Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Aleviler, kendi içinde barıșık bir toplum olmak zorundadırlar...


Aleviler, kendi içinde barıșık bir toplum olmak zorundadırlar...
Dünyada, ihlal edilen Insan Hakları’nın korunması ve insan değerlerinin hayat bulabilmesi için Aleviler, kendi içinde barıșık bir toplum olmak zorundadır.
 

Insan sıfatını tașıyan herkes, insandır anlamına gelmez. Çünkü insan olabilmek için, insan vasıflarına sahip olmak gerekir. Aleviyim diye bilmek için, verilen ikrara bağlı kalınması gerekir. Insan değerlerinden uzaklașan ve nefsine köle olanlar, Alevi değildir. Çünkü Muhammed Ali yolu, ikrar yoludur. Dolayısıyla ikrarından dönmüș, ikrarın vasıflarını yerine getirmeyen ve kendi manevi değerlerinden uzaklaşmış kişiler yolun etik kurallarına göre düșkündürler. 

Ey candost!
Bölüșmesini, sahiplenmesini bilirsek,

Karșılık beklemeden, yardımlașırsak,

Senlik, benlik kavgasını yapmazsak,

Bu Dünya, hepimize yeter.
 

Ey candost!
Erenlerin yolunda doğru yürür isek,

Ikilikten uzak, hem ikiliği birlersek,

El ele, cana can, yan yana yürürsek,

Bu Dünya, hepimize yeter.
 

Ey candost!
Seyyid Hakkı sevgi, muhabbet insan için,

Sevmek, sevilmek ve gülmek insan için,

Dostluk, barıș ve huzur hepisi insan için,

Bu Dünya, hepimize yeter.
 

Alevilerin ikrarı; Kötülüklerden uzak duracağına, hatayı azaltacağına, insan değerlerine sahip çıkacağına, mazlumdan yana zalime karșı duracağına, 73 millete bir nazarda bakacağına, eline diline beline ișine ve așına sahip çıkacağına dahir Hakk meydanında, Pir huzurunda, cem erenlerinin șahitliğinde verilen ikrardır. 

Umut ediyoruz ki kendi manevi değerlerinden uzaklașan Alevilerin, kısa zamanda bu sıkıntılarını giderip Müsahiplik, kivrelik ikrarına sahip çıkarak tekrardan hayat bulurlar. 

Kendi içinde barıșık olan toplumlar dünya barıșına, huzuruna katkıda bulunan toplumlardır. Dileğimiz Alevi toplumunun da Dünya barıșına, huzuruna katkıda bulunur.
Aşk ile, gerçeğin demine Huu...
 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı= 

Seyyid Hakkı, Sosyal Medya Takip Hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...