Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Alevi inancına göre, ibadetin amacı…


Alevi inancına göre, ibadetin amacı…
Alevilere göre, ibadet amaç değil araçtır.  

Ibadetin amacı, eğilip bükülmek veya saç sakal ağartmak değildir. Kötü nefsin islah edilmesidir. Kötülüklerden, kötü alışkanlıklardan arınarak iyi ahlağa ve güzel huylara-hallere bezenip Cenab-ı Allah’a yakın olmaktır.  

Allah’a ibadet etmek, O'na ulaşmak için biçimsel şeriat kurallarına uymak gerekmez. Çünkü esas olan, biçim veya şekil değildir kendi özünü mükkemel olgunluğa kavuşturmaktır. Dolayısıyla ibadetin amacı, haddini bilmektir. 

Okumaktan aciz, sorugu suldan uzak, özünü dara çekmekten veya sorgulamaktan yorgun, içki masasında devrim yapan, herşeyi biliyormuş gibi ahkam kesen, üretmeyen, vs. bir zihniyetetin ne insanlık ve ne de ibadetin vasıflarıyla hiç bir alakası yoktur.     

Allah’a yakın olmak ve birlikte yaşadığımız insanların rızasını kazanmak için, insanoğlunun sahip olması gereken vasıflar…
* Herşeyden önce insan olmaktır,
* Allah’ı, insanı, doğayı bir bütün olarak görmek, sevmek ve sahiplenmektir,
* Dini sevgi, kabesi Kamil-i Insan ilkesine bağlı kalmaktır,
* Eline Diline Beline sahip olmaktır,
* Insanı aydınlığa, doğruya, güzele ve başarıya götürecek ilim, bilim ile sanata önem vermektir,
* Ilim ve irfan ile olgunluğa varmak, Kamil-i Insan olmaktır,
* Kendisine ve çevresine faydalı olmaktır,
* Kimseyi incitmemek ve kimsenin hakkını gasp etmemektir,
* Başkasının düşüncesine, fikrine, inancına, yaşam tarzına saygı duymak ve hoşgörü ile yaklaşmaktır,
* Kökeninden, inancından, düşüncesinden, renginden ve cinsiyetinden ötürü kimseyi ayıplamamaktır,
* 73 Millete bir nazarda bakmak ve
* Irkçılıktan, kula kulluıktan uzak durmak ve cehalete karşı ilim mücadelesi vermektir. 

Bir bütün olarak iyi ilim ile irfana sahip olmak, aklın olgunlaşmasına ve ruhun huzur içinde olmasına bağlıdır. Yani akıl ile ruh huzur içinde ise, insanın bedeni de huzur içinde olur. 

Allah, insan bedeninin yaşaması için sayısız nimmetler barındıran engin ve zengin bir kainat var etmiştir. Ve bu sayısız nimmetler insanın middesini ve dilini memnun etmiştir. Lakin bu lezzet ve zevkler ne kadar kendisini tatmin etsede ani ve fanidirler. 

Dolayısıyla bu alemdeki sayısız lezzet ve zevkler, ruhu tatmin etmiyor. Çünkü akıl ile ruhun gayesi ne maddi bir lezzet, ne de maddi bir menfaattir. Akıl ile Ruh ilim, bilim, iman ve marifetle tatmin olur. 

Akıl ile ruh, öyle bir zevk ile lezzet ister ki, elinden çıkmasın ve kendisiyle beraber ebedi olsun. Ve yine akıl ile ruh, öyle bir alemde yaşamak ister ki uyum ve düzeni, hiç bir hadiseyle bozulmasın.   

Sonuç itibariyel Akıl ile ruhun arıması ve erdemliğe ulaşması, ilimle mümkündür. Bu ilim de, Mürşid-i Kamil’le mümkündür. 

Madde aleminde bedenin arınması su ile, akıl ve ruh ise, ilimle arındırılıp pak olur. Ilmin, bilimin, suyun ve nimetin kıymetini bilmeyenlerin arınıp pak olması mümkün değildir.
Aşk ile, ne mutlu bir hiç olabilene… 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı= 

Seyyid Hakkı, Sosyal Medya Takip Hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL

 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...