Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Aleviler, ümütsizliğe değil umut olmaya ikrar verirler...


Aleviler, ümütsizliğe değil umut olmaya ikrar verirler...
Umut yaşam mücadelesinde yaşanılan olayların, dengesizliklerin veya haksızlıkların, vs. karşısında olumlu ve faydalı sonuçların ümit edilmesidir. Diğer bir deyimle, hayata güvenle bakmak veya yaşam isteğinin üstün hakimiyeti söz konusudur.
 

Güven ve isteğin hakimiyeti söz konusu olduğu müdetçe Hakk ile batıl, mazlum ile zalim, ilim ile cehalet mücadelesi devam edecektir. Çünkü söz konusu ve önemli olan, insanlık değerleridir.

Aleviler, ümütsizliğe değil umut olmaya ikrar vermişlerdir. Dolayısıyla Yezidlerin olduğu yerde Imam Hüseyin ve Hızır paşaların olduğu yerde Pir Sultan Abdal olmuşlardır. 

Insanlık vasfında yerimizi alabilmek için, Okumalıyız ve okuduğumuzu da öğretmeliyiz.
Muhammed Ali yolunda Pir Pirliğini, Aşık Aşıklığını, Talip talipliğini, Hoca hocalığını ve Derviş dervişliğini, edep erkan ile yapmalıdır.
 

Ümitsizliğin nedenlerinden bazıları...
* Manevi boşluk. Iş güç, aile sahibi olmasına rağmen yaşanılan manevi boşluk ümitsizliğe götürebilir.

* Çevreden veya aile içinde, Anne ile baba arasında, arkadaşlar arasında yaşanan negativ sorunlar,

* Geleceğe yönelik endişeler, mal ile mülkümü kaybederim korkusu ve toplumda adalet ile güvenin azalması,

* Beklentilerin yerine gelmemesi, ulaşılmak istenen hedefe ulaşılmaması, hayat mücadelesinde başarıya ulaşmaması,

* Ummaktan doğan güven duygusuna ulaşamamak gibi bir çok sebep ve nedenler söz konusudur.

* Duygusallığa kapılmak. Unutmayalım ki insanlar yoğun bir biçimde birbirlerinden etkilenirler.
 

Insanlık dediğin yüce değerdir,
Paylaşmak, sevmek, sevilmektir,

Durştur, onurdur, bir yaşamındır,

Bu değerleri sahiplenen, insaoğlu insandır.
 

Insanı kötülüğe salan, nefsidir, 
O Nefse uyanın piri, şeytandır,
Şeytandan uzak olan, canandır,

Bu değerleri sahiplenen, insaoğlu insandır.
 

Değerlerin yücesi, umut olmaktır, 
Uzatılan dost eli, bana güvendir,

Umut, güven cana Hızır olmaktır,

Bu değerleri sahiplenen, insaoğlu insandır.
 

Seyyid Hakkı, nece insanlar gördüm, 
Kimi aç, kimi tok, yatanları gördüm,
Insanlık uğruna, can vereni gördüm,

Bu değerleri sahiplenen, insaoğlu insandır.
 

Evet çiçeğin solmaması için, Güneş enerjisi ve su gerekiyor. Insanların ümitsizliğe kapılmamaları için, onların umutsuzluğuna umut olmak gerekir. Zamanında yardım elini uzatmak, yanındayım güvenini vermek, başaramazsın veya bir işe yaramıyorsun kelimelerini söylememek, his yerine akıl ile mantıklı düşünmek, karar vermek gibi umut verici ve pozitif enerji ile dolmalıyız. Yani güven vermek gerekiyor. Çünkü umut, güven ve güven, umuttur.  

Güven okumaktır, ilim ile bilim sahibi olmaktır. Ilim ve bilimle yaşamaktır. Ilim ve bilim umuttur, güvendir. Çünkü insanı yaşatan, ilimdir. Evet yaşamalıyız ki, bizimle beraber yaşınyanları da yaşatabilelim.  

Dolayısıyla insanlığı edep erkan ile yaşamak, halimizi hal eylemektir. Diğer bir deyimle Güven asalettir, inançtır, duruştur, hoşgörüdür ve direniştir. 

Ya Cenab-ı Hakk!
Bizlere Şahı Merdan Ali’nin asaletini, Ehli Beyt’in hizmet aşkını, Şehitler Şahı Pir Imam Hüseyin’in duruşunu, Pir Hünkar’ın hoşgörüsünü ve Pir Sultan Abdal’ın direnişini nasip eyle...
 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=
 

Seyyid Hakkı, Sosyal Medya Takip Hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız: 
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL

 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...