Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Ben ve Ehli Beyt’im, aynı nurdan yaratılmışız…


Ben ve Ehli Beyt’im, aynı nurdan yaratılmışız…
Hz.Muhammed Mustafa; „Ben ruhumla, ilmimle, inanç ve yaşamımla Ehli Beyt’in zerre kadar dışında değilim. Ehli Beyt’e uzak olanlar bana da, Allah’a da uzaktırlar.“ 

Hz.Muhammed Mustafa, Gadir-i Hum hutbesinde…
„Size iki emanet bırakıyorum:
Birincisi, Allah’ın Kelamı olan Kur‘an ve
Ikincisi, Ehli Beyt’imdir. 

Allah’ın kelamına ve Ehli Beyt’ime sımsıkı sarılın. Kevser Havuzu’nda, her iki emanet birbirinden ayrılmadan bana kavuşacaktır. Ehli Beyt’imin hali, Nuh’un gemisi gibidir. Gemiye binenler kurtulur, binmeyenler helak olurlar“ buyurmuştur. 

Ehli Beyt kimdir?
Ehli Beyt, dini bir kavram olarak sadece Hz.Muhammed Mustafa’nın cennet ile müjdelenmiş pak neslini yani ev halkını tanımlamak için kullanılan bir hitaptır. Bunlar; Şahı Merdan Ali, Seyyide Fatma-tüz Zehra ana, Imam Hasan ve Imam Hüseyin’dir. 

Alevi inancının temelini, Ehli Beyt sevgisi ve bağlılığı oluşturur...
Hz.Muhammed Mustafa, „Ey halk! Biliniz ki bende insanım. Allah’ın daveti, bana yakında gelecektir ve bende onu kabul edeceğim. Işte ben size iki mühim ve en değerli emaneti miras bırakıyorum. Bunlardan birincisi Kur’an-ım, ikincisi ise benim Ehli Beyt’imdir. Allah’ın huzurunda size, Ehli Beyt’imi tavsiye ediyorum“ buyurmuştur. 

Kur’an-da „Ey Ehli Beyt! Allah, sizi her türlü kirden arındırdı ve sizin tertemiz kalmanızı diler" söylemektedir. (Ahzap suresi 33. Ayet) 

Hz.Muhammed Mustafa’nın Ehli Beyt hakkındaki bazı beyanları...
1- Bana ve Ehli Beyt’ime dua ile selam getirmeyenin duası kabul olmaz.
2- Ehli Beyt’ime eziyet eden, Allah’a eziyet eder.
3- Ey insanlar! Allah’ı, kendi nimetiyle sizi beslediği için seviniz. Beni de, Allah’a olan muhabbetinizle seviniz. Ehli Beyt’imi de, bana olan muhabbetle seviniz.
4- Kuran ve Ehli Beyt ikizdir.
5- Her şeyin bir esası, bir temeli vardır. Dinin esası da Ehli Beyt’imdir ve onlara muhabbettir.
6- Benim şefaatim, ümmetimden Ehli Beyt’imi sevenleredir. 

Allah’ın kelamı olan Kur’an ve Hz.Muhammed Mustafa’nın beyanlarında verilen ilahi mesaj, Ehli Beyt’e uyulması gerettiği vurgulanmıştır. Lakin islam ümmetinden bazıları bırakın ilahi emre uymayı, Dünya malına tamah gösterip Ehli Beyt’e olmadık düşmanlığı yaptmışlardır. 

Ehli Beyt, islam alemine ayet ve hadislerle Hz.Muhammed Mustafa’nın bir vasiyeti ve takip edilmesi gereken ışıktır. Ehli Beyt, Aleviliğin temel taşıdır. Çünkü Ehli Beyt’siz bir islam ve bir Alevilik düşünülemez. 

Iki yüzlü münafıklar ve ikrarsızlar; Hiç bir zaman barış ile sevgi dini olan islamı, Hz.Muhammed Mustafa’yı ve Ehli Beyt’ini sevmemişlerdir. Sadece kötü amelleri uğruna, islamı kullanmışlardır. 

Günümüzde gelinen noktaya baktığımızda, maalesef bunun bedeli çok ağır bir şekilde ödenmektedir. Bu bedel, insanlık adına tüm manevi değerler tarumar edilmiş ve sadece nefsi tatmin etmek için gayret gösterilmektedir.  

Ancak insanlığın manevi değerlerine sahip çıkma adına büyük gayretler, çabalar söz konusudur. Safınız ve safımız, bu değerlere sahip çıkan insanların safı olsun.
Muhammed Ali, Seyyide Fatma-tüz Zehra ve Ehli Beyt’in demine Huu… 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=  

Seyyid Hakkı, Sosyal Medya Takip Hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL

 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...