Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Eyvallah, Allah eyvallah kelime manaları...


Eyvallah, Allah eyvallah kelime manaları...
Eyvallah kelimesi, günlük yaşantıda ve tasavvuf ilminde, sıkca rastladığımız bir söz ifadesi veya bir hitabıdır. Ve aynı zamanda, çok farklı manalar yüklenmiştir. Kabul ettim, razı geldim, olur, sözüm sözdür, tasdik ederim, katılıyorum gibi manaları ifade etmektedir.  

Eyvallah veya Allah eyvallah, aynı zamanda bir hitap ve bir tabir manasında da ifade edilmektedir. Mana olarak teşekür ederim, evet, öyle olsun, sağol, kabül ediyorum, kabulümdür, vs. gibi anlamlarda kullanılmaktadır. Dolayısıyla manasına varıp ne zaman ve nerede kullanıldığına dikkat etmek gerekir. 

Tasavvuf ilminde, Allah eyvallah; Allah’ın rızasiyle, müsadesiyle, isteğiyle, izniyle, himmetiyle gibi anlamlara gelen bir seslenme, bir hitap sözüdür.  

Alevilerde eyvallah sözü, Allah eyvallah olarak ifade edilir. Bu ifade, genel anlamda; Allah isminin geçtiği Hakk Muhammed Ali muhabbetlerinde, sohbetlerinde kullanırlar ve teslim olmayı, kabullenmeyi, memnuniyeti, onaylamayı, teslimiyet anlamında kullanılır.  

Altını çizerek söyleyelim ki, burdaki teslimiyet; Mecburiyetten kaynaklanmamakla beraber aşıkın maşukuna olan muhabbetinden kaynaklanan bir teslimiyettir.  

Hakk Muhammed Ali muhabbetlerinde; Hakk kelamı, Muhammed Ali, Ehli Beyt, On Iki Imam, evliya ve enbiyalar zikredildiğinden dolayı, büyük bir saygıyi ifade etmektedir.  

Buradaki teslimiyet Allah’a, yola, yol ulularına, Hakk kelamına duyulan saygınlık ve bağlılıktan kaynaklanmaktadır.
Aşk ile, gerçeğin demine Huu… 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=    

Seyyid Hakkı, Sosyal Medya Takip Hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL


Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...