Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Bozatlı Hızır, Cem ibadet erkanına niyet etmek...


Bozatlı Hızır, Cem ibadet erkanına niyet etmek...
Hızır nebinin hem Nebilik, hem de Velilik gibi, manevi değeri vardır. Tüm inanclarda kabul gödüğü gibi sıkıntıya düşen, darda, zorda kalan herkesin yardımına giden, insanları sıkıntıdan kurtaran, Hakk’la Hakk olmuş Veliullahtır.
 

Fıransız ilim adamı „Louis Massignon“  Hızır hakkıda şöyle der. Ona göre: Bütün kalbiyle kendini Allah’ın iradesine teslim eden, iman sahiplerinin üstünüdür. Ondan daha ileri gidilmez der.bu güzel değerlendirden yola çıkarak, insanların umut kaynağı olan yardım beklentisinde kendi kendilerini tatmin etmelerinin sonucundan doğan bu bayram, şükür ve şükranlarını ifade etme sevincidir. 

Dolayısıyla Bozatlı Hızır’a, Allah tarafından sunulup ve kalbine yerleştirilen Ledün ilmiyle zahiri alemde Hz.Musa’yı irşad ederek O’na rehberlik etmiş ve O’nun mürşidi olmuştur. 

Cem ibadet erkanı...
Alevi inancında Perşembeyi cumaya bağlayan geceye “Cem gecesi/ibadeti” denir. Her Alevice bilindiği gibi birçok Alevi inancıyla tanış olmuş dostlarımızın ve kamuoyununda bilgisi dailindedir ki, Aleviler cem ibadetlerini Perşembe akşamları yerine getirirler.
 

Sabah erkenden, güneş doğmadan, şafak vakti gidip yöredeki su kaynaklarından tertemiz taze su getirilir. Getirilen su, Mürşid veya Pir tarafından dualanır. Güneşin doğması ile cem evlerinde veya evde ibadet aktı yerine getirilir. Ibadetten sonra dualanmış su gelenlere dağıtılır ve isteyen kendisiyle evlerine götürebilirler. Bu su ımam Hüseyin ve ab-ı hayat suyunu ifade etmektedir. 

Hızır cem ibadet erkanına gitmeden önce; Banyomuzu veya duşumuzu alacağız, temeiz giysilerimizi giyeceğiz ev halkından rızalık alarak yani evde bulunalar birbirleriyle helalleştikten sonra ceme gidilir. Çünkü rızalık evde başlar. 

Evde bedensel-fiziksel temizliğimizi yaptıktan sonra manevi temizliğimizi yani ruhu, özü temizlemek ise cem evinde, toplum ile beraber Pirlerin huzurunda, Hakk meydanında özümüzü ele alıp dara gelerek kötülükten arıdırma hizmetimizi yerine getireceğiz. Bu akt aynı zamanda ikrarını tazelemek demektir.  

Cem ibadetine eli boş gidilmez, elde lokma veya kurban ile gidilmeli. Lokmadaki ve kurbandaki amaç kazancımızı, emeğimizi canlarımızla, toplumla paylaşmak, paylamayı öğrenmekdir. 

Cemevi, ibadet edildiği kutsal mekanımızdır. Orda zahir ve batın ibadeti yapılır.

Cemevi kapısı, zahir ve batın ilmini temsil eder. Kapının dışı zahiri yani dünyevi yaşantımızı ve kapının iç tarafı ise batını yani maneviyetimizi temsil eder. Dolayısıyla cemevi kapısının eşiği ibadetin birinci basamağını ifade ettiği için kutsaldır. Ilk niyazımızı cemevinin kapısına ederek öylece içeriye gireceğiz. Pir önderliğinde muhabbet, sorgu sual ve ibadet hizmeti yerine getirilir.  

Bozatlı Hızır hürmetine getirilen lokmalar dayanışmayı, paylaşmayı sembolize eder. Alın teriyle kazanılan emeğin birlikte yaşadığı insanlarla paylaşmak ve onların dualarını almak söz konusudur. Nimmetlerden mahrum kalmamak ve bereketli olması ve Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak için kendisine şükür etmektir.  

Canların Hızır orucu, lokmaları, kurbanları, niyet ve niyazları kabul ola. Bozatlı Hızır hanenize bereket, canınıza sağlık, yuvanıza mutluluk getirmesini Canab-ı Hakk’dan temeni ederiz. 

Cem ibadet erkanına giderken evde okunacak dua...
Bismișah, Alla Allah!
Vakitler hayır ola, hayırlar daim ola.
Şerler, kötülükler def ola. Gönüller Nur-I iman dola.
Birlik beraberliğimiz daim ola.
Yaptığımız ve yapmak istediğimiz işlerimizde bizleri doğruluktan,
Hak Muhammed Ali yolundan ayırma ya Rabbim
Menfaat ve çıkar saglamak için bölücülük ve düşmanlık yaratana,
Din adına insane öldürüp kan dökenlere fırsat verme ya Rabbim
Onların kalplerine de merhamet ve insane sevgisi vererek islah et.
Bütün insanların kinlerini sevgiye, hırslarını merhamete,
Düşmanlıklarını barışa çevir ya Rabbim
Gelmiş geçmiş Erenlerin Evliyaların, ağzı dualı Salih kulların yüzü suyu hürmetine,
Bizleri de hırsına, nefsine ve insanlığa zarar veren,yanlış düşüncelerimize fırsat vermeyip,
Gönlümüze merhamet, sabır, iman ve insan sevgisi ver ya Rabbim!
Dert verip derman aratma, derdimize derman, hastalarımıza şifa, canımıza sağlık,
Yuvamıza mutluluk ve toplumumuza huzur ver ya Rabbim!
3´lerin, 5´lerin, 7´lerin, 12 imamların, 14 masum-u pakların, 17 kemeri-bestlerin,
40´ların yüzü suyu hürmetine, bizleri görünür, görünmez kazalardan,
Belalardan, ateşten, Afattan, zalimin zülmünden,
Şeytan´ın şerinden bizleri bölmek istiyenlerden koru ya Rabbim!
Hünkar Hacı Bektaş Veli yüzü suyu hürmetine, Hak Muhammed Ali yolunda,
Hizmet eden bütün canları rahmetinle mükafatlandırdığın velilerin,
Nebilerin doğru yolundan ayırma.
Hak Muhammed Ali yolunda, doğru çalışanları,
Başarıdan başarıya ulaşmalarını nasip eyle ya Rabbim.
Bozatlı Hızır, hepimizin yardımcısı olsun.
 

Ya Bozatlı Hızır, darda olanların darına, imdadına sen yetişesin, darda buğda koymayasın. Dua edenin duasını, dilekte bulunanın dileğini ve niyazını kabul buyur.
Allah Allah, gerçeğin demine Huu…


Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=

Seyyid Hakkı, Sosyal Medya Takip Hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL

 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...