Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Din ilme, bilime ve okumaya karşı değildir...


Din ilme, bilime ve okumaya karşı değildir...
Ilim ile bilime karşı olanlar, cehaletin yoz ve yobazlarıdır.
 

“Hacılara imanı değil, bilim yardım ediyor veya Corona hastalığı şunu gösterdi ki 150 bin imam yerine 15 bin Bilim Insanı Laboratuarda olsaydı bugün çok sorun çözülmüş olurdu, vs.” Bu gibi ve benzeri iddialar söz konusudur. 

Değerli canlar ve dostlar!
Akla karayı birbirine kattığımız zaman bizlerin, o birilerinden farkımız kalmaz. Din tücarlarını, iman sahibi veya inançlı imiş gibi göstermek cahilliktir. Çünkü nefse uyanların piri, şeytandır ve Hakk ile hakikate uyanların piri ise, Kamil-i Insandır.
 

Başka bir deyimle söyliyecek olursak ilim adamlarının ahlak sahibi olduklari gibi, manevi ahlak sahibi olan insanlar da ilim sahibidirler. Dolayısıyla ister dindar, ister dinsiz, ister kim olursa olsun hepisinin ilme, bilime, manevi ahlaka muhtaç ve ihtiyaçları vardır. 

Bazı insanlar ilim sahibidir ancak ahlaksızdırlar, bazıları insanlar da ahlaklıdır fakat ilim ve bilimden mahrumdurlar. Makbul olan insan ilim, bilim ve manevi ahlaka sahip olan insanlardır. Bu insanlara Kamil, Olgun, Erdemli insan denir. Topluma, insanlığa faydalı ve örnek teşkil edecek olanlar, bu insanlardır. 

Anlaşılacağı gibi Allah veya dindar insanlar ilme, bilime karşı değildirler. Çünkü Kur’an-ın ilk ayeti, “OKU”  ile başlamaktadır.  

Surenin Ikra yani OKU sözcüğüyle başlaması ve bu sözcüğün Allah‘ın ilk emri olmasının yanında, Islam dininin okumaya verdiği önemi göstermektedir.  

Alak Suresi‘nin ilk beş Ayeti…
1. Yaratan Rabbinin adıyla oku!
2. O insanı rahim duvarına tutunan aşılanmış bir hücreden yarattı.
3. Oku! Rabbin sonsuz lutuf ve kerem sahibidir.
4. Kalemle yazmayı öğreten O’dur.
5. İnsana bilmediği her şeyi öğreten O’dur.
 

Dindar ve Kamil Insanların, ilim hakkında söylediklerine bakalım...
Hz.Muhammed Mustafa, Ilim çinde de olsa gidin alın” demiştir.

Şahı Merdan Ali, “Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum” demiştir.

Pir Hünkar, “Ilimden gidilmeyen yolun sonu karaklıktır” demiştir.

Yunus Emre, ““Ilim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsin, ya nice okumaktır” söylemektedir. Ve daha nice örnekler vermek mümkündür.
 

Ilme değer verdim uykudan kalktım,
Sarık seccadeyi elden bıraktım,
Vaizin hergün ki vaazından bıktım,
Ramazanı sele verdim de geldim.

Karnım acıktıkça kederim arttı,
Hele Hac kaygısı ayrı bir dertti,
Paralılar hemen Hac'oldu gitti,
Şeytanı taşlarken gördüm de geldim.

Dört kitabı koyup torbaya astım,
Cennet hurisinden ilgimi kestim,
Muskacı hocaya sanmayın sustum,
Ağzının payını verdim de geldim.

Aklım ermez ahret eğlencesine,
Saygım var insanın düşüncesine,
Hayal cennetinin has bahçesine,
Yobaz sürüsünü sürdüm de geldim.

Ibreti emelim insana hizmet,
Eşim bana huri evim de cennet,
Hacıya hocaya kalmadı minnet,
Irbiği tesbihi kırdım da geldim.

Aşık Ibreti
 

Dolayısıyla dini sevgi, kabesi Kamil-i Insan, güzel ahlaklı, ilim, bilim sahibi olan medeni insanların ilme verdikleri değerle birlikte hal ve davranışlarıyla öyle davranmalıdırlar ki o birilerinden farkı ortaya çıksın. Çünkü cehalet, ancak ilimle geri çevrilebilinir.  Bundan dolayıdır ki inanç önderlerimiz ilimden, bilimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır demişlerdir.

Dünyevi çıkar, menfaat ve nefsi emareleri için onurunu, haysiyetini satanlara yazıklar olsun...
Sebebi, nedeni bilinmez lakin herne hikmetse insanlık onuru için, kadın hakları için, mazlumun safında yer aldığı için, Dünyada barış ve dostluk türküsü yankılanması için  serini meydana koyan bir halka; Sürekli saldırı, hakaret, iftira, karalama sözkonusudur.  
 

Dolayısıyla insanlık onurunu taşıyan yürekler, her alanda insandır, doğrudur ve dürüstürler. Lakin insanlık onurunu terk etmiş menfaatcılar, menfaat neredeyse onlar oradalar. Çıkar ve menfaat için onurunu, haysiyetini satanlara yazıklar olsun.  
Aşk ile, o zaman diyelim ki Zihniyete lanet olsun…  

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=

Seyyid Hakkı, Sosyal Medya Takip Hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL


Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...