Alevi Inanç Din Bilgileri sayfası—Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Seyyid Seyfettin Ocağı evladı.—Allah Muhammed ya Ali.
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Alevi inancında Taliplik makamı



Alevi inancında Taliplik makamı
Alevi inancına göre; her kim yol talibi olmak isteyorsa bir pire ikrar vererek Alevi yoluna girdiğini ispatlamak durumundadır. Talip istekli, istiyen anlamına gelir. Yaşamın maddi ve manevi kural ve kaydelerince ön görülen, değerlere bağlı kalan kişi..   Evladı Resul olmayanlara genelde Talip denir. Bir  kişinin yola gire bilmesi için, önce bir Musahip tutup, Pire varması. Ikrar verip, el tutup, tövbe etmesi gerek.Talip olan kişi yılda bir kere Pir huzuruna çıkarak görgüden geçmesi gerek. Buna  Mute kable denir (Mute; ölmeden evel ölme) Mahşer olmadan önce, hesabı Pir önünde verme diye nitelenir. Alevilikte pir yol gösterendir, yani din hizmetcisidir.. kişiyi dini anlamda kişiyi eğiten bir eğiticidir.. 

Talip olan üç sünnet, yedi farzı bilip, riayet etmesi şart. Üç sünnet şunlardır:

Üç sünnet
1- Dilinden tevhidi düşürmemeli
2- Gönlünden kini kibir’i atmalı
3- Talip bin ise bir gibi olmalı

Yedi farz
1- Zahit dinini şeytandan nice sakınırsa, Tarikat  Ehlide yolunu öyle sakınmalı
2- Candan geçmeli, hak yolundan dönmemeli
3- Dünya kendine zerre kadar gelmemeli
4- Pirden tövbe alıp, pirin gösterdiği yolda yürümeli
5- Pirden musahip hakkını cemiyete yetire
6- Taç hırka giymeli
7- Pirden taç urunmak 

Taliplikten söz etmişken çok önemli bir konuya değinmek gerekir, dedelerle ilgilidir: İyi bir dede aynı zamanda çok iyi bir taliptir. Taliplik görevide büyük bir sadakatle yapar.
=Seyyid Hakkı=

ALEVİ İNANÇ DİN BİLGİLERİ sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. => Facebook Sayfalarımız: Seyyid Hakkı SH ve Seyyid Hakkı EK. => YouTube Kanalımız: Ehlibeyt Yolu-Seyyid Hakkı. Aşk ile Canlar...