Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı—Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Seyyid Seyfettin Ocağı evladı.—Allah Muhammed ya Ali.
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Ashab ve sehabe, kime denir?
Ashab ve sehabe, kime denir?
Hz.Muhammed’e, inanan ve O’na bağlanan gönül dostlarına Ashab veya Sehabe denir. Ashap ve Sahabe Arapça kökenli kelimelerdir. Yoldaş, arkadaş anlamına gelir.   

Burdaki Ashab ve Sehabe Hz.Muhammed’in islam dinini açıkladıktan sonra O’na inanan, bağlanan, dava arkadaşları ve gönül dostlarıdır. Bu gönül birliği, bir yerde de ikrarı ifade etmektedir. 

Hz.Muhammed’in aracılığıyla Allah’ın birliğine ve O’nun yeryüzündeki temsilcisi olan peygamberine gönülden bağlanıp biat etmektir.  

Örneklersek; Hadice Ana, Şahı Merdan Ali hemen iman getirip ikrarbend olmuşlardır. Ve daha sonraları; Amcası Hamza, Bilal-i Habiş, Selmani Faris-i, Ebuzer el Gafari, vs. gibi gönül dostları kendisine biat edip bağlanmışlardır. Bu bağlılık bedel ödenmiş bir bağlılıktır. Canlarını vermişlerdir ama ikrarından dönmemişlerdir.
=Seyyid Hakkı=

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. => Facebook Sayfamız: Seyyid Hakkı SH => YouTube Kanalımız: Ehlibeyt Yolu-Seyyid Hakkı => Facebook grubumuz: Seyyid Seyfeddin Ocağı - Dergah Aşk ile Canlar...