Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Alevi inancının, dört ana direği.Alevi inancının, dört ana direği... 
Alevi inacının dört anadireği; Farklı boyutta serini vermiş ulu zatları sembolize eden, “DAR” makamlarıdır. 

Hakk ve hakikat yolunda Muhammed Ali yaşam biçimine, edep erkanına bağlanarak ve kendilerine verilen ikrar doğrultusunda farklı boyutta serini vermiş fakat ikrarından dönmemiş dört ulu zattın hürmetine dara durulur.  

Anadolu Aleviliğinde bu dört ulu zattın katlediliş hali, “dar” makamı olarak kabul edilmiştir. Dar, Allah’ın huzuruna durmak, serden-candan geçmek yani kötülüklerden, kötü alışkanlıklardan arınmak demektir. “Dar,” aynı zamanda kapı olarak Hakk ve hakikate açılan, ulaştıran sembolik bir başlangıç noktasıdır. 

Yüzü suyu hürmetine, darına durulan bu dört ulu zatlar;
1. Hallac-ı Mansur,
2. Fazlullah-ı Hurufi,
3. Seyyid Nesimi ve
4. Fatma Ana’dır. 

1. Dar-ı Mansur; Mansur, Maliki Kadısı’nın verdiği fetva ile derisi yüzülerek şehid edilmiş büyük bir sufidir. Mansur, darına durma şekli; Ayakta durularak sağ el kalbin üzerine konulur ve sol el yandadır. 

2.  Dar-ı Fazlı; Fazlullah-ı Hurufi, 1394 yılında Iran Alınca kentinde Timur tarafından astırılmıştır. Fazlullah darına durma biçimi; Sağ el karın üstünde, hafif öne doğru eğilerek(kıyamda) saf tutulur.  

3. Dar-ı Nesimi; Seyyid Nesimi, 1417 yılında Halep’te derisi yüzülerek şehit edilmiştir. Nesimi darına durma biçimi; Diz üstü oturarak saf tutulur ve eller diz üstüne konulur.

4. Dar-ı Fatma; Fatma Ana hürmetine dara durulur. Fatma Ana darına durma biçimi; Ayakta durarak sağ ayağın başparmağı, sol ayağın başparmağının üzerine gelecek şekilde saf tutulur.  

Dolayısiyle bu saygı duruşları; Muhammed Ali ümmetinde mazlumluğu, Hakk ve hakikat düşüncesini, haklıdan yana haksıza karşı durmayı temsil eden ulu zatlar adına yapılmaktadır.

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=


********************************************************
Alevi inanç yolunda, hizmet sayfalarımız...
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62  
Facebook, Dergah grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/
Fcebook, ilim sayfamız;
https://www.facebook.com/Seyyid-Seyfeddin-Oca%C4%9F%C4%B1-sayfas%C4%B1-194839911064876/   
Alevi Inanç Din Bilgileri, WEB sayfamız;
https://www.uludivan.de/  
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/seyyidhakkiii
*******************************************************

 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...