Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Alevi inancında, Pir ile talibin konumu…


Alevi inancında, Pir ile talibin konumu…
Pirin konumu…
Pir, Muhammed Ali yolunun hizmetcisidir. Yani Hakk ile hakikat yolunu gösterendir. Yola girmek isteyen canları, inancın ilim irfaniyle eğiten ve irşad eden bir eğiticidir. 

Pirin, talibini irşad edebilmesi için yolun ilim irfanından haberdar olamsı gerektir. Önce Pirin kendisi, her haliyle taliplerine örnek olmalı ve talibinin kalbinde yerini yapmalıdır. Bunu gerçekleştiren bir Pir, kendi taliplerini irşad etmede zorluk çekmez ve talibi yanlışa yönlendirmediği gibi saptırması da mümkün değildir. Bu ilme eremeyen Pirler, duyduklarıyla yetinmeleri; Hem yolu, hem de talibi saptırır ve sapkınlığa götürür.  

Talibin konumu…
Alevi inancına göre, her kim yol talibi olmak isteyorsa Hakk meydanında, toplumun şahitliğinde bir Pire ikrar vererek Muhammed Ali yoluna yani Aleviliğe talip olmuş olur. Talip istekli, istiyen anlamına gelir. Yaşamın maddi ile manevi kural ve kaydelerince ön görülen değerlere bağlı kalarak yaşamını yapılandıran bir talip, iyi bir taliptir.

Evladı Resul olmayanlara, Talip denir. Bir kişinin yola gire bilmesi için, önce bir musahip tutup Pire varması gerekir. Ikrar verip, el tutup, tövbe etmesi gerekir. Talip olan kişi, yılda bir kere Pir huzuruna çıkarak görgüden geçmesi gerekir. Buna, Mute kable yani ölmeden evvel ölme denir. Diğer bir deyimle mahşer olmadan önce, hesabını Pirin huzurunda vermektir.
 

Talip olan kişi, üç sünnet ile yedi farzı bilip riayet etme zorunluluğu vardır...
Sözlükte adet, gidiş tarzı, izlenen yol, alışılmış usul gibi anlamlara gelen sünnet, Kur'an-ı Kerim'den sonra ikinci ana kaynağını teşkil eden Hz.Muhammed Mustafa'nın söz, fıil ve onayladığı açıklama yahut davranışlar anlamına gelmektedir. 

Imam Cafer-i Sadık Buyruğu‘na göre, verilen ikrarın temeli, üç sünnet yedi farza dayanır ve bu temel esaslarına uymak zorunludur.  

Talibin uyması gereken üç sünnet ve yedi farz şunlardır…
Üç Sünnet.
1. Dilini tevhid kelimesinden ayırmaya,
2. Gönlünden düşmanlığı gidere, kimseye kin ve kibir tutmaya, kıskançlık etmeye, hırsına uyup şeytana gönül vermeye ve
3. Sözü, Hakkın kudreti ola. Kimseyle kavga etmeye, kimseye düşmanlık yapmaya.

Yedi Farz.
1. Sır saklayıcı ola,
2. Talip binbir ise, bir otura ve bir dilden söyleye,
3. Hakk’ın terazisine itaat ede, yaptığı bir günaha bin özür ve niyaz eyleye, kimsenin gıybetini etmeye, yalan yere yemin etmeye ve yalan söylemeye,
4. Pirin sözüne güvene ve buyruğuna uya,
5. Ikrarbend ola. Pirin huzurunda, ikrar verip tövbe eyleye,
6. Musahibini, Hakk yoluna ve Erenler toplumuna eriştire ve
7. Pirden, kendisine verilen ilim ile irfanı kabul eyleye. Özünü Pire ulaştıra.

Eğer bir talip, üç sünnet ve yedi farza uymazsa yol düşkünü olur ki derdine derman yoktur. Sürgün olur ve yüzü karadır.  

Taliplikten söz etmişken çok önemli bir konuya değinmekte fayda vardır. Iyi bir Pir, aynı zamanda iyi bir talip ve taliplik hizmetini de büyük bir sadakatle yerine getirendir.

Pirin, üç sünnet ve yedi Farzdan düşkün bir talibin hakkında bilmesi gerekenler…

* Bu talip, ne gibi bir günahın sahibidir?
* Kaçıncı sünnetten veya kaçıncı farzdan düşmüştür?
* Sünnetten mi düştü yoksa farzdan mı düştü ve buna ne lazım gelir?
* O kişi nasıl arınır, günahından yargılanır ve nasıl pak olur?
* Pir, talibin evine varınca talip Pirine izzet ve hürmet edip nesi varsa meydana getire. Pirin gelmesini mübarek bile ve geldigi için sevincini göstere. Eğer talib, Pirinin gelmesinden safa veya sevinç duymayıp içtenlikle ona muhabbet ile güler yüz göstermeyip, varını ondan esirgeyip lokmasını saklarsa, Allah ile Erenlerin huzurunda yüzü kara ve ikrarı saf değildir.
 

Sonuç itibariyle Pir, toplumun manevi hizmetiyle yükümlüdür. Taliplerin, toplumun sorunlarını her haliyle çözen, cevap bulan ve çözüm olandır. Toplumu, yaptığı muhabbetiyle hoş eden, eğiten, irşad eden, doğru yolu gösteren, Hakk’ın doğru yolunda yürümelerini sağlayandır. Dolayısıyla önderdir, yapıcıdır, muhabbetçidir ve adaletli davranıp adaleti sağlayandır. 

Cenab-ı Hakk’ın, din ve inanç önderleri hakkında beyan etmiş olduğu Ayetler…
Kehf Suresi, 17. Ayet.
Dalalette olanlar için bir veli, mürşid bulunmaz. Çünkü kişi, hidayete ermeyi yani Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa Allah o kişiyi zaten hidayete erdirmez. O kişi dalalette kalmayı tercih etmiştir, Allah da onu dalalette bırakır. 

Tövbe Suresi, 119. Ayet.
Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakının. Özü sözü doğru, samimi ve dürüst insanlarla beraber olun! 

Lokman suresi, 15. Ayet.
Eğer, hakkında hiçbir bilgi sahibi olmadığın bir şeyi bana ortak koşman için seninle uğraşırlarsa, onlara itaat etme. Fakat dünyada onlarla iyi geçin. Bana yönelenlerin yoluna uy. Sonra dönüşünüz ancak banadır. Ben de size yapmakta olduğunuz şeyleri haber vereceğim. 
 

Enam Suresi, 90. Ayet.
Işte o peygamberler, Allah’ın her bakımdan doğru yola erdirdiği kimselerdir. Öyleyse sen de artık onların yoluna tabi ol ve şöyle de: “Tebliğime karşılık sizden hiçbir ücret talep etmiyorum. Bu Kur’an, akıl sahibi bütün varlıklar için bir hatırlatma ve bir öğütten ibarettir. Vs.vs.
Aşk ile, gerçeğin demine Huu… 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=

Seyyid Hakkı, Sosyal medya takip hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL

 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...