Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Din, ırklara değil insan alemine inmiştir.Din, ırklara değil insan alemine inmiştir.
Din, Evrenseldir. Dolayısiyle insanlar ırkçı değil, Evrensel düşünmelidir. Evrensel olan Din bir ırkın, bir kabilenin, bir ulusun tekeline sokulamaz. 

Evrensel düşünebilmek için öncelikle insanların, böl parçala yönet anlayışından uzak Evreni bir bütün olarak görmesi ve Evrenin bir parçası olduğunu kabullenmesi gerekir. Dünyada sınırsız bir yaşam için çabalamalı, ardından gelen kuşaklara özgürce bir yaşam, sağlıklı bir tabiyat, akıl ve maktıkla düşünen bir toplum, Adaletli, hoşgörülü ve sevgiye dayalı bir yaşam düzeni bırakmak sorumluluğunu taşımalıdır. 

Dünya; Evimiz,
Insan; Neslimiz,
Evlad-ı Resul; Seceremiz,
Ehli Beyt; Soyumuz,
On Iki Imam; Ocağımız,
Sevgi; Dinimiz,
Kamil-i Insan; Kıblegahımızdır.  

Irkçılığı red eden ve insanların aynı özden-nesneden geldiğine dahir ders veren Hakk kelamı(Ayet); “Muhakkak ki, Allah indinde en kerim olanınız, takvada en ileri olanınızdır” buyurmuştur. 

Allah’ın kelamı ne ırk, ne kabile, ne aşiret, ne makam ve nede rütbe gözetir çünkü çağrı, insan almemine yapılmıştır. Dolayısiyle Din ırkçılığı, mezhepçiliği red eder. 

Irk tercih değil fakat din, tercihtir. Kimse kendi ırkını, kendi irdesiyle seçmemiştir lakin dinini seçebilmiştir. 
Irkçılık anlamı; Diğer insanlardan üstün olduğunu, haklarına saygı duymayan ve üstünlük duygusunu öne süren önyargı, öğretidir. Dolayısiyle tercih değil, doğurulur. 

Örneğin günümüz ırkçılarına göre; Beyaz ırktan olmayan insanlar, geri zekalı, becereksiz, görgüsüz, kültürsüz, yeteneksiz, vs. kendilerinden aşağı görüp insanlar arsında ayrımcılık yaparak kendi dışındaki insanlara hak ve hukuk eşitliği tanımazlar. 

Din ise, ahlak evresidir; Insanı ruhen yükseltir, ahlaksal olarak da olgunlaştırır. Insanların birbirlerinin haklarına saygılı olmalarını, uyulması gereken hak ve görevlerini bildirir. Hak ve hukuk eşitliği esas alarak bütün insanları kucaklar. Doğurulmaz, tercih edilir. 

Sonuç itibariyle Peygamberler, Müminler, Insanlar, Erenler yani Hakk ve hakikate gönül verenler belli bir ırka mensup değildirler. Onların mekanı dünyadır, Nesli insandır, Dini sevgidir ve kabesi Kamil-i Insan’dır.
=Seyyid Hakkı=

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...