velayet bayramı: 25 Haziran 2024 günüdür.
Hz.Muhammed Mustafa’nın, Şahı Merdan Ali’yi vasi ve Veli tayin ettiği gündür. Peygambelik devrinin tamamlanması ve Velayet devrinin başladığı gündür. (H: 17 Zilhicce, 1445)    

9- Sivas katliamı: 02 Temmuz 2024 anma günüdür. 

10- On Dört Masum-u Pak matemi, 03-05 Temmuz 2024 günleridir. 

11- Seyyide Fatma-tüz Zehra ana orucu, 06 Temmuz 2024 günüdür. 

12- On Iki Imam matem Ayı, 07 Temmuz 2024 birinci günüdür ve başlar.
Hicri, 1 Muharrem 1446 

13- Kerbela katliamı: Hicri, 01-10 Muharrem 61 ve Miladi, 01-10 Ekim 2024 anma günleridir. 

14- On Iki Imam aşkına tutulan matem: 18 Temmuz 2024 günü tamamlanmış oluyor. 

15- Imam Zeynel Abidin orucu: 01 Ekim-10 Ekim 2024 matem günleriyle başlar ve tamamlanır.
On Iki Imam matemi ile Imam Zeynel Abbidin aşkına tutulan oruç, iç içe geçmiştir. 

16- On Iki Imamların Aşura-Can lokması: 19 Temmuz 2024 günüdür. 

17- Pir Imam Hüseyin‘in şehadeti: 10 Ekim 2024 günüdür.
Hicri, 10 Muharrem, 1446 

18- Maraş katliamı: 24 Aralık 2024 anma günüdür. 

19- 48 Perşembe oruçları: Her Perşembe niyet edilerek tutulan oruçlardır. 

Alevi oruçları; Hızır orucu, Seyyide Fatma-tüz Zehra ana orucu, Imam Zeynel Abidin orucu ve 48 Perşembe oruçlarıdır.  

Matemlerinizin, oruçlarınızın, lokmalarınızın, ibadetlerinizin ve dualarınızın Canab-ı Hakk’tan kabulünü dileriz. Canab-ı Hakk yardımcımız, Muhammed Ali haldaşımız, Ehli Beyt yol göstericimiz, Hızır yoldaşımız ola...  

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=

Seyyid Hakkı, Sosyal Medya Takip Hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL

 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...