Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Alevi inancında Taliplik makamı


Alevi inancında Taliplik makamı...
Alevi inancına göre; her kim yol talibi olmak isteyorsa bir pire ikrar vererek Alevi yoluna girdiğini ispatlamak durumundadır. Talip istekli, istiyen anlamına gelir. Yaşamın maddi ile manevi kural ve kaydelerince ön görülen, değerlere bağlı kalan kişiye denir.

Evladı Resul olmayanlara, Talip denir. Bir  kişinin yola gire bilmesi için, önce bir Musahip tutup Pire varması gerekir. Ikrar verip, el tutup, tövbe etmesi gerek. Talip olan kişi yılda bir kere Pir huzuruna çıkarak görgüden geçmesi gerek. Buna  Mute kable denir (Mute; ölmeden evel ölme) Mahşer olmadan önce, hesabı Pir önünde verme diye nitelenir.

Alevilikte, Pir yol gösterendir. Yani yolun, inancın hizmetcisidir. Yola girmek isteyen canları, inancın ilim irfaniyle eğiten bir eğiticidir.

Talip olan üç sünnet, yedi farzı bilip, riayet etmesi şarttır.
Üç sünnet şunlardır...

1- Dilinden tevhidi düşürmemeli
2- Gönlünden kini kibir’i atmalı
3- Talip bin ise bir gibi olmalı

Yedi farz şunlardır...
1- Zahit dinini şeytandan nice sakınırsa, Tarikat  Ehlide yolunu öyle sakınmalı
2- Candan geçmeli, hak yolundan dönmemeli
3- Dünya kendine zerre kadar gelmemeli
4- Pirden tövbe alıp, pirin gösterdiği yolda yürümeli
5- Pirden musahip hakkını cemiyete yetire
6- Taç hırka giymeli
7- Pirden taç urunmak 

Taliplikten söz etmişken çok önemli bir konuya değinmek gerekir, dedelerle ilgilidir: İyi bir dede aynı zamanda çok iyi bir taliptir. Taliplik görevide büyük bir sadakatle yapar.

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...